Skip to main content

Abituriyentlar uchun Oliy ta’lim muassasasiga qabul jarayoni

Abituriyentlar uchun Oliy ta’lim muassasasiga qabul jarayoni

Ma’lumotnoma

O’zbekiston Respublikasi Oliy va O’rta mahsus ta’lim vazirligi oliy ta’lim muassasalari talabalari to’g’risidagi tartib o’z ichiga oliy ta’lim mussasalarining talabalar bilan bo’g’liq ichki tartib qoidalarini mujassamlashtirgan. 

Oliy ta’lim muassasalarida talabalar o’qishini ko’chirish, qayta tiklash va o’qishdan chetlashtirish tartibi to’g’risida nizom

O’zbekiston Respublikasi oliy ta’lim muassasalari talabalariga akademik ta’til berish to’g’risidagi nizom