Magistratura mutaxassisliklarida ilmiy faoliyat mazmuni

      OO‘MTV tomonidan 2015 yil 21 avgustdagi “Magistratura mutaxassisliklarining Davlat ta’lim standartlari va o‘quv rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 303-sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan mutaxassisliklarning o‘quv rejasida ilmiy pedagogik faoliyat “Ilmiy pedagogik ish va malakaviy amaliyot” sifatida belgilangan.

Magistratura mutaxassisliklarida ilmiy pedagogik faoliyatni samarali tashkil etish maqsadida ilmiy pedagogik ish va malakaviy amaliyot uchun alohida talablar ishlab chiqilgan va har o‘quv yili uchun ilmiy pedagogik ish va malaka amaliyotini o‘tash dasturi takomillashtirilib tasdiqlanadi.

Magistratura mutaxassisligi talabalari 2016-2017 o‘quv yili uchun tasdiqlangan o‘quv rejaga muvofiq 1-3 semestrda 384 soat ilmiy pedagogik ishi va 4-semestrda 426 soat malaka amaliyoti o‘tashi belgilangan.

Ilmiy-pedagogik faoliyat magistratura o‘quv jarayonining muhim uzviy bo‘lagi bo‘lib, uning maqsadi oliy ta’lim muassasasi o‘qituvchisi sifatida tayyorlanayotgan magistrantlarning egallangan ilmiy-nazariy bilimlarni bevosita amaliy tadbiq etib, ilg‘or pedagogik texnologiyalar asosida bilim berish, pedagogik mahoratni egallashni ta’minlashdan iborat.

Ilmiy-pedagogik amaliyot institutning magistratura mutaxassisliklari universitet kafedralarida o‘tkazadi. Bunday amaliyotni ikki tomonlama va boshqacha kelishuvlar asosida xorijiy davlatlarning ta’lim muassasalarida o‘tkazish mumkin. Ilmiy-pedagogik amaliyot ixtisoslik fanlari bo‘yicha turli mashg‘ulotlarni o‘tkazish bo‘yicha tajriba orttirish, ma’ruzalar matnlari va mashg‘ulotlar (amaliy, laboratoriya, seminar) o‘tkazish rejalarini tuzish, yangi pedagogik va axborot texnologiyalarini o‘rganish va qo‘llash, talabalar bilimlarini reyting -nazorat qilish tizimini o‘rganish va qo‘llash, talabalar mustaqil bilim olishining tashkiliy va o‘quv-uslubiy ta’minotini o‘rganish, uslubiy ko‘rsatmalarni ishlab chiqish, tarbiyaviy ishlarni olib borishni ko‘zda tutadi.

Magistrantlarning ilmiy pedagogik ish davrida o‘zlarining magistrlik dissertatsiyasi mavzusidagi ilmiy izlanishlarida pedagogik tajriba-sinov ishlarini o‘tkazishlari va olingan natijalar asosida mazmunan boyitishlari ham nazarda tutilgan bo‘ladi.

Institut bo‘yicha ilmiy pedagogik ish o‘tkazish davomida magistrantlarga bir qator vazifalar qo‘yiladi va ularning ilmiy rahbarlari tomonidan bevosita nazorat qilinadi.