Bitiruv malakaviy ish himoyasi

2019-2020 ўқув йили битирувчиларининг БМИ ҳимоя  

ГРАФИГИ

>

Талабанинг

Ф.И.Ш.

 

БМИ мавзуси

 

Илмий раҳбар Ҳимоя куни ва вақти

Zoom

ссилкаси

1.Инглиз тили ва адабиёти
1 Пўлатова Эъзоза Саитмурод қизи Syntagmatic connections of words in English.

 

ф.ф.н., доц.О.Р.Исаров

19.06.2020

09:00

https://us04web.zoom.us/j/72104118798?pwd=bkpQZjc4R0xVMkx3Uy9za1lmelFBUT09

 

 

2 Ниязова Чарос Толлибой қизи Phraseological Units with the components “eye”, ”hand” and “head” in English. ф.ф.н., доц.О.Р.Исаров

19.06.2020

09:20

 
3 Алимова Флора Адилбой қизи Adjective phrases and the ways of their translation into Uzbek. ф.ф.н., доц.О.Р.Исаров

19.06.2020

09:40

 
4 Қурбонова Дилшода Арслон қизи Phraseological units with verb “to make”and “to do” and the ways of their translation into Uzbek. ф.ф.н., доц.О.Р.Исаров

19.06.2020

10:00

 
5 Маманазарова Мафтуна Шаробиддин қизи Ways of changing of meaning of words in English. ф.ф.н., доц.О.Р.Исаров

19.06.2020

10:20

 
6 Ахмедов Жалол Собиржон ўғли Structural-semantic analysis of the lexical field of the word denoting “moral affections”. проф.А.Э.Маматов

19.06.2020

10:00

 
7 Абдурахмонова Дилхумор Вахоб қизи Stylistic use of the epithets in the works of Ernest Hemingway. проф.А.Э.Маматов

20.06.2020

10:40

https://us04web.zoom.us/j/77404161054?pwd=QzZjTDI5UXFkaTlqZEt6TFJVWVR2QT09

 

 

8 Кудратова Мадина Ражабали қизи Using  Phraseological units to form emotional colouring in the literary works. проф.А.Э.Маматов

20.06.2020

09:00

 
9 Маматқулов Хожиакбар Абдукарим ўғли The problem  ofadequaticy of translation “American Tragedy” in Uzbek. проф.А.Э.Маматов

20.06.2020

09:20

 
10 Одилова Нилуфар Ойбек қизи Expressing the negation in English and the problem oftranslation. ф.ф.н., доц.О.Р.Исаров

20.06.2020

09:40

 
11 Андақулова Нилуфар Ботиржон қизи The lexical valency of correlated words in English and Uzbek. ф.ф.н., доц.О.Р.Исаров

20.06.2020

10:00

 
12 Ахмедов Азамат Ғани ўғли Ways of rendering of English idioms into Uzbek. проф.А.Э.Маматов

20.06.2020

10:20

 
2.Кимё ўқитиш методикаси

Талабанинг

Ф.И.Ш.

 

БМИ мавзуси

 

Илмий раҳбар Ҳимоя куни ва вақти

Zoom

ссилкаси

1 Irkinova Shahnoza Uglerod gruppachasi elementlarining xossalarini grafik organayzerli metodlar asosida o`qitish. k.f.d.prof. E. Abdurahmonov

15.06.2020

1000-1020

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/4563698883?pwd=WVFWNndUcVp2eTRrU3llaTRXWkFQZz09

 

2 Qobilov Mirsaid Maktab kimyo kursida metallarning xalq xo`jaligidagi ahamiyatini o`qitish metodikasi k.f.n.dots.v.b. G`. Daminov

15.06.2020

1020-1040

 

 

 

 
3 Rahmatov Mirkomil Аtom tuzulishining yadro nazariyasi mavzusini ko`rgazmali vositalar yordamida o`qitish metodikasi. k.f.n. E. Shamuratov

15.06.2020

 

1040-1100

 

 

 
4 Hasanov Yunus Kimyoning rivojlanishining tarixini o`qitishda qo`llaniladigan didaktik usullarning ahamiyati. k.f.d.dots. M. Sultonov

15.06.2020

 

1100-1120

 

 

 
5 Ne`matjonov Husan V asosiy gruppacha elementlari mavzusini o`qitishda electron qo`llanma ishlab chiqish k.f.d.dots. Z.Yaxshiyeva

15.06.2020

 

1120-1140

 

 

 
6 Xoljo`rayeva Bodomoy Tabiiy birikmalar va sintetik yuqori molekulali birikmalarning xossalarini o`qitish metodikasi k.f.n.dots.v.B, Abdurahmonov

16.06.2020

1000-1020

 

 

 

 
7

Umirov Zufar

 

 

Maktab kursida organik kimyo fanini o’qitish metodikasi.

k.f.n.dots.v.b.Sh.Sharipov

 

16.06.2020

1020-1040

 

 

 

 
8

Mashrapov Siddiq

 

Elektronlarning energetik pog’onalar va pog’onachalarga taqsimlanishini o’qitish metodikasi. k.f.d.dots.M.M.Sultonov

16.06.2020

 

1040-1100

 

 

 
9 Toshpo’latova Iroda Molibden va volfram ionlarini organik reagentlar bilan elektrokimyoviy usulda aniqlash. k.f.d.dots.Z.Z.Yaxshiyeva

16.06.2020

 

1100-1120

 

 

 
10

Abdusamatov Eldor

 

I va II A-gruppa metallari xossalariga oid elektron ishlanmalar yaratish. k.f.d.prof.E.Abduraxmonov

16.06.2020

 

1120-1140

 

 

 
11 Mamadaliyev Dilshod Fosforli o’g’itlarning xossalari va olinishini o’qitish metordikasi.  PhD.Sh.Umarov

16.06.2020

1000-1020

 

 

 

 
12 Raxmonova Umida Tabiiy ob’yektlarda noyob metallar (Cu(II), Ag(I), Au(III), Pt(IV)) miqdorini elektrokimyoviy usulda aniqlash. k.f.d.dots.Z.Z.Yaxshiyeva

16.06.2020

1020-1040

 

 

 

 
13 Begbo`tayev Navro`z Alifatik aminlar asosida ingibitorlarni o`qitish metodikasi PhD. K. Rashidova

17.06.2020

 

1040-1100

 

 

 
14 Mansurova Moxinur Atom orbitallarining gibridlanishi mavzusini ko’rgazamali o’qitish.

k.f.n.dots.N.Mo’minova

 

17.06.2020

 

1100-1120

 

 

 
15

Nazarov Jamshid

 

Kimyoviy reaksiya tezligi, kimyoviy muvozanat va ularga ta’sir etuvchi omillar mavzusini o’qitish.

k.f.n.dots.Z.Yunusova

 

17.06.2020

 

1120-1140

 

 

 
16

Hazratqulov Muhammad

 

Kollogenni modifikatsiyalash reaksiyalarini o’rganish.

 

t.f.n.dots.U.Xudanov

 

17.06.2020

 

1120-1140

 

 
3.Мактабга таълим

Талабанинг

Ф.И.Ш.

 

БМИ мавзуси

 

Илмий раҳбар Ҳимоя куни ва вақти

Zoom

ссилкаси

1

Joniqulova

Nasiba

Maktabgacha yoshdagi bolalarni ovqatlantirishning o`ziga xos xususiyatlari dots. Soatov B

17.06.2020

10:00

https://zoom.us/j/94248337950?pwd=NG5KNS9VVVkyWVYvUEdEcExwejg1QT09

 

2

Abdullayeva

Soxiba

Maktabgacha ta’lim muassasalarida sayohatlarni tashkil etish usullari dots. Soatov B

17.06.2020

10:25

 
3

Axbo`tayeva

Sitora

Jismoniy tarbiya va sportning maktabgacha yoshdagi bolalar o`sishi va rivojlanishidagi ahamiyati prof. Meliyev X

17.06.2020

10:50

 
4

Samatova

Roziya

Bola shaxsini to`laqonli shakllanishida tarbiyachi kasbiy komptensiyasining o`rni prof. Meliyev X

17.06.2020

11:15

 
5

Irisqulova

Ziyoda

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarini tashkil etilishi va rivojlanish bosqichlari prof. Meliyev X

17.06.2020

11:40

 
6

Mamanova

Dilbar

Jamiyatda tarbiyachi modelini yaratishning ijtimoiy-pedagogik asoslari prof. Meliyev X

18.06.2020

10:00

 
7

Barakayev

Elbek

Maktabgacha ta’lim muassasalarida  ommaviy tadbirlarni tashkil etish texnologiyasiga innovatsion yondoshuv Dots.A.Meliboyev

18.06.2020

10:25

 
8 Allayorova Gulnoza 6-7 yoshli bolalarning jismoniy va psixik rivojlanish holatini tahlili prof. Meliyev X

18.06.2020

10:50

 
9

Normurodova

Nodirabegim

Психологические условия развития профессиональной компетентности студентов педагогических вузов

o`qit. Rafiyev F

ilmiy mas.

prof. Raximov B.

18.06.2020

11:15

 
10

Botirov

Bobur

 

Факторы развития профессиональной компетенции современного воспитателя дошкольного учреждения

o`qit.Rafiyev F

ilmiy mas.

prof. Raximov B.

18.06.2020

11:40

 
4.Меҳнат таълими

Талабанинг

Ф.И.Ш.

 

БМИ мавзуси

 

Илмий раҳбар Ҳимоя куни ва вақти

Zoom

ссилкаси

1

Ғойибназарова Нигора

 

5-синф технология фани дарсларида таомлар тайёрлаш технологияси бўлимини ўқитиш методикаси доц.в.б,Т.Ж.Исмоилов 15.06.2020 10:00 да

https://us04web.zoom.us/j/73871144149?pwd=Q2kzS3REVkFqcjYwVVJYNkdPSXRrZz09

 

2

Пирнапасова Сожида

 

5-синф ўқувчиларига халқ хунармандчилигининг каштачиликка 3оид мавзуларини ўқитиш методлари доц.Убайдуллаев С 15.06.2020 10:30 да  
3

Жўрақулова Ўғилой

 

Технология фани дарсларида ўқувчиларни тарбиялаш методикаси

доц.Умаров Р

 

 

15.06.2020 11:00 да  
4 Бегимкулов С Ўқувчиларнинг технология фани машғулотларига қизиқишларини ривожлантиришда ахборот технологияларидан фойдаланиш методикаси Доц. А.Номозов 16.06.2020 10:00 да  
5 Жаматов Жавлон 7-синфларда халқ ҳунармандчилиги бўлимини ўқитиш методикаси (Технология ва дизайн йўналиши мисолида) Катта ўқитувчи К.Юсупов 16.06.2020 10:30 да  
6 Сагдуллаева Манзура Халқ ҳунармандчилигини ўқитишда ўқувчиларнинг ижодкорлик қобилиятини шакллантириш (Сервис хизмати йўналиши мисолида) Доц. в.б. Т.Ж.Исмоилов 16.06.2020 11:00 да  
7 Абдурахмонова Кундуз Технология фани дарсларида электротехника ишларини ўқитишда педагогик технологияларни қўллаш методикаси Катта ўқитувчи Тоғаев Х 17.06.2020 10:00 да  
8 Аманова Рухсора Сервис хизмати йўналиши бўйича машғулотларда техник воситаларни қўллаш усуллари (пазандачилик асослари мисолида) доц.Холматов П 17.06.2020 10:30 да  
9 Норкулов Илхом Технология фани дарсларида ўқувчиларга технологик харита тузишни ўргатиш услуби (Ёғочга ишлов бериш технологияси бўйича) Катта ўқитувчи К.Юсупов 17.06.2020 11:00 да  
5.Рус тили ва адабиёти

Талабанинг

Ф.И.Ш.

 

БМИ мавзуси

 

Илмий раҳбар Ҳимоя куни ва вақти

Zoom

ссилкаси

1 Арипова Д. Преодоление абсурдности бытия в художественном мире А.П. Чехова

 

доц. Ходжиметова Д.Д.

 

15.06.2020.

09.00 ч.

https://us04web.zoom.us/j/77318740403?pwd=akswRnZQM1NhdDNHWGM4U29ieDBRUT09

 

 

2 Эгамова С. Тема деревни в творчестве И .Бунина доц. Ходжиметова Д.Д.

 

15.06.2020.

09.30 ч.

 

 

3 Каримов Б. Воплощение художественной идеи в образах романа Ф.М. Достоевского «Идиот» доц. Ходжиметова Д.Д.

 

15.06.2020.

10.00 ч.

 
4 Каримов М. Жанр воспоминвния в русской литературе ( на примере творчества Л.Н.Толстого) проф.Пардаева З.Д.

 

15.06.2020.

10.30 ч.

 
5 Джалилов Р. Философско-религиозное мышление Ф.М. Достоевского в романе «Преступление и наказание» проф. Пардаева З.Д.

15.06.2020.

11.00 ч.

 
6 Уралов Ж. Проблемы литературного синтеза в художественной прозе А. Кима проф. Пардаева З.Д.

15.06.2020.

11.30 ч.

 
7 Набиханов И. Художественные особенности идиостиля У.Улицкой проф. Пардаева З.Д.

16.  06.2020

09.00 ч.

 
8 Хайитбоев М. Современные славянские языки (История , письмо, грамматика) доц.  Пирназаров У.П.

16. 06.2020

09.30 ч.

 
9 Хамдамова Я. О некоторых вопросах методики ономастических исследований доц. Пирназаров У.П.

16.  06.2020

10.00 ч.

 
10 Худжамова Х. Лингвистическая философия как философское направление доц. Пирназаров У.П.

16.  06.2020

10.30 ч.

 
11 Хайруллаева М. Изучение драматических произведений в общеобразовательной школе (« Горе от ума» А.С. Грибоедова) доц. Ким О.А.

11.00 ч.

16.  06.2020

 
12 Каримова Э. Изучение русской поэзии ХХ века в общеобразовательной школе ( Поэма А.Твардовского « По праву и памяти») доц. Ким О.А.

11.30 ч.

16.  06.2020

 
13 Хужанова М. Изучение русской литературы ХХ века в общеобразовательной школе ( Роман Б.Пастернака«Доктор Живаго») доц. Ким О.А.

17.06.2020

09.00 ч.

 
14 Озотова О. Изучение категории числа имен существительных в школе к.ф.н.Зокиров.А.А.

17.06.2020

09.30 ч.

 
15 Абдумуродова Д. Изучение романаИ.С.Тургенева «Отцы и дети» в школе доц. Джалматова З.Д.

17.06.2020

10.00 ч.

 
16 Собирова Г. Мотивы природы в творчестве М.Ю.Лермонтова доц. Джалматова З.Д.

17.06.2020

10.30 ч.

 
17 Тогаева Н. Изучение фразеологизмов в культурологическом аспекте д.ф.н. Мусаев А.С.

17.06.2020

11.00 ч.

 
18 Мавлянова Д. Изучение лексико-семантических разрядов имен существительных в школе (категория одушевленности и неодушевленности) к.ф.н.Зокиров.А.А.

17.06.2020

11.30 ч.

 

 

 

 

 

6.Математека ўқитиш методикаси
1 Xasanova       Maxliyo “Algebra va analiz elementlarini o‘qitish”  modulini o‘qitishda  axborot kommunikatsiya texnalogiyalaridan foydalanish dots.  Nosirova M.

15.06.2020

Soat 9:00

https://us04web.zoom.us/j/71006431199?pwd=YTYwd3ZCSXJTK2E3NmY3S3VYZTAvUT09

 

2 Jumanova     Mavluda “Geometriya elementlarini o‘qitish”modulini o‘qitishda axborot kommunikatsiya texnalogiyalaridan foydalanish dots.  Nosirova M.

15.06.2020

Soat 9:20

 
3 Ahmadov Rahmatjon Maktab algebra kursini o‘qitishda o‘quvchilarning matematik modellashtirish haqidagi tasavvurini shakllantirish metodlari dots.  SHamsiev A

15.06.2020

Soat 9:40

 
4 Xolmanova Klara Maktab geometiriya kursini o‘qitishda kompetensiyaviy yondashuv dots.  SHamsiev A

15.06.2020

Soat 10:00

 
5 Yo‘ldoshev    Abror Uzluksiz funksiyalarni ko‘phadlar bilan eng yaxshi yaqinlashtirish dots.  Kamolov A.

15.06.2020

Soat 10:20

 
6 Murotqobilova  Bahora Egri chiziqli integrallarning ba’zi turlari dots.  Rustamov M.

15.06.2020

Soat 10:40

 
7 Ergashev    Zufarjon Maktab matematika darslarini o‘qitishda axborot texnalogiyalar vositalari yordamida o‘quvchilarda kreativ fikrlashni rivojlantirish dots.  Ergashev B.

15.06.2020

Soat 11:00

 
8 Qarshiboeva   Ma’mura Proektiv tekislikdagi   analitik geometriya tushunchalari f.m.f.n. Qurbonov E.

15.06.2020

Soat 11:20

 

 
9 Abduolimova    Sarvinoz Oddiy differensial tenglamani echishning chekli ayirmalar usuli f.m.f.n. Sulaymonov F.

16.06.2020

Soat 9:00

 
10 Samatov    Barxayot Tasvirli masalalar yordamida o‘quvchilarda fanga oid va tayanch komretensiyalarni rivojlantirish p.f.n.  Parmonov A.

16.06.2020

Soat 9:20

 
11 Kuliboeva    Maxliyo Maktab matematika kursida “Uchburchakda metrik munosabatlar” mavzusini o‘qitishda pedagogik texnalogiyalarni qo‘llash K.o‘qituvchi Ernazarova N.

16.06.2020

Soat 9:40

 
12 Saydullaev     Chingiz Umumiy o‘rta ta’lim maktabi yuqori sinf matematikasini o‘qitishda qiziqarli matematik masalalardan foydalanish metodikasi p.f.n.  Ergashev J.

16.06.2020

Soat 10:00

 
13 Quvondiqova    Iroda Aniq integralni taqribiy hisoblashlarni o‘qitish o‘qitish metodikasi f.m.f.n.  Sulaymonov F.

16.06.2020

Soat 10:20

 
14 Omanturdieva  Charos Tasoddifiy funksiyalardan olingan aniq integrallar uchun eng yaxshi kvadratur formulalar haqida dots.  Kamolov A.

16.06.2020

Soat 10:40

 
15 Ernazarova   Dildora Differensial modellarning xalq xo‘jaligi masalalariga tadbiqi dots.  Siddiyorov S.

16.06.2020

Soat 11:00

 
16 Shamsieva    Qunduz 8-sinf matematika darsliklarining noananaviy yangi pedagogik texnalogiyalari asosida dars ishlanmalari dots.  Mamajonov B.

16.06.2020

Soat 11:20

 
17 Xasanov    Umidjon Spetsialьnыe metodы vыchesleniya   opredelyonыx  integralov dots.  Rustamov M.

16.06.2020

Soat 11:40

 
18 Ismatov Sunnatillo Buyuk o‘zbek allomalari ishlarida yasashga doir masalalarni echish metodlari dots.  SHamsiev A.

17.06.2020

Soat 9:00

 
19 Vohidov   Husniddin Metodika razvitiya geometricheskix umeniy i navikov uchaщixsiya akademicheskix  litseev. dots.  Barakaev M.

17.06.2020

Soat 9:20

 
20 Fayzullaev    Musobek Pifagor teoremasi va uni o‘rganish f.m.f.n. Abdullaev O.

17.06.2020

Soat 9:40

 
21 Baratov    Akobir Maktab matematikasida yo‘l qo‘yiladigan xatolarni tahlil qilish f.m.f.n. Abdullaev O.

17.06.2020

Soat 10:00

 
22 Mirazizov Elmurot Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida matematika o‘qitishda integrativ-metodik vositalardan foydalanish f.m.f.n. Alimov H.

17.06.2020

Soat 10:20

 
23 Eshquvatov Pirnazar Maktabda “Trigonometrik funksiyalar” mavzusini o‘qitishning ta’lim texnalogiyasi. dots.  Barakaev M.

17.06.2020

Soat 10:40

 
24 Xasanova     Dilnavoz Differensial modellar yordamida fizik masalalarni echish dots.  Siddiyorov S.

17.06.2020

Soat 11:00

 
25 Ro‘zmaxmatov    Nasim Bir jinsli differensial tenglamalarga keltiriladigan geometrik va fizik masalalarni echimlarini tuzish haqida dots.  Alishev A. G‘.

17.06.2020

Soat 11:20

 
7.Педагогика-психология

Талабанинг

Ф.И.Ш.

 

БМИ мавзуси

 

Илмий раҳбар Ҳимоя куни ва вақти

Zoom

ссилкаси

  Абдурахмонова Муштарий Педагогик жамоани бошқаришда раҳбарлик сифатларининг ривожланиши п.ф.н.И.Тўрақулова 16.06.2020 10:00 да

https://us04web.zoom.us/j/76505179007?pwd=SHJhc1YwUzBtakh5RE52TXZtclVnQT09

 

 

  Жултаев Иброхим Девиант хулқли болаларни аниқлаш асосида коррекция ишларини ташкил қилиш Пс.ф.д.Р.Абдурасулов 16.06.2020 10:30 да  
  Баходиров Уролбой Бахриддин ўғли Умумтаълим мактабларида синф раҳбари бошқарувининг амалий аҳамияти

кат.ўқит. Г.Қаршибоева

 

16.06.2020 11:00 да  
  Алибоев Султонали  Кичик мактаб ёшидаги болалар психологиясининг хусусиятлари п.ф.н.И.Тўрақулова 16.06.2020 11:30 да  
  Ўтамуродова Сарвиноз Психологик маслаҳат ва психологик коррекция ишларини ташкил қилиш масалалари Пс.ф.д.Р.Абдурасулов 17.06.2020 10:00 да  
  Бозорбоева Юлдуз  Дарсда ўқувчилар ўқув фаолиятини ташкил этиш замонавий шакллари п.ф.н.И.Тўрақулова 17.06.2020 10:30 да  
  Сайпуллаева Хилола 6 ёшли болаларда тушунча хусусиятларини шакллантириш Пс.ф.д.Р.Абдурасулов 17.06.2020 11:00 да  
  Зохидов Самандар  Ўқувчилар ижодий фикрлашларини шакллантиришда илмий дунёқарашнинг роли п.ф.н.И.Тўрақулова 17.06.2020 11:30 да  

 

 

Сайдуллаева Дилноза Акбарали қизи 6-7 ёшли болаларнинг хотира жараёнини психологик хусусиятлари Пс.ф.д.Р.Абдурасулов 19.06.2020 10:00 да  
  Пулатов Жахонгир Лапас ўғли  Ўзбек халқ оғзаки ижодидаги тарбиявий ғоялар – халқ педагогикасининг таркибий қисми сифатида п.ф.н.И.Тўрақулова 19.06.2020 10:30 да  
  Худойназарова Мадина Таълим жараёнида интерфаол технологиялардан фойдаланиш усуллари п.ф.н.И.Тўрақулова 19.06.2020 11:00 да  
  Турғунов Умид  Умумий таълим  мактабларда ижтимоий тарбия муаммолари п.ф.н.И.Тўрақулова 19.06.2020 11:30 да  
8.Тасвирий санъат мухандислик графикаси

Талабанинг

Ф.И.Ш.

 

БМИ мавзуси

 

Илмий раҳбар Ҳимоя куни ва вақти

Zoom

ссилкаси

  Сайидов Юнус Касб-хунар  коллежларида ўқувчиларга  қурилиш  иншоатларининг  переспективасини архитекторлар методида  қуришни ўргатиш. Доц. К.Зойиров 18.06.2020 йил       соат 900-9:30

https://us04web.zoom.us/j/8636595057?pwd=RkhyNnZUOHFGcmJEc2JMQW4yOEJadz09

 

  Тиркашева Гузал Тасвирий санъат  дарсларида  7-синф ўқувчиларига  ўзбек халқ  эртакларига  эллюстрация  чизишни ўргатиш

кат.ўқит.Боймирзаева О

ил.мас.проф.Б.Бойметов

18.06.2020 йил       соат 9:30-10:00  
  Азизова Гулхайё Леонардо Да Винчи хаёти ва ижоди асарларидан нусха кўчириш

кат.ўқит.Олтмишев Т

ил.мас.проф.Б.Бойметов

18.06.2020 йил       соат 10:00-10:30  
  Усмонов Баходир Умумтаълим мактабларида тасвирий санъат  ўқитиш методикаси ва унин муаммолари

кат.ўқит.Худойбердиев П

ил.мас.проф.Б.Бойметов

18.06.2020 йил       соат 10:30-11:00  
  Рахмонова Мафтуна Умумтаълим мактаблари ўқувчиларига  ясси шаклларнинг проекцияларини қуришни ўргатиш. доц.Зойиров К 19.06.2020 йил       соат 900-9:30  
  Қўлдошева Садоқат Тасвирий санъат  дарсларида  ўқувчиларга очиқ табиатда манзара ишлашни ўргатиш

кат.ўқит.Худойбердиев П

ил.мас.доц.Зойиров К

19.06.2020 йил       соат 10:00-10:30  
  Олимова Дилдора Бошланғич синф  ўқувчиларига  (2-синф) “Қиш зийнати” мавзусида  расм ишлашни ўргатиш проф.Б.Бойметов 19.06.2020 йил       соат 10:30-11:00  
  Убайдуллаев Хуснобод Умумтаълим   мактабларида  бошланғич синф  ўқувчиларига  натурага қараб  расм чизишни ўргатиш проф.Б.Бойметов 19.06.2020 йил       соат 11:00-11:30  
  Эрмухаммедова  Гулёра Умумтаълим  мактабларида  5-синф ўқувчиларига  хайкалтарошлик  хақида  маълумот  бериш ва релейфли хайкал ясашни ўргатиш проф.Б.Бойметов 19.06.2020 йил       соат 11:30-12:00  
9.Биология ўқитиш методикаси

Талабанинг

Ф.И.Ш.

 

БМИ мавзуси

 

Илмий раҳбар Ҳимоя куни ва вақти

Zoom

ссилкаси

  Qobiljonova E’zoza Manzarali  o’simliklar va ularning biologik – morfologik xususiyatlarini o’rganish

b.f.d.,prof.

Rahmonqulov U

15.06.2020

10 : 00 da

 

 

 

 

Abdurasulova Maftuna

 

Tomatdoshlar (Solanaceae) oilasi vakillarining botanik tavsifi va innovatsion texnologiyalarda  o’qitilishi b.f.f.d.(PhD) Hamrayeva N.O

15.06.2020

10 : 30 da

 
 

Daynavov Islombek

 

Ra’noguldoshlarlar oilasida mansub (Spirae L) turkumi turlarining biologik xususiyatlari

 

b.f.n., dots. Imomova D

 

15.06.2020

11 : 00 da

 

 

 
 

Usarov Ozodbaxt

 

Uzumning gigant navining bioekologiyasi va uni Baxmal tumanida introduksiyasi b.f.n., dots. Imomova D

15.06.2020

11 : 30 da

 
 

Xamidova Sayyora

 

Jizzax viloyatida tarqalgan karamdoshlar (Brassicaceae) oilasining biologiyasi va ekologiyasi b.f.f.d.(PhD). Azimova D

16.06.2020

10 : 00 da

 
  Akmalova Mashhura Ayiqtovondoshlar (Ranunculaceae) oilasining xususiyatlari va innovatsion texnologiyalarda  o’qitilishi.

b.f.d.,prof.

Rahmonqulov U

16.06.2020

10 : 30 da

 
  Hamrayev Diyor Gidrologik bashoratlashtirishning kelajak hayot uchun ahamiyati b.f.n. kat.o’q. Qarshiboyeva N

16.06.2020

11 : 00 da

 
  Julmurodova  Gavhar Murakkabguldoshlar oilasining ayrim vakillari biologiyasi va innovatsion texnologiyalarda  o’qitilishi b.f.f.d.(PhD). Azimova D

16.06.2020

11 : 30 da

 
  Abrorova  Kumush

Molguzar tog’ tizmasida Bug’doydoshlar (Poaceae) oilasining biologiyasi va ekologiyasi

 

b.f.f.d.(PhD). Azimova D

 

17.06.2020

10 : 00 da

 
  Rajabova Nargiza

Immun tizimi a’zolariga mikroelementlarning ta’siri va o’qitishda interfaol metodlardan foydalanish

 

b.f.f.d.(PhD) Hamrayeva N.O

17.06.2020

10:30 da

 
 

Ochilov Mirzabobur

 

Kovrak plantatsiyalarini tashkil qilish va ulardan smola olishda foydalanish

b.f.d.,prof.

Rahmonqulov U

17.06.2020

11:00 da

 
  Mamadaliyeva Xolida Molguzar tog’ tizmasida tarqalgan Cousinia turkum turlarining biologiyasi va ekologiyasi b.f.f.d.(PhD). Azimova D

17.06.2020

11:30 da

 
  Baratova Sadoqat

Arnasoy tumanida tarqalgan begona o’tlar turlar tarkibi, ularga qarshi kurash choralari

 

b.f.d.,prof.

Rahmonqulov U

18.06.2020

10:00  da

 

 

  Ochilov Aziz Matbuot konferensiyasi metodini parazit bir hujayralilar mavzusini o’qitishda qo’llash b.f.n. kat.o’q. Qarshiboyeva N

18.06.2020

10:00  da

 
  Berdiyorova Muxayyo Biosfera va noosfera tushunchasining nazariy asoslari va mavzusini o’qitishda grafikli organayzerlardan foydalanish b.f.f.d.(PhD) Hamrayeva N.O

18.06.2020

10:00  da

 
10.Физика ўқитиш методикаси

Талабанинг

Ф.И.Ш.

 

БМИ мавзуси

 

Илмий раҳбар Ҳимоя куни ва вақти

Zoom

ссилкаси

 

Абдаминов Аброр

 

Ядро энергияси ва ундан фойдаланиш истиқболлари Проф.Олимов Қ.

15.06.2020 й.

Соат.09.30

https://us04web.zoom.us/j/72191723852?pwd=VHVGem1YVDM3d25YVlZGdUttdStlZz09

 

  Эсламасов Миржалол Астрономия курсида осмон жисмларининг ҳаракатига оид мавзуларнинг таҳлили ва ўқитиш усуллари Проф.Олимов Қ.

15.06.2020 й..

Соат.10.00

 
  Жуманов Аброр Ядро-ядро таъсирлашувларида ҳосил бўлувчи иккиламчи зарралар хусусиятларини ўрганиш. Проф.Олимов Қ.

15.06.2020 й.

Соат.10.30

 
  Гайбуллаев Адхам Физика курсида радиация ҳодисасига оид тушунчаларни шакллантириш методикаси Проф.Олимов Қ.

15.06.2020 й.

Соат.11.00

 
  Иброҳимов Жаҳонгир Узлуксиз таълим тизими физика курсида квант физикасига оид мавзуларни ўрганиш методикаси

Проф.Э.Имомов

 

15.06.2020 й.

Соат.11.30

 
  Самандаров Шоҳруҳ Физикадан масалалар ечишнинг таълим-тарбиядаги аҳамияти Проф.Э.Имомов

15.06.2020 й.

Соат.12.00

 
  Жўраев Шерали Умумий ўрта таълим мактабларида “Ёруғлик интерференцияси ва дифракцияси” мавзуларини ўқитишда замоновий технологияларни қўллаш Проф.Э.Имомов

16.06.2020 й

Соат.09.30

 
  Мўминов Ҳусан Умумий ўрта таълим мактабларида “Элементар зарралар” мавзусини ўқитишда замонавий АКТларни қўллаш Проф.Э.Имомов

16.06.2020 й

Соат.10.00

 
  Шодмонов Жалол Астрономия курсидаги осмон жисмларининг ҳаракатига оид мавзуларнинг таҳлили ва ўрганиш усуллари Проф.Э.Имомов

16.06.2020 й

Соат.10.30

 
  Абриев Неъматилла Физика таълимида диффузия ҳодисалари ва уларни ўрганиш усуллари Проф.Э.Имомов

16.06.2020 й

Соат.11.00

 
  Бузруков Алишер Астрономия ўқитишда турли таълим технологияларидан фойдаланиш усуллари

Проф.

Ў.Юлдошев

16.06.2020 й Соат.11.30  
  Қаюмова Лазиза Физика ўқитишда кимё фанига тегишли тушунчалардан фойдалиниш

Проф.

Ў.Юлдошев

17.06.2020 й Соат.09.30  
  Очилов Шоҳжаҳон Физик тушунчаларни шакллантиришда “Ақлий ҳужум” ва муаммоли ўқитишдан фойдаланиш методикаси

Проф.

Ў.Юлдошев

17.06.2020 й

Соат.10.00

 
  Нишонов Зокир Физика ўқитишда ёруғлик таъсирларига оид тушунчаларни ўрганишнинг аҳамияти Проф.
Ў.Юлдошев

17.06.2020 й

Соат.10.30

 
  Хасанов Аброр Множественное рождение частиц на ядрах при высоких энергиях и модель Лунда Проф.Олимов Қ. 17.06.2020 й Соат.11.00  
  Шербоев Аббос Применение метода ядерных фотоэмульсий для исследования множественной фрагментации релятивистских ядер 14N Проф.Олимов Қ. 17.06.2020 й Соат.11.30  
11.Мусиқа таълими

Талабанинг

Ф.И.Ш.

 

БМИ мавзуси

 

Илмий раҳбар Ҳимоя куни ва вақти

Zoom

ссилкаси

  Асадов Бекзод Баходир ўғли Педагогика фани асосида ўқувчиларнинг мусиқий тафаккурини шакллантириш имкониятлари. п.ф.н. Файзуллаев Эрмат Мажидович

17.06.2020.

соат 9.00.

https://us04web.zoom.us/j/73070060714?pwd=T3NiMlZJVHMySlEydWZqM2hTNVYzQT09

 

Парол: 87654321

 

 

  Ахмедова Гулшода Сайфулла қизи Мактабда ўзбек чолғу асбоблари ансамблини ташкил этиш ва бошқариш йўллари. п.ф.н. Файзуллаев Эрмат Мажидович

17.06.2020.

соат 9.30.

 
  Равшанов Сирожиддин Нуриддин ўғли Мактабгача таълим мусиқа тарбиясида болалар психологик хусусиятларини ҳисобга олиш. п.ф.н. Файзуллаев Эрмат Мажидович

17.06.2020.

соат 10.00.

 
  Шерқулова Мухлиса Шухрат қизи Мусиқа машғулотларида бўлажак мусиқа ўқитувчиларини маънавий-маърифий фаолиятга тайёрлаш. п.ф.н. Файзуллаев Эрмат Мажидович

17.06.2020.

соат 10.30.

 
  Абдусаматова Азиза Згамберди қизи Бошланғич синф ўқувчиларини мусиқий билув фаолиятини шакллантиришнинг дидактик асослари.

доцент

Омонов Хасан Сулаймонович

17.06.2020.

соат 11.00.

 
  Мирзаев Шавкат Мухиддин ўғли Бошланғич синфларда болалар овозининг ўзига хос хусусиятлари ва улар билан ишлаш методлари.

доцент

Омонов Хасан Сулаймонович

18.06.2020. соат 9.00.

https://us04web.zoom.us/j/75753640060?pwd=ODVUZ3hoY2pZbE4yRHlPK1JUWGFEdz09

 

 

  Абдурахмонов Эркин Джумаевич Мактаб мусиқа маданияти ўқитувчисини тайёрлашда янги замонавий педагогик технологияни қўллаш усуллари.

катта ўқитувчи

Махамматов Абдуманнон

18.06.2020.

соат 9.30.

 

 

 

Шукурлаева Шахноза Алибековна Мусиқа дарслари жараёнида мусиқий тафаккурни шакллантириш. катта ўқитувчи Махамматов Абдуманнон 18.06.2020. соат 10.00.  
  Мингқулов Махмаюсуф Эркинбоевич Мусиқий кўрик танловларнинг ўқувчи ёшлар ҳаётидаги ўрни.

катта ўқитувчи

Раимжонов Суннатилла

18.06.2020.

соат 10.30.

 
12.Жисмоний маданият

Талабанинг

Ф.И.Ш.

 

БМИ мавзуси

 

Илмий раҳбар Ҳимоя куни ва вақти

Zoom

ссилкаси

  Муллажонов Асил Бошланғич синфларда жисмоний тарбия дарсларини такомиллаштиришда янги техналогияларини қўллаш усуллари доц.Ф.Қ. Ахмедов 16.06.2020 10:00 да

https://us04web.zoom.us/j/2099810321?pwd=ejNwdDBWQWRVeFp1b1JQQldzbVp5dz09

 

  Анварова Гулзира Умумтаълим мактабларда жисмоний тарбия дарсларида улоқтириш техникасига ўргатиш усуллари доц.Т.А. Содиқов 16.06.2020 10:30 да  
 

 

Орипов Шавкат

 

Дзюдо кураши бўйича тренернинг диққатини режалаштириш

доц.

Б.А. Бўрибоев

 

 

16.06.2020 11:00 да  
  Қаршиев  зиёдали

 

Ўзбекистон Республикаси миқиёсида ўтказиладиган талабалар ўртасидаги Универсияда мусобақаларидаги муоммолар ва уни бартараф этиш истиқболлари

Доц.  Б.А. Бўрибоев

 

16.06.2020 11 :30 да  
  Норматова Хумора Жисмоний маданият ва машғулотларини Жиззах вилояти иқлими шароитида ташкил қилишнинг ўзига хос хусусиятлари Доц. Холдоров. Т 16.06.2020 12:00 да  
  Мавлонова Зухра Ўқувчиларни ёш хусуситларни хисобга олган холда ҳаракатли ўйинларни танлаш ва ўтказиш усуллари Катта ўқитувчи    А. Бўрибоев 16.06.2020 12:30 да  
 

 

Примқулов Фаррух

 

5-6 синф ўқувчиларини жисмоний ривожланишида югуриш турларини қўллаш орқали жимоний тайёргаликни ошириш

Катта ўқитувчи

Ш. Норқулов

17.06.2020 10:00 да  
 

 

Жўрабоева Нилуфар

 

Ҳаракатли ўйинларни қўллаш орқали ўқувчиларнинг жисмоний тайёргарлигини ошириш йўллари

Доц. Холдоров. Т 17.06.2020 11:00 да  
  Мамарасулова Дилафруз Бошланғич синф ўқувчиларининг жисмоний сифатларни тарбиялашда енгил атлетика машиқларнинг аҳамияти доц.Т.А. Содиқов 17.06.2020 11:30 да  
  Аралов Дилшод Футболчиларда сакровчанлик сифатини мослаштирилган холда ҳаракатли ўйинлар ёрдамида шакиллантириш

Катта ўқитувчи. А.И. Олимов

 

17.06.2020 12:00 да  
  Сатторов Миржалол Умумтаълим мактабларда жисмоний тарбия дарсларини ташкил қилиш ва ўтказиш усуллари Катта ўқитувчи. Б.А. Султонов 17.06.2020 12:30 да  
  Абдурахмонова Роза Жтсмоний тарбия дарсларида улоқтириш техникасини ўргатиш усуллари (5-сифлар мисолида) доц.Т.А. Содиқов 18.06.2020 10:00 да  
  Саъдуллаев Шохрух Ўқувчиларни тарбиялашда миллий ҳаракатли ўйинлардан фодаланиш усуллари Катта ўқитувчи. О.Т. Бахромов 18.06.2020 10:30 да  
  Зиятова Шахноза Умумий ўрта таълим мактаблари жисмоний тарбия дарсларида ахборот ва педагогик теналогиялардан фойдаланиш усуллари Катта ўқитувчи. Б.А. Султонов 18.06.2020 11:00 да  
  Ўрозбоев Жахонгир Педагогик олий таълим муассасаларида талабалар таълимини индивидуаллаштириш (жисмоний тарбия мисолида) Катта ўқитувчи. Ш.Ў. Атамуродов 18.06.2020 11:30 да  
  Тўраев Достон Умумтаълим мактаб ўқувчиларининг жисмоний тарбия дарсларида ўрта масофаларга югуриш техникасини назарий асослари

доц.О.Э. Муқимов

 

18.06.2020 12:00 да  
  Эргашев Шарофиддин Кичик синф ўқувчиларининг жисмоний тарбияси ва халқ ҳаракатли ўйинларидан фойдаланиш ва уларни жисмоний сифатларини ривожлантириш

доц.О.Э. Муқимов

 

18.06.2020 12:30 да  
  Қўчқоров Мурод

 

Жисмоний маданият дарсларини миллий қадирятлар воситасида такомиллаштириш техналогиялари

 

доц.Ф.Қ. Ахмедов

17.06.2020 10:30 да  
13.География ўқитиш методикаси

Талабанинг

Ф.И.Ш.

 

БМИ мавзуси

 

Илмий раҳбар Ҳимоя куни ва вақти

Zoom

ссилкаси

  O’rolov Sardor Zomin milliy bog’ida ekoturizmni rivojlantirishning geografik asoslari g.f.n. Muxamedov O

18.06.2020

9:00

https://us04web.zoom.us/j/78950182585?pwd=SzhaeGZsL0JXRlF0N1RhNy9mR2NYdz09

 

  Suyunov Bahodir Irqlarning kelib chiqishi va ularning hududiy tarqalishi g.f.n. Muxamedov O

18.06.2020

9:20

 
  O’rolova Mehrinso Atrof-muhit ifloslanishining mintaqaviy xususiyatlari k.o’q. Z.Toshboyev

18.06.2020

9:40

 
  Kattabekova Dilafruz Koreya yarim oroli davlarlarining iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanishining o’ziga hos hususiyatlari k.o’q. A.G’apparov

18.06.2020

10:00

 
  To’lishova Munisa Gastronomik turizm rivojlantirishning geografik jihatlari (Jizzax viloyati misolida) k.o’q. I.Karimov

18.06.2020

10:20

 
  Olimova Sabohat Antropogen ko’llar va ularning atrof muhitga ta’siri (Aydar-Arnasoy ko’llar misolida) prof. Hakimov Q

18.06.2020

10:40

 
  Halilova Nozima Qashqadaryo viloyati toponimiyasi prof. Hakimov Q

18.06.2020

11:00

 
  G’ozibekov Abdumalik Turizmni rivojlantirishning geografik jihatlari  (Baxmal tumani misolida) prof. Hakimov Q

18.06.2020

11:20

 
  Nabiyeva Saodat Surxondaryo viloyati toponimiyasi prof. Hakimov Q

19.06.2020

9:00

 
  Makkashev Alisher G’allaorol tumaniga umumgeografik tavsif prof. Hakimov Q

19.06.2020

9:20

 
  Nishonboyev Murod Zarbdor tumani geografiyasi va toponimiyasi prof. Hakimov Q

19.06.2020

9:40

 
  Xolbo’tayev G’iyos Aydar-Arnasoy ko’llar tizimi hududida ekoturizmni rivojlantirish istiqbollari g.f.n. Muxamedov O

19.06.2020

10:00

 
   Abduraxmonov Aziz Yer resusrslaridan foydalanishning geografik jihatlari (Jizzax viloyati misolida) g.f.n. Muxamedov O

19.06.2020

10:20

 
  Norbo’tayeva Mahbuba Ziyorat turizmi rivojlanishining hududiy jihatlari (Jizzax viloyati misolida) k.o’q. Z.Toshboyev

19.06.2020

10:40

 
  Soipov Zohidjon Geogafiya darslarida darslarida  Geografiya axborot  texnologiyalari (GAT) dan foydalanish metodikasi k.o’q. Karimov I

19.06.2020

11:00

 
  Dushanova Gulshan Avstraliya va Okeaniya qit’asi aholisining etnodemografiyasi k.o’q. G’apporov A

19.06.2020

11:20

 
14.Дефектология

Талабанинг

Ф.И.Ш.

 

БМИ мавзуси

 

Илмий раҳбар Ҳимоя куни ва вақти

Zoom

ссилкаси

1 Қудратов Ғолиб Эргаш ўғли Ринолалик болаларни жисмоний ривожланишини ўзига хос хусусиятлари Т.ф.н. Ғ.С.Арифходжаев

16.06.2020

10:00

https://us04web.zoom.us/j/75421388735?pwd=U0hnQUNtZmFDdWF5VzZ5S3VaaHkydz09

Пароль: logoped

 

2 Салаев Исломбек  Мақсуд ўғли Кичик мактаб ёшидаги кар болаларнинг тафаккурини ривожлантиришда дидактик ўйинларнинг ўзига хос хусусиятлари Т.ф.н. Ғ.С.Арифходжаев

16.06.2020

10:20

 
3 Қўчқарова Муяссар Ахмад қизи Кичик мактаб ёшидаги кар болаларни табиатга бўлган муносабатини шакллантириш жараёни Т.ф.н. Ғ.С.Арифходжаев

16.06.2020

10:40

 
4 Хосилжонова Шахноза Мухаммадиброхим қизи Эшитишида нуқсони бўлган бошланғич синф ўқувчилар тасаввурини  ўзига хос хусусиятлари Т.ф.н. Ғ.С.Арифходжаев

16.06.2020

11:00

 
5 Хўжаева Ирода Турғун қизи Интелектида нуқсони бўлган ўқувчиларни тарбиялашда мехнат тарбиясининг ўрни Т.ф.н. Ғ.С.Арифходжаев    
6 Очилова Сурайё Анорбой қизи Заиф эшитувчи ўқувчиларни математика дарсларида сонларни номерлашга ўргатиш Т.ф.н. Ғ.С.Арифходжаев

17.06.2020

10:00

https://us04web.zoom.us/j/78526375033?pwd=RGNoRmNGY1kvVHRGK0pCRys0MnpCZz09

 

7 Хайдарова Ўғилжон Сайфиддин қизи Нутқ камчиликларини топишмоқлар воситасида коррекциялаш Кат.ўқит. Х.Музаффарова

17.06.2020

10:20

 
8 Мамасаидов Илхом Турғун ўғли Мактабгача ёшдаги болаларда қоришиқ товуш камчиликларини олдини олиш йўллари Кат.ўқит. Д.Тангирова

17.06.2020

10:40

 
9 Шодиева Мадина Шахобовна Ўйин фаолияти асосида мактабгача таълим ёшидаги болаларнинг нутқини ўстириш П.ф.н., доц. Ф.Қодирова

17.06.2020

11:00

 
           
15.Бошланғич таълим

Талабанинг

Ф.И.Ш.

 

БМИ мавзуси

 

Илмий раҳбар Ҳимоя куни ва вақти

Zoom

ссилкаси

1

Ҳамидова Зулфизар

Нурхаёт қизи

Бошланғич синфларда феълнинг замон ва шахс-сон қўшимчалари билан қўлланишини ўргатиш методикаси пфн. Г.Холбоева

15.06.2020

9:00

 
2 Нурмаматова Сайёра Бошланғич синф ўқувчиларини жаҳон халқ эртаклари орқали ахлоқий тарбиялаш йўллари ф.ф.д. Жуманазарова Г.

15.06.2020

9:20

 
3 Абдураззоқова Зилола 2-синф ўқиш дарсларида ўқувчилар нутқини ўстиришда инновацион технолоргиялардан фойдаланиш ф.ф.д. Жуманазарова Г.

15.06.2020

9:40

 
4 Саддиллаева (Абдуллаева) Обида Бошланғич синф ўқиш дарсларида Анвар Обиджоннинг ҳаёти ва ижодини ўрганиш ф.ф.д., проф. Жуманазаров У.

15.06.2020

10*00

 
5 Умматова Фарида Ўқиш дарслари шеърларни ўргатиш ф.ф.д., проф. Жуманазаров У.

15.06.2020

10*20

 
6 Халилова Шахринисо Бошланғич синф дарсларида инсоний фазилатларни сингдириш муаммолари ф.ф.д., проф. Жуманазаров У.

15.06.2020

10*40

 
7 Ўразалиева Гулҳайё Нравственное воспитание младших школьников на уроках литературного чтения посредством литературных сказок С.Я. Маршака ф.ф.н. Сувонқулов Б.

15.06.2020

11*00

 
8 Ражабова Адолат Бошланғич синф ўқувчиларини таълимда ижодий фаолигини ошириш ф.ф.д., проф. Жуманазаров У.

16.06.2020

9*00

 
9 Бойматова Юлдуз Сафарали қизи Бошланғич синф ўқиш дарсларида масалларни ўрганишда педагогик технологиялардан фойдаланиш доц.А.Усмонов

16.06.2020

9*20

 
10 Холиқова Холида Абдулатиф қизи Бошланғич синф ўқувчиларини нутқий фаолиятини эртаклар орқали шакллантириш доц.А.Усмонов

16.06.2020

9*40

 
11

Анарқулова Нодира

Хазратқул қизи

Табиатшунослик дарсларида синфдан ташқари ишлар ва уларни ташкил этиш. (PhD) З.Исматова

16.06.2020

10*00

 
12

Акрамова Зухра

Ботир қизи

Табиатшунослик дарсларида муаммоли таълим ва ундан фойдаланишни амалга ошириш (PhD) З.Исматова

16.06.2020

10*20

 
13

Баҳромқулова Ирода

Раҳмонқул қизи

 4-синф она тили дарсларида уюшиқ бўлакли гапларни ўқитиш методикаси пфн. Г.Холбоева

16.06.2020

10*40

 
14

Авазова Сарвиноз

Баходир қизи

Бошланғич синфларда иншо ёзишга ўргатиш ҳамда ёзма ишларида йўл қўйиладиган хатолари устида ишлаш (PhD) Ш.Сиддиқова

16.06.2020

11*00

 
15 Каримқулова Гулмира Баҳтиёр қизи Бошланғич синфларда сифат сўз туркумини ўқитиш методикаси пфн. Г.Холбоева

16.06.2020

11*20

 
16

Хуррамова Феруза

Исмат қизи

2-синфда “Шахс ва нарса ҳаракатини билдирган сўзлар” мавзусини ўрганиш методикаси пфн. Г.Холбоева

16.06.2020

11*40

 
17 Исоқова Феруза Шарофиддин қизи Бошланғич синфларда эгалик ва келишик қўшимчаларини қўллаш методикаси пфн. Г.Холбоева    
18 Туронова Гулзира Абдукарим қизи Бошланғич синфларда сўзнинг морфемик таркибини ўқитиш методикаси пфн. Г.Холбоева

16.06.2020

12*00

 
19

Худайбердиева Гулзода

Бойқобил қизи

Бошланғич синф она тили дарсларда техника воситаларидан фойдаланиш (PhD) Ш.Сиддиқова

16.06.2020

12*00

 
20 Тошбоева Севинч Бердиёр қизи Бошланғич синфларда тенглама ва тенгсизликларни ўргатиш методикаси дотц. Раббимов Музроб

17.06.2020

9*00

 
21

Шерқўзиев Хайтмурод

Хўжабек ўғли

4-синф математика дарсларида миқдорларни ўргатиш методикаси дотц. Раббимов Музроб

17.06.2020

9*20

 
22

Тохирова Чарос

Икромжон қизи

Масалалар ечиш орқали бошланғич синф ўқувчиларини мустақил фикрлашга ўргатиш масалалари дотц. Раббимов Музроб

17.06.2020

9*40

 
23

Авлиёхонова Шаҳодатхон

Собитхон қизи

От сўз туркумини ўрганиш жараёнида ўқувчилар нутқини ўстириш (PhD) Ш.Сиддиқова

17.06.2020

10*00

 
24 Суюнбойева (Бойбўтаева) Нигора 4-синф она тили дарсларида гап бўлаклари устида ишлаш ф.ф.д. Жуманазарова Г.

17.06.2020

10*20

 
25 Синдарова Малоҳат 3-синф ўқувчиларига “Гап” мавзусини ўргатишда замонавий педагогик технологиялардан фойдаланиш ф.ф.д. Жуманазарова Г.

17.06.2020

10*40

 

 
26 Абдураимов Меҳриддин 4-синф она тили дарсларида ўқувчиларга имло қоидаларини ўргатиш йўллари ф.ф.д. Жуманазарова Г.

17.06.2020

10*40

 
27 Бердиёрова Муҳайё Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини интеллектуал фаолиятга тайёрлашнинг назарий-педагогик асослари т.ф.ф., проф.Тўрақулов Х.

17.06.2020

11*00

 
28 Одинаева Рустам Интегратив ёндошув негизида бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини интеллектуал фаолиятга тайёрлаш т.ф.ф., проф.Тўрақулов Х.

17.06.2020

11*00

 
29 Буйқулова Шаҳло Интегратив ёндашув негизида таълим мазмуни модернизациялашнинг педагогик шарт-шароитлари т.ф.ф., проф.Тўрақулов Х.

17.06.2020

11*20

 
30 Хаббибуллаева Замира Интегратив ёндашув негизида таълим мазмунини модернизациялашнинг методологик асослари т.ф.ф., проф.Тўрақулов Х.

17.06.2020

11*40

 
31 Умарова Ситора Бошланғич синф ўқувчиларни маънавий-аҳлоқий тарбиялашда ибрат-намуна методидан фойдаланиш (ўқиш дарслари мисолида) ф.ф.н. Ибрагимова Ф.

17.06.2020

11*40

 
32 Жўраева Озода Бошланғич синф она тили дарсларида компонент таҳлил методидан фойдаланиш ф.ф.н. Ибрагимова Ф.

18.06.2020

9*00

 
33 Бекқулова (Арипова) Маҳлиё Бошланғич синф она тили дарсларида ўқувчиларнинг креатив фикрларини ўстириш ф.ф.н. Ибрагимова Ф.

18.06.2020

9*20

 

 
34 Ҳайдарова Ирода Бошланғич синф ўқиш дарсларида Абдулла Авлоний асарларини ўқитиш ф.ф.н. Ибрагимова Ф.

18.06.2020

9*40

 
35 Турсунбоев Қундузой Минг ичида сонларни  қўшиш ва айиришни ўрганиш и.ф.н. Асадов Н.

18.06.2020

10*00

 
36 Бойназарова М. Минг ичида сонларни кўпайтириш ва бўлишни ўрганиш и.ф.н. Асадов Н.

18.06.2020

10*20

 
37 Лапасова Нилуфар Юзлик ичида сонларни қўшиш ва айиришни ўрганиш и.ф.н. Асадов Н.

18.06.2020

10*20

 
38 Ҳайитова Лобар Театрализация на уроках литературного чтения как средство развития творческих способностей младших школьников ф.ф.н. Сувонқулов Б.

18.06.2020

10*40

 
39 Приметова Лаззат

Работа с устаревшими словами на уроках литературного чтения в начальной

школе на материале сказок А.С. Пушкина

ф.ф.н. Сувонқулов Б.

18.06.2020

10*20

 
40 Исломова  Камола Изучение глоголов в начальной школе с использовним интерактивных приемов. п.ф.н. Бакиева М.

18.06.2020

10*40

 
41 Аҳмадова Камила Изучение однородных членов предложения в начольной школе. п.ф.н. Бакиева М.    
42 Темуров Жаҳонгир Бошланғич синфларда таянч компетенсияларни ривожлантириш PhD Болтаева Б.

18.06.2020

11*00

 
43 Ражабов Абдулла Бошлағич синф ўқувчилари нутқ маданиятини шакллантириш PhD Болтаева Б.

18.06.2020

11*00

 
16.Миллий ғоя,маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими

Талабанинг

Ф.И.Ш.

 

БМИ мавзуси

 

Илмий раҳбар Ҳимоя куни ва вақти

Zoom

ссилкаси

1 Ризаева Юлдуз Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг БМТ 72-сессиясида сўзлаган нутқини ўрганиш методикаси ф.ф.д. М.Ҳошимхонов

17.06.2020

9:00

 

https://us04web.zoom.us/j/2427791949?pwd=RDcyZncxb1hvMzNrMEZkWktCakNLZz09

 

 

2 Абриқулова Фотима Фуқаролар ва давлат идоралари ўртасидаги амалий мулоқот-инсон манфаатларини таъминлашнинг муҳим асоси мавзусини ўрганиш услублари ф.ф.д., проф. Б.Тўраев

17.06.2020

9:20

 
3 Жалолова Феруза Замонавий Ўзбекистонда ўзбек қизининг ижтимоий-маънавий қиёфаси мавзусини ўрганиш  усуллари сиё.ф.д. Ф.Жўрақулов

17.06.2020

9:40

 
4 Муродова Наргиза Ўзбекистоннинг кейинги уч йилда жаҳон мамлакатлари билан интеграциялашуви (2017-2019 йиллар) мавзусини ўрганиш йўллари ф.ф.д. М.Ҳошимхонов

17.06.2020

10:00

 
5 Жўрақулова Гулсанам Мамлакатимизда ижтимоий ҳимоя борасида олиб борилаётган ислоҳотлар ривожи мавзусини ўқитиш усуллари ф.ф.д., проф. Б.Тўраев

17.06.2020

10:20

 
6 Шукуров Абдумўмин Ўзбекистонда бугунги талаба-ёшларнинг маънавий қиёфасини ўрганиш методикаси сиё.ф.д. Ф.Жўрақулов

17.06.2020

10:40

 
7 Босимова Гулзода Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев томонидан диний-маърифий соҳада амалга оширилган ислоҳотлар мавзусини ўрганиш масалалари ф.ф.д. М.Ҳошимхонов

17.06.2020

14:00

 
8 Худойназарова Лазиза Ёшларнинг интеллектуал салоҳиятини юксалтиришда таълим тизимидаги ислоҳатларнинг роли ф.ф.д. М.Ҳошимхонов

17.06.2020

14:20

 
9 Отажонов Рашид Ёшларни мафкуравий таҳдидлардан асраш ва уларнинг ижтимоий фаоллигини ошириш мавзусини ўрганиш йўллари ф.ф.д., проф. Б.Тўраев

17.06.2020

14:40

 
10 Атобоев Бегзод Ўзбекистонда янги инвестицион муҳитнинг ривожланиши мавзусини ўрганишнинг замонавий технологиялари ф.ф.д. М.Ҳошимхонов

17.06.2020

15:00

 
11 Тўйчиев Жасурбек Мамлакатимизда миллатлараро тотувлик, диний бағрикенглик ва ташқи сиёсатдаги ислоҳотлар мавзусини ўқитишнинг замонавий усуллари ф.ф.д., проф. Б.Тўраев

17.06.2020

15:0

 
17.Тарих ўқитиш методикаси

Талабанинг

Ф.И.Ш.

 

БМИ мавзуси

 

Илмий раҳбар Ҳимоя куни ва вақти

Zoom

ссилкаси

1 Ахмедов Шохрух Уструшона халқларининг антик даврдаги диний-маънавий ҳаёти доц. Ф.Э. Тошбоев 17.06.2020 10:00

https://us04web.zoom.us/j/2427791949?pwd=RDcyZncxb1hvMzNrMEZkWktCakNLZz09

 

2 Ботиров Тоштурди Ўзбекистон тарихини ўрганишда қадимги давр манбалари ва уларнинг аҳамияти доц.Ф.Э. Тошбоев 17.06.2020 10:30  
3

Носиров Дилшод

 

Президент Ш.Мирзиёев Ўзбекистонда амалга оширилаётган буюк ислоҳотларнинг ташаббускори ва етакчиси (2017-2021 йиллар) доц.Нурқулова Р 17.06.2020 11:00  
4

Бобиров Мухаммад

 

Таълим соҳасидаги ислоҳотлар-давлат сиёсатининг устувор йўналиши (2017-2021 йиллар) доц.Нурқулова Р 17.06.2020 11:30  
5 Болтаев Муроддила “Қадимги Хетт давлати” мавзусини ўқитишда интеллектуал ўйинлар технологиясидан фойдаланиш проф. Ф.А.Ахмедшина 17.06.2020 12:00  
6 Қаршибоев Отомурод “Қадимги Ҳиндистон давлати” мавзусини ўқитишда интеллектуал ўйинлар технологиясидан фойдаланиш проф. Ф.А.Ахмедшина 17.06.2020 12:30  
7 Холиқулова Махлиё Самарқанд вилояти худудида ислом маданияти обидаларининг ўрганилиш тарихи доц.в.б. Р.Б.Ярматов 17.06.2020 14:00  
8

Тошниёзов Бектош

 

Мустақиллик йиллари (1991-2019 йй) Ўзбекистон-Россия дўстлик алоқалари ривожланишида янги босқич доц.Р.Холмуродов 17.06.2020 14:30  
9 Анваров Акбар Сомонийлар давлатининг сиёсий, иқтисодий ва маданий ҳаёти доц.Р.Холмуродов 17.06.2020 15:00  
10 Гадоев Махмуд Жиззах  вилояти тарихий обидалари ва туризмни ривожлантириш масалалари акад. А.Сагдуллаев 18.06.2020 10:00  
11 Ахмедов Салим Қадимги Уструшона тарихи ва маданияти акад. А.Сагдуллаев 18.06.2020 10:30  
12 Холбозоров Санжар Зарафшон воҳасининг бронза даври моддий маданияти доц в.б.Ж.И.Ғофуров 18.06.2020 11:00  
13 Якубов Хусниддин Ўзбекистон  давлатчилиги тараққиётида Сўғдиёнанинг тутган ўрни доц в.б.Ж.И.Ғофуров 18.06.2020 11:30  
14

Турдиева Азиза

 

Жиззах  Ўрдаси – Жиззах воҳасининг ўрта асрлардаги сиёсий, ижтимоий- иқтисодий ва маданият маркази доц. А.Пардаев 18.06.2020 12:00  
15 Турдиниёзов Санжарбек Ўзбекистон археологияси тараққиётида академик А.Асқаровнинг илмий хиссаси доц. М.Пардаев 18.06.2020 12:30  
16 Исломова Нафиса Жиззах вилоятида музейлар ишини ташкил топиши ва тараққиёти доц. М.Пардаев 18.06.2020 14:00  
17 Жуманова Насиба Диний экстремизм ва терроризмнинг ёшлар маънавиятига салбий таъсири. доц. Миркомилов Б 18.06.2020 14:30  
18 Раҳматова Мафтуна Ўзбекистондаги тарихий обидалар тарихидан ва уларнинг тикланиши доц. Миркомилов Б 18.06.2020 15:00  
18.Информатика ўқитиш методикаси

Талабанинг

Ф.И.Ш.

 

БМИ мавзуси

 

Илмий раҳбар Ҳимоя куни ва вақти

Zoom

ссилкаси

  Мусурманов Ёрбек, 408 гуруҳ Ўқув жараёнида алгоритмлар тўғрилигини автоматик тестловчи тизимлардан фойдаланиш Катта ўқитувчи Жомурадов Д 17.06.2020

https://us04web.zoom.us/j/78825615005?pwd=UXJSdTY2VVVKK0t0dFdUL0FBVi9Zdz09

 

  Эшқулов Мирахмад, 409 гуруҳ Электрон давомат тизимини яратиш ва жорий этиш Катта ўқитувчи Саттаров А.Р 17.06.2020  
  Хўжаев Темур Абдукарим ўғли, 410 гуруҳ Массивдаги маълумотларни саралаш алгоритмларининг  мураккаблик даражаси таҳлили Доц. Эшонқулов Т 17.06.2020  
  Тожибоев Хўжабек Жўраёр ўғли, 409 гуруҳ “MS Excel dasturi”  мавзусини ўқитишда CourseLab дастуридан фойдаланиб электрон таълим ресурсларини яратиш методикаси Доц. Ҳаитов Ф.Н 17.06.2020  
  Эшбекова Гулирухсора Борат қизи Web- саҳифалар яратишда Macromedia Dreamweaver дастуридан фойдаланиш методикаси Доц. Ҳаитов Ф.Н 17.06.2020  
  Норбоев Некруз Нурбой ўғли, 410 гуруҳ Мактаб информатика фанида “Офис дастурлар” мавзусини ўқитишда таълим технологияларидан фойдаланиш методикаси Катта ўқитувчи Ахмедов Ф.К 17.06.2020  
  Тошпўлатова Махлиё Улаш қизи, 408 гуруҳ Мактаб информатика курсида “Чизиқли дастурлар тузиш” мавзусини ўқитишда педагогик технологиялардан фойдаланиш методикаси Доц. Ботиров Д.Б 17.06.2020  
  Рахматуллаева Махлиё Тошмурод қизи Мактаб информатика курсида “Паскал дастурлаш тили алифбоси ва тузилиши” мавзусини ўқитишда замонавий таълим технологияларидан фойдаланиш методикаси Доц. Ботиров Д.Б 18.06.2020

https://us04web.zoom.us/j/74103677017?pwd=aEk2VVZjSlArWUJjK0VNYTVFN1JIQT09

 

  Шарипов АброрАнвар ўғли, 407 гуруҳ Мактаб информатика курсида “Алгоритм тушунчаси ва унинг асосий хоссалари” мавзусини ўқитишда интерфаол усуллардан фойдаланиш методикаси Доц. Ботиров Д.Б 18.06.2020  
  Орзиева Гулҳаё, 408 гуруҳ Мактаб информатика курсини ўқитишнинг замонавий шакл, усул ва воситалари Доц. Юсупов Р.М 18.06.2020  
  Муҳиддинова Нуринисо, 407 гуруҳ Мактаб информатика фанини ўқитишни жадаллаштириш усул ва воситалари Доц. Юсупов Р.М 18.06.2020  
  Эрназаров Камолбек, 408гуруҳ, Умумий ўрта таълим мактабларида информатика ва ахборот технологиялари фанини ўқитишда  CourseLab ластуридан фойдаланиш методикаси (9 синф мисолида) Кат. Ўқит. Тангиров Х.Э 18.06.2020  
  Гулмурадова Мақсуда, 409 гуруҳ Мактаб информатика курсида “Paint график мухаррир” мавзусини ўқитишда интерфаол усуллардан фойдаланиш (5 синф мисолида) Доц. Солиев И.С 18.06.2020  
  Қаршибоева Шоҳида, 410 гуруҳ  Ахборот технологияларидан фойдаланиб мактабда ўқувчиларнинг мактабдан ташқари ишларини ташкил этиш методикаси Доц. Солиев И.С 18.06.2020  
  Ўлмасов Зулқайнар, 407 гуруҳ Мактаб информатика курсида ўқувчиларнинг билиш фаолиятини ривожлантиришда интерфаол ўқитиш методларидан фойдаланиш Доц. Солиев И.С 19.06.2020

https://us04web.zoom.us/j/72401497145?pwd=aHVEYW1LVmE5VFE1WkRUL3JQbFNBQT09

 

  Насимов Бекзод, 408 гуруҳ AutoPlay дастуридан фойдаланиб “Дастурий таъминот” бобини ўқитишга электрон қўлланмалар яратиш методикаси (8 синф мисолида) Кат. Ўқит. Тангиров Х.Э 19.06.2020  
  Нарзуллаева Мутаббар, 411 гуруҳ Мактаб ўқувчиларида ахборот-коммуникация технологияларига оид компетенцияларни шакллантириш методикаси (Информатика ва ахборот технологиялари фани мисолида) Доц. Юсупов Р.М 19.06.2020  
  Болтабоев Баҳромжон Холдоралиевич, 410 гуруҳ Массивдаги маълумотларни танлаш алгоритмларининг самарадорлигини баҳолаш методикаси Доц. Эшонқулов Т 19.06.2020  
  Норқулов Сардор Анқабой ўҳли, 407 гуруҳ Массивдаги маълумотларни танлаш алгоритмларининг қиёсий таҳлили Доц. Эшонқулов Т 19.06.2020  
  Бозорова Моҳинисо, 410 гуруҳ Мактаб  информатика фанини  виртуал таълим технологияларидан фойдаланиш ўқитиш методикаси Катта ўқитувчи Ахмедов Ф.К 19.06.2020  
 

Тошпўлатов Яхшилик, 408 гуруҳ

 

“MicrosoftWord дастури билан танишиш” мавзусини ўқитишда HotPotatoes дастуридан фойдаланиш методикаси Доц. Ҳаитов Ф.Н 19.06.2020  
19.Ўзбек тили ва адабиёти

Талабанинг

Ф.И.Ш.

 

БМИ мавзуси

 

Илмий раҳбар Ҳимоя куни ва вақти

Zoom

ссилкаси

1 Shuxratova Anora Sintaktik birliklarda kopyulyativ munosabatlar. Dots.A.Musayev

16.06.2020

10:00

https://us04web.zoom.us/j/74211049643?pwd=OGd3cmdIWVBFd0lHMndFOFp5NDVFQT09

 

2 Saidova Sarvinoz Tog‘ay Murod asarlarida ikkinchi darajali bo‘laklarning qo‘llanilishi.

Dots.A.Musayev

 

16.06.2020

10:20

 
3 Abdullayeva Maftuna “Holning ma’noviy guruhlarini yangi pedagogik texnologiyalar asosida o‘tish”

dots.T.Almamatov

 

16.06.2020

10:40

 
4 Ashirboyeva Chaman O‘zbek shevalari leksikasi (ayrim olingan sheva misolida)

Dots.B.Fayzullayev

 

16.06.2020

11:00

 
5 Kuyliyev Shoxruh Kasb-hunar leksikasi (miskarlik va naqoshlik leksikasi)

Dots.M.Tursunpo‘latov

 

16.06.2020

11:20

 
6 Buronboyeva Madina “Ikki eshik orasi” romanida ot so‘z turkumining qo‘llanishi.

F.f.n.S.Soyipov

 

16.06.2020

11:40

 
7 Salamova Nigina Yuklamalar o‘qitish metodikasi

F.f.n.Sh.Almamatova

 

18.06.2020

10:00

https://us04web.zoom.us/j/73187247420?pwd=bnZJenc3VTRiZVVRUHBkOFJxNWdKUT09

 

8 Isroilova Zamira “Nodira she’riyati leksik qatlami”

dots.S.Eshonqulova

 

18.06.2020

10:20

 
9 O‘razaliyev Muhakmmad O‘zbek tilida murojaat shakllari.

F.f.n.J.Jo‘rayev

 

18.06.2020

10:40

 
10 Bobonazarova Moxinur Ramiy uslubdagi matnni o‘rganilishi (Ish hujjatlari misolida)

F.f.f.d.(PhD). D.Salimova

 

18.06.2020

11:00

 
11 Botirova Rayxon Paxlavon Mahmud ruboiylarining lingvopoetik xususiyatlari

F.f.f.d.(PhD). D.Abduvaliyeva

 

18.06.2020

11:20

 
12 Isroilova Maftuna Ko‘makchining o‘quvchilar nutqiy faoliyatini rivojlantirish omili sifatida o‘rganilishi. F.f.f.d.(PhD). F.Jumayeva

18.06.2020

11:40

 
13 Хасанова Фотима Шукур Холмирзайев есселари поетикаси Ф.ф.д  Ш.Дониёрова

17.06.2020

9:00 – 9:20

https://us04web.zoom.us/j/77859584937?pwd=MGJISDFLZDg4QVorT2U0M1VmWjhFdz09

 

14

Абдуллайева Ноила

 

Ўзбек адабиётида Одам Ато образи талқинлари Доц. З.Мамадалийева

17.06.2020

9:20 – 9:40

 
15 Сайфуллайева Гулистон А.Навоий орифона ғазаллари ва улардаги мазмун ҳамда шерий санъатлар уйғунлиги Ф.ф.ф.( PhD) Т.Қўчқаров

17.06.2020

9:40 – 10:00

 
16 Шомуродов Санъат Фитрат публитсистикасида миллат ва ватан тақдири масаласи Ф.ф.ф.( PhD) Т.Қўчқаров

17.06.2020

10:00 – 10:20

 
17 Ибрагимова Севара “Қиссаси Рабғузий” поетикаси Доц.Н.Соатова

17.06.2020

10:20 – 10:40

 
18 Акромова Дилноза Адибнинг бдиий тил маҳоратини ўрганиш

Доц.У.Қосимов

 

17.06.2020

10:40 – 11:00

 
19 Холмуродова Озода Ў.Ҳошимовнинг “Икки ешик ораси” романида фронторти ҳаётининг акс еттирилиши

Доц.У.Қосимов

 

17.06.2020

11:00 – 11:20

 
20 Илҳомова Дилноза А.Қаҳҳор ҳикояларида киноявийлик ва сарказм Доц.Й.Каримова

17.06.2020

11:20 – 11:40

 
21 Абдуғанийев Маъруф Е.Ҳемингуейинг уруш мавзусини ёритишдага ўзига хос бадиияти(“Алвидо қурол” асари мисолида ) Ф.ф.н А.Турсунқулов

17.06.2020

11:40 – 12:00