Защита магистерских диссертаций

Магистрантами 1-го курса института являются дипломные работы и их научные руководители.

Mavzu nomi Bajaruvchi  magistr Ilmiy rahbar
Matematika o‘qitish metodikasi  kafedrasi
1 Diffuziya jarayonida kuzatish masalasini yechishning sodda usullari Rustamov Yorqin Ne’mat o‘g‘li F.m.f.n.Rustamov M
2 Bir o‘lchovli akslantirishlar va simvolik dinamika Boboqulov Sobir Zokirovich

Turin (Italiya) Politexnika universiteti prof,

f.m.f.d. Jalilov A.J.

3 To‘rt o‘lchovli Galiley fazosida chiziqli sirtlar Xoljigitov Dilmurod Xolmurod o‘g‘li O‘zbekiston Milliy universiteti professori, f.m.f.d. Artikbaev A.
4 Fanlararo aloqadorlik tamoyili asosida matematika fanini kasbga yo‘naltirib o‘qitish metodikasi va amaliyoti Davlatov Rashid Hikmat o‘g‘li Nizomiy nomidagi TDPU dotsenti, p.f.n. Barakaev M.B.
5 Amaliy mazmundagi masalalar yordamida  matematik  ta’lim samaradorligini  oshirish amaliyoti va metodikasi  (5-6 sinflar misolida ). Xo‘jaev Allayor Maxmudjon dos.Barakaev M
O‘zbek  tili  o‘qitish metodikasi  kafedrasi
1

Badiiy matnda madaniy  birliklar lingvopoetikasi

(O‘tkir Hoshimov asarlari misolida)

Eshmurodov Xurshid dos.B.Fayzullaev
2 Sirojiddin Sayid asarlari lingvopoetikasi Xoldorova Shoxista F.f.f.d.(PhD) D.Abduvalieva
3 So‘z birikmasi va gapni qiyoslab o‘tish orqali o‘quvchilar nutq boyligini oshirish Turobova Sadoqat F.f.n.Sh.Almamatova
4 Abdulla Qahhor hikoyalari tilining badiiyatini ta’minlovchi leksik stilistik vositalar Esirgapova Gulsanam F.f.n.S.Eshonqulova
O‘zbek adabiyoti  o‘qitish  metodikasi  kafedrasi
1 E.Voxidov she’riyatida poetik tasvir vositalarining o‘rni Sa’dullaeva Nigora dos.U.Qosimov
2 Abdulla Qodiriy ijodida   mumtoz adabiyot an’analari talqini Xidirova Maftuna f.f.n.Z.Mamadalieva
3 Istiqlol davri adabiyotshunosligi. Xamza va Sharof Rashidov ijodi misolida Eshbekov Xasan f.f.d.(PhD) T.Qo‘chqorov
4 Xudoyberdi To‘xtaboev  adabiy ertaklarining poetikasi Saidova Rizvon f.f.n.A.Tursunqulov
5 Usmon Azimov she’riyatining  o‘ziga  xosligi Alimov Avazbek prof.Q.Yuldoshev
Biologiya o‘qitish metodikasi  kafedrasi
1 Jizzax viloyati tuproq iqlim sharoitida o‘rik navlaridan ona bog‘larni yaratishning innovatsion texnologiyalari Ravshanova Adolat Ravshan qizi b.f.n. dos. Imomova D
2 Jizzax viloyati florasidagi “Qizil kitob”ga kiritilgan turlarining biologiyasi, ekologiyasi va o‘qitish metodikasi Axrorova Mohisitora Hamdam qizi b.f.n., kat.o‘q. Azimova D
3 Turkiston tizmasining shimoliy yon bag‘irliklari florasidagi Iris L. turlarini o‘rganish Toshpulatov Oxunjon Maxmud o‘g‘li

akad. K.Tojiboev

 

4 O‘zbekiston florasidagi Astragalus L.turkumining bir yillik turlari va ularning xalq xujalikdagi ahamiyati Almamatov Jasur Mirza o‘g‘li

B.f.d., prof. Sыtin A.K.

 

5 O‘zbekiston sharoitida biotexnologik mahsulotlar olishda qo‘llaniladigan o‘simliklar va uni o‘qitish  texnologiyasi Mamatqulov Iskandar b.f.d.(PhD) N.Xamraeva
6 Zominsuv  xavzasining florasidagi adir mintaqasi o‘simliklar qoplami va ularning xo‘jalikdagi  axamiyati Ibragimov Ilhom Erkinovich b.f.n., O.Mamaraximov
Ingliz  tili va adabiyoti  o‘qitish  metodikasi  kafedrasi
1 Qur’onni ingliz va o‘zbek  tillaridagi  ma’nolari tarjimasida qo‘llanilgan diniy so‘zlarning ekvivalentlik darajasi qiyosiy  tahlili Isoqova Feruza Shamsiddin qizi f.f.n.O.Isarov
2 Ingliz tilidagi qo‘shma gaplarning nofunksional shakllar orqali yasalgan paralellari grammatik tahlili Nazarova Feruza Sindorqulovna f.f.n.O.Isarov
3 Ingliz va o‘zbek tillarida xuquq tartibot sohasida qo‘llaniladigan terminlarning struktur semantik tahlili Qo‘chqorova Aziza Xabibulla qizi f.f.n.O.Isarov
4 Ingliz tilida siyosiy –ijtimoiy sohada uchraydigan neologizmlarning struktur-semantik va tarjimaviy tahlili Xamraeva Umida Farxodovna prof.A.Mamatov
5 Ingliz va o‘zbek so‘zlashuv frazeologiyasining lingvomadaniy tahlili

Yunusov Norbek

Xabibulla o‘g‘li

prof.A.Mamatov
6 Ingliz  va o‘zbek tillaridagi  funksional –semantik kategoriyalarning qiyosiy  tahlili Ismoilova Go‘zal Fayzullaevna f.f.n.O.Isarov
7 Boshlang‘ich sinflarda ingliz tili talaffuzini o‘rgatishda uchraydigan qiyinchiliklarning lingvometodik tahlili

Haydarova Shoira

Toxir qizi

f.f.n. Axmedov O.
8 Ingliz tilidan o‘zbek tiliga tarjimada kishi ismlari va joy nomlarining berilishi Tojiboeva Mamlakat prof.M.N.Xolbekov
9 Ingliz va o‘zbek tillaridagi madaniy konseptlarning qiyosiy  taxlili Rashidov Sanjar prof.O.Axmedov
10 Ingliz va o‘zbek tillaridagi antroponomlarning qiyosiy taxlili Saipnazarov Navruzbek prof.O.Axmedov
11 Ingliz va o‘zbek tillarida modallik funksional-semantik  kategoriyasining qiyosiy tahlili Shukrullaeva Nigora prof.O.Axmedov
Pedagogika va psixologiya kafedrasi
1 Yoshlarni innovatsion g‘oyalar va texnologiyalar vositasida tarbiyalashni  takomillashtirish Djavlonova Nodira p.f.n.N.Kushvaktov
2 Bo‘lajak o‘qituvchilarni ma’naviy jasorat ruhida  tarbiyalashning pedagogik asoslari Haqberdiev  O‘tkir p.f.n.N.Kushvaktov
3 O‘qituvchi ekologik ongi shakllanishining psixologik  xususiyatlari Do‘snazarova Nargiza prof.D.Muxammedova
Mexnat ta’limi va umumiy texnika fanlari  kafedrasi
1 O‘quvchilar uy-ro‘zg‘or madaniyatini shakllantirishni ustivor yo‘nalishlari Dehqonboeva Saltanat dos.M.Murtazaev
2 Texnologiya darslarida  o‘quvchilar unumli mehnatini tashkil qilishning metodologiyasini ishlab chiqish Abdullaev Bunyod dos.R.Umarov
3 O‘quvchilar ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirishda  innovatsion  texnologiyalardan foydalanishning  uslubiy asoslari Suyunov O‘rozboy p.f.n.T.Ismoilov
4 Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida  texnologiya fani darslarini  milliylik  asosida tashkil qilish  asoslarini ishlab chiqish Doniyorova Shaxnoza dos.B.O‘razov
5 Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida mehnat ta’limini o‘qitish tizimini rivojlanish intensivligi talabi bo‘yicha o‘qitishni usul va formalarini  takomillashtirish asoslari Burxonov Rasul p.f.n.T.Ismoilov
6 Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida mehnat ta’limini o‘qitish tizimini rivojlanish intensivligi talabi bo‘yicha boshlang‘ich va tayanch ko‘nikma va malakalarini shakllantirish jarayonini modernizatsiyalashtirish asoslari Yo‘ldoshev Mirjalol dos.Murtazaev M
Maktabgacha ta’lim metodikasi  kafedrasi
1 Yoshlarni barkamol shaxs qilib tarbiyalashning pedagogik asoslari  (maktabgacha ta’lim muassasalari misolida) Mamatqulova Moxinur p.f.n.N.Kushvaqtov
2 Maktabgacha ta’lim muassasalarida xalq og‘zaki ijodi  vositalaridan foydalanishning samarali shakllari va yo‘llari Xasanova Gulnoza Ilxom qizi dos.B.Soatov
3 Maxalla, oila va maktabgacha ta’lim muassasalari bilan xamkorlik  tizimini takomillashtirish Bo‘ronova Shaxnoza Abdurazzoqovna prof.X.Meliev
4 Bo‘lajak maktabgacha ta’lim mutaxassislarni tayyorgarligining mazmunini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish Ibragimova Shaxnoza Xamroqul qizi prof.X.Meliev
5 Maktabgacha ta’lim yo‘nalishining uzluksiz pedagogik amaliyoti jarayonida ta’lim-tarbiyani rivojlantirish Djo‘raeva Umida p.f.d.O.Jamoliddinova
Boshlang‘ich ta’lim nazariyasi va amaliyoti kafedrasi
1 Kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarda milliy g‘oya tuyg‘usini shakllantirish Shodieva Shoxida dos.N.Usmonov
2 Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini innovatsion faoliyatga tayyorlashning metodik tuzilishi Jabborov Najmiddin prof.X.A.To‘raqulov
3 Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining nutqiy  kompetentligini rivojlantirish Doniyarov Mavlonbek f.f.n. F.Ibragimova
4 Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining nutq madaniyatini shakllantirish metodikasi Mamaraximova Nafisa f.f.d. G.Jumanazarova
5 Integrativ yondoshuv negizida ta’lim mazmunini modernizatsiyalashning pedagogik    asoslari. Mavlonov Baxodir prof.X.A.To‘raqulov
6 Boshlang‘ich ta’lim pedagogikasiga innovatsion  texnologiyalarni joriy etishning  ilmiy-amaliy asoslari. Axmedova Maftuna prof.U.Jumanazarov
7 Boshlang‘ich ta’lim ona-tili darslarida  innovatsion texnologiyalardan foydalanish Soatova Nigina F.f.d.Jumanazarova G
8 Kichik yoshdagi  o‘quvchilarni milliy urf-odatlar vositasi orqali  tarbiyalashda folklor asarlarining  o‘rni. Abduraxmonova Dinora prof.U.Jumanazarov
Tarix  o‘qitish metodikasi kafedrasi
1 O‘zbekiston xalqaro turizm  tizimida  (1991-2018 y.y) Xursandov Abdulvoxid prof.F.Axmedshina
2 O‘zbekistonni Amerika Qo‘shma Shtatlari bilan ijtimoiy va madaniy   aloqalari Shertoyloqova Gulnoza dos.B.Mirkomilov
3 Usturshonaning antik va ilk o‘rta asrlar kulolchilik xunarmandchiligi Tilavboev Muxammad dos.M.Pardaev
4 O‘zbekiston Respublikasining Markaziy Osiyo davlatlari  bilan integratsiya jarayonlari Jumaev Jo‘rabek dos.A.Pardaev
5 Mustaqillik yillarida Jizzax shahrining iqtisodiy va madaniy hayotidagi o‘zgarishlar Nazarov Bekzod t.f.f.d.(PhD) F.Toshboev
6 Yoshlar – O‘zbekiston kelajagining bunyodkori (mustaqillik davrida yoshlarga yaratilgan imkoniyatlar tarixidan) Abduazimov Davron dos.R.Nurqulova
Rus tili va adabiyoti o‘qitish metodikasi kafedrasi
1 Slovoobrazovatelnыe  kategorii glagolov kak faktor sistemnosti leksiki sovremennogo russkogo yazыka Xasanova Alina Maratovna dos.Pirnazarov U.P
2 Lingvopoeticheskie osobennosti sovremennoy jenskoy prozы (na primere  tvorchestva L.Petrushevskoy i V.Tokarevoy) Shabakaeva Elvina Abdulxakovna prof.Pardaeva Z.D
3 Lingvokulturologicheskie aspektы izucheniya onomasticheskoy leksiki Karimova Gulrux Xonzafarovna dos.Zokirov A.A
4 Poetika  literaturы simvolizma Turgunov Ulug‘bek Baxodir o‘g‘li dos.Xodjimetova
Defektologiya  kafedrasi
1 Maktabgacha yoshdagi bolalarda rinolaliyaning tibbiy-pedagogik korreksiyalashning zamonaviy texnologiyalari Jo‘raxo‘jaev Muxammadazizxo‘ja t.f.n. Arifxodjaev G‘ulom Sayyorovich
2 Intellektida nuqsoni bo‘lgan kichik maktabgacha yoshdagi bolalar ijtimoiy moslashuvini o‘rganish usullari Abdunazarov Abdumutal Olimovich p.f.n., dotsent Qodirova Feruza Usmanovna
3 Rivojlanishida kamchiligi bo‘lgan bolalar inklyuziv ta’limining ilmiy-pedagogik asoslari Sheraliev Sirojiddin Tursunovich p.f.n. Xolboeva Gulnora Anorboevna
4 Logopedik ritmikaning pedagogik asoslari Kenjaev Nodirbek Umaralievich p.f.dok., professor Safo Matchonov
Ta’limda axborot texnologiyalari kafedrasi
1 Ta’lim tizimi boshqaruvini takomillashtirishning modellashtirish tizimlari Alimova Qunduz prof.A.T.Shermuxamedov
2 Ta’lim tizimi  boshqaruvida  pedagogik kadrlarga bo‘lgan talabni o‘rganish metodikasi Zulqaydarov Jasur dos.E.G‘aniev
3 O‘rta maxsus ta’lim muassasalari boshqaruvini  takomillashtirish   metodikasi Nazarov Toshpo‘lat dos.E.G‘aniev
4 Maktabgacha ta’lim muassasalarini  boshqaruv  tizimini takomillashtirish metodikasi Bosimov Ahror prof.A.T.Shermuxamedov
5 Ta’lim tizimi boshqaruvini takomillashtirishda  milliy  sinflarni rejalashtirish metodikasi Yo‘ldashev Saddamshayx dos.S.Usmonov
Jismoniy madaniyat nazariyasi va sport turlarini o‘qitish uslubiyati     kafedrasi
1 Jismoniy madaniyat darslarini yangi innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida  takomillashtirish usullari Quvondiqov Akmal p.f.n. F.Q.Axmedov
2 Jizzax viloyat (Zomin, Baxmal, G‘allaorol, Forish) tumanlarida turizm va ekoturizm bo‘yicha sayohatlar uyushtirishning geografik va pedagogik asoslari Shomirzaeva Nasiba p.f.n., dotsent T.Xoldorov
3 BO‘SM larda  sport turlariga  tanlab olishning  zamonaiy  texnologiyalardan foydalanish usullari Jalolova Zarnigor p.f.n.F.Q.Axmedov.
4 Yosh sportchilarning maxsus jismoniy tayyorgarligini  shakli va uslublari (yakka kurash usullarida)

Turdibekov Farxod

 

p.f.n. dotsent Sodiqov A.T.
5 Birinchi bosqich talabalarining  nazariy bilimini  oshirishda  innovatsion texnologiyalardan foydalanish (Jismoniy madaniyat fakulteti) Fayzullaev Muzaffar p.f.n.dos.B.Bo‘riboev
6 Belbog‘li kurashchilarning maxsus chidamlilik sifatini rivojlantirish uslubiyati (13-14 yoshli) Xamudov Mirjalol p.f.n.dos.A.Sodiqov
7 Dzyudochilarning  jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish usullari Komilov Komil p.f.n.dos.B.Bo‘riboev
8 Umuta’lim maktablari o‘quvchilarni  sportning  voleybol turi bo‘yicha tayyorlashning pedagogik-psixologik asoslari Turapova Shoxsanam p.f.n.dos.T.Xoldorov

Магистранты 2-го уровня института являются дипломными работами и их научными руководителями.

Mavzu nomi Bajaruvchi  magistr Ilmiy rahbar
Matematika o‘qitish metodikasi  kafedrasi
1 Borell qatorlari va ularning yaqinlashish  sohalari Kullieva Nargiza prof.Imomqulov S
2 Ba’zi xaolik  akslantirishlar  to‘g‘risida Adilov Bobir prof.Djalilov  A
3 Minkovskiy  fazosida  siklik sirtlar Fayzullaev Sherzod prof.Artiqboev A
4 Parametrga bog‘liq bo‘lgan ikkinchi tartibli  chiziqli  differensial tenglamalar  sistemasini  yaqinlashuvchi yechimlarini  tuzish Xoljigitova  Moxigul dos.Alishev A
O‘zbek  tili  o‘qitish metodikasi  kafedrasi
1 “Boburnoma” da forscha o‘zlashmalarning qo‘llanishi va ularning so‘z turkumi jihatidan  turlari Imomova Gulnora f.f.n.S.Soyipov
2 Badiiy asar tilini o‘rganish asoslari (ma’lum bir asar misolida) Ahmedova Shoxista p.f.n.Q.Yadgarov
3 Oybekning “Navoiy” romani leksik qatlami Rajabova Dildora dos.A.Musaev
O‘zbek adabiyoti  o‘qitish  metodikasi  kafedrasi
1 Sh.Xolmirzaev qissalarida ijtimoiy davr va qaxramon  ma’naviyati masalasi talqini Xakimova Dildora f.f.d.Sh.Doniyorova
2 Istiqlol davri xikoyachiligida axloqiy-ma’naviy masalalarning  badiiy talqini (A.Yuldoshev  ijodi  misolida ) Yarmatova Dilrabo f.f.n.Yu.Karimova
3 Mavlono Sakkokiy xayoti va ijodiy  merosi tadqiqi Isroilov G‘ayrat dos.N.Soatova
Biologiya o‘qitish metodikasi  kafedrasi
1 Kovrak turlarining morfologiyasi, tarqalishi, kimyoviy tarkibi va xo‘jalik ahamiyati Abduvoxidov  Bozormurod prof.U.Raxmonqulov
2 Sangzor daryosi quyi qismi havzasi dorivor o‘simliklarining biologiyasi Pardaboev Sohib prof.X.Mavlonov
3 Jizzax viloyati o‘rmon xo‘jaligi  yerlarida  ekologik  turizmni tashkil etish va uning ahamiyati Nabieva  Shohista b.f.n.L.Sanaeva
4 Razrabotka biotexnologicheskix metodov  razmnojeniya vinograda uzbekskoy seleksii Usanov Ulug‘bek

b.f.n.A.Esonqulov

il.mas.prof.M.Ishmuratova

Ingliz  tili va adabiyoti  o‘qitish  metodikasi  kafedrasi
1 Ingliz va o‘zbek tillarida atoqli otlarning lingvomadaniy va funksional-semantik tahlili Adilova Charos prof.A.Mamatov
2 Ingliz va o‘zbek tillaridagi leksik-frazemalarning    gradionim  munosabatdagi qiyosiy  taxlili Mirzaakbarov Sultonali prof.A.Mamatov
3 “Comparative analsis of forming of phraseology in Uzbek and English”  Ingliz va o‘zbek tillari frazeologik birliklari shakllanishining lingvokulturologik-qiyosiy tahlili. Atabekova Feruza prof.A.Mamatov
4 Filologicheskiy analiz russkix i uzbekskix perevodov tragedii Shekspira Yusufova Liliya prof.M.Xolbekov
5 Yevropeyskaya shkola amerikanskogo modernizma  “potok soznaniya” v romanax Folknera Sodiqova Saodat prof.M.Xolbekov
6 Sonetы Shekspira v russkix perevodax (sravnitelno tipologicheskiy  analiz) Mamirova Gulnoza prof.M.Xolbekov
Umumiy pedagogika va psixologiya kafedrasi
1 Mustaqillik davrida  O‘zbekiston  ta’lim  tizimidagi  islohatlar Toshnazarova Uzukoy dos.A.Tangirov
2 Yuqori  sinf o‘quvchilarida  fuqarolik madaniyatini shakllantirish Yarmatova Tursunoy prof.U.Maxkamov
3 Innovatsion  yondashuv  asosida  pedagogik  qobiliyatlarini  shakllantirish To‘laganova Nurxonoy p.f.n.R.Atamurodova