Skip to main content

Abituriyentlar uchun Oliy ta’lim muassasasiga qabul jarayoni

Abituriyentlar uchun Oliy ta’lim muassasasiga qabul jarayoni

“O‘zbekiston va jahon hamjamiyati” mavzusida ochiq dars tashkil etildi.

Tarix va uni o‘qitish metodikasi kafedrasi o‘qituvchisi Saidov Javohir tomonidan O‘zbekistonning eng yangi tarixi fanidan “O‘zbekiston va jahon hamjamiyati” mavzusida ochiq dars tashkil etildi. “O‘zbekiston va jahon hamjamiyati” mavzusidagi seminar darsida ta’limning interfaol usullaridan “Bumerang” texnologiyasi, “Aqliy hujum” metodi, hamkorlikda o‘qitishning “Arra” ya’ni “Zig-zag” va “Mozaika” metodlaridan foydalanildi.  Dars mobaynida talabalar  6 – 8 tadan boʻlgan guruhlarga ajratilib, Dars materiallarini  ham alohida blok-modullarga adratishdi. Nag bir blok  o‘zlariga bergan topshiriqni tuzib,ikkitadan mutaxassis tayyorlashdi.

So‘ngra har bir guruh yana ikkiga Ajragan holatda, mutaxassislar o‘zlario‘ʻzlashtirgan bilimlarini tartib bilan tushuntirib berishdi. Shuningdek  ochiq dars mobaynida talabalar turli adabiyotlar, matnlar bilan ishlash jarayonida o‘qigan materiallarini Erkin holda bayon etishdi.Ochiq dars davomida o‘qituvchi mavzuga oid savollar va har xil topshiriqlar berib bordi. Dars jarayonida talabalar faol ishtirok etib, mavzuga turli ta’lim usullari yordamida oson o‘zlashtirdilar. Shuningdek, fan o‘qituvchisi dars jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalari, Smart ekran, mavzuga oid taqdimot, vedio va audio matereiallardan samarali tarzda foydalanildi.