O’quv-uslubiy bo’lim

Bo’lim boshlig’i: Jumanazarov Umid Umirzokovich

Telefon: (8372) 226-68-13

Elektron manzil: jdpioqubvbolimi@mail.ru

Abdulla Qodiriy nomidagi Jizzax Davlat pedagogika instituti tarkibida o’quv-uslubiy bo’lim tashkil qilinib, u  o’quv, uslubiy, statist va pedagogik amaliyot bo’limlaridan iborat.

Hozirgi kunda o’quv-uslubiy bo’limda  15 ta shtat birligida 15 nafar xodim faoliyat ko’rsatmoqda. Institutdagi barcha 27 ta bakalavr ta’lim yo’nalishlari va 18 ta magistr mutaxassisliklarida o’quv jarayoni Davlat ta’lim standartlari talablari asosida shakillantirilgan va boshqa me’yoriy hujjatlar asosida tashkil etilgan. Dars jarayoni namunaviy o’quv reja asosida ishlab chiqilgan ishchi rejaga mos holda tuzilgan o’quv moshg’ulat jadvallari asosida olib boriladi.

Institutda kafedraning yillik o’quv soatlar miqdori maxsus tuzilgan dastur asosida hisoblab chiqiladi va uning yillik bajarilishi  oyma-oy nazorat qilib boriladi.

O’quv-uslubiy bo’lim tomonidan O’zbekiston Respublikasining “Ta’lim to’g’risida”gi qonuni va Kadirlar tayyorlash Milliy dasturi talablaridan kelib chiqib, Oliy va o’rta maxsus ta’lim hamda Xalq ta’limi vazirligining ta’lim jarayoniga tegishli buyruq va farmoyishlarida qayd qilingan ta’lim sifatini oshirish va ta’lim jarayonini takomillashtirishga qaratilgan barcha ko’rsatmalar talab darajasida bajarilib kelinmoqda.

O’quv jarayonining ajralmas  va nazariy bilimni mustahkamlash qismi bo’lgan pedagogik amaliyot o’quv yurtining oldida turgan dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. O’quv – uslibiy bo’lim tomonidan yillik o’quv rejalar shakillantirilayatgan payitda amaliyotlar davomiyligi va amaliyot turlari, amaliyot o’tkaziladigan muassasalar aniq belgilanadi va ular bilan ikki tomonlama shartnomalar tuziladi.

Bo’lim tomonidan talabalarning mashg’ulotlarga qatnashish davomati, reyting nazoratlar jadvalinig bajarilishi, talabalarning fanlardan o’zlashtirish darajasi ustidan nazorat olib borish, o’rnatilgan tartibda talabalarga stipendiya belgilash va kursdan-kursga ko’chirish to’g’risidagi buyriqlarning rasmiylashtirilishi nazoratga olinadi.

Dekanatlar va kafedralardagi o’quv jarayonini yuritish hujjatlarini o’rganish orqali ularda aniqlangan xato – kamchiliklarni bartaraf etish bo’yicha uslibiy maslahatlar berib borish yo’lga qo’yilgan.

Bundan tashqari institutda o’quv jarayonining borishini yanada takomillashtirish uchin o’quv-uslibiy bo’lim tomonidan quydagilar amalga oshirilgan:

  • Professor-o’qituvchilarning shaxsiy ish rejasi va reyting nazoratlarini qayd etish jurnali;
  • Talaba bilimini reyting tizimi asosida baholash yo’riqnomasi;
  • Kurs ishini yozish va rasmiylashtirish bo’yicha yo’riqnoma;
  • Malakaviy va pedagogik amaliyot o’tash bo’yicha institut Nizomi;
  • Bitiruv malakaviy ishi va magistirlik dissertatsiyasini yozish va rasmiylashtirish bo’yicha yo’riqnomasi

O‘quv-metodik boshqarma o‘z funksiyalarini bajarishda quyidagi huquqlarga ega.
Davlat talim standartlari, o‘quv rejalari va fanlar dasturlari yangilanayotganda ushbu me’yoriy hujjatlar loyihalarini tayyorlash bo‘yicha topshiriqni mutaxassislik kafedrasi va tegishli dekanatlarga berish hamda ijrosini so‘rab olish;
Har o‘quv yilida kafedralar hamda tegishli dekanatlarga ishchi o‘quv rejalari va fanlarning o‘quv va ishchi o‘quv dasturlarini tayyorlashga topshiriq berish;
Fakultetlar va kafedralardan tasdiqlatish uchun ishchi o‘quv rejalar, fanlarning ishchi dasturlari, professor-o‘qituvchilarning shaxsiy ish rejalarini olish;
Tayyorlanayotgan me’yoriy va boshqa hujjatlar bo‘yicha kafedralardan ushbu hujjatlar loyihalariga takliflar va tavsiyalar so‘rash;
Professor-o‘qituvchilar va talabalar kontingenti to‘g‘risida kafedralar va dekanatlardan ma’lumotlar olish;
Kafedralardan soatbaylik asosida ishga kiruvchi professor-o‘qituvchilar to‘g‘risida ma’lumotlar olish;
Talabalar o‘zlashtirish ko‘rsatkichlari bo‘yicha kafedralar va dekanatlardan ma’lumotlar olish;
Har o‘quv yilida kurs ishi, bitiruv ishi, magistrlik dissertatsiya mavzularini kafedralardan olish;
Kafedralarda tayyorlanayotgan darslik va o‘quv qo‘llanmalari hamda boshqa turdagi o‘quv-uslubiy materiallar to‘g‘risidagi ma’lumotlarni so‘rab olish;
Kafedralardan professor-o‘qituvchilarning yillik hisobotlarini olish.
O‘quv-metodik boshqarma dekanatlar, kafedralar va boshqa bo‘limlardan o‘quv jarayoni bilan bog‘liq bo‘lgan boshqa hujjatlar va ma’lumotlarni ham olishi mumkin.

O‘quv-metodik boshqarmaning asosiy vazifalari

O‘quv-metodik boshqarma ta’lim jarayonini o‘rnatilgan tartibda tasdiqlangan davlat talim standartlari, o‘quv va ishchi o‘quv rejalari, fanlar bo‘yicha namunaviy va ishchi o‘quv dasturlariga muvofiq tashkil etadi, ular asosida dars jadvallarini tuzadi va uni barcha fakultetlar, kafedralar tomonidan to‘liq bajarilishini ta’minlaydi.
Fakultetlar, kafedralar va o‘quv jarayoniga daxldor boshqa tarkibiy tuzilmalar faoliyatini o‘zaro muvofiqlashtiradi.
Muntazam ravishda har bir ta’lim yo‘nalishi va magistratura mutaxassisligi bo‘yicha davlat ta’lim standartlari, o‘quv rejalar, fanlar dasturlarini rivojlangan davlatlar tajribasi va zamon talablari asosida takomillashtirish bo‘yicha ish olib boradi. Shuningdek, me’yoriy hujjatlarni o‘quv jarayoniga tatbiq etish davrida ulardagi yaxshi ishlamayotgan me’yorlarni aniqlaydi va ularni yanada takomillashtirish bo‘yicha tegishli tavsiya hamda takliflar tayyorlaydi.
Kafedra, dekanat bilan birgalikda baholashning amaldagi reyting tizimini amalda qo‘llash, o‘qitish sifatini nazorat qilish, talabalar o‘zlashtirishi monitoringini olib boradi.
Mamlakatda va xorijda qo‘llanilayotgan zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalar va amaliy tajribalarni o‘rganadi, umumlashtiradi va o‘quv jarayoniga joriy etadi.
Kurs ishi, bitiruv ishi, magistrlik dissertatsiya mavzularini iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish, jamiyatni demokratlashtirish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish, korxonalar faoliyati samaradorligini oshirish va shu kabi mamlakatimizning rivojlanish strategiyasini dolzarb muammolarga bag‘ishlanishini ta’minlaydi hamda muayyan korxona misolida yozilishini nazorat qiladi.
Fakultetlar va kafedralar bilan birgalikda kafedralar ishchi o‘quv rejalari, fanlarning o‘quv va ishchi dasturlari, darsliklar, qo‘llanmalar, boshqa turdagi o‘quv-uslubiy hujjatlarni ko‘rib chiqadi va tavsiya etish yoki tasdiqlash uchun O‘quv-uslubiy kengashi hamda universitet Kengashiga taqdim etadi.
Talabalarni kafedralar tomonidan o‘quv dasturlari va boshqa o‘quv-uslubiy hujjatlar bilan ta’minlanishini nazorat qiladi.
Universitet professor-o‘qituvchilari tomonidan bajariladigan o‘quv yuklamalari taqsimoti, professor-o‘qituvchilarning shtat jadvalini o‘rganib chiqadi va rejalashtiradi.
Vaqt me’yorlari asosida universitetning shtatdagi professor-o‘qituvchilari, kafedra mudirlari va fakultet dekanlari o‘quv yili davomida bajarishi shart bo‘lgan o‘quv yuklamalari, o‘quv-uslubiy, ilmiy-tadqiqot va tashkiliy-uslubiy ishlar hajmini va tarkibini aniqlaydi hamda tasdiqlash uchun universitet Kengashiga olib chiqadi.
Kafedralarda rejalashtirilgan o‘quv yuklamalarining bajarilishi monitoringini olib boradi va soatbay ishlaydigan professor-o‘qituvchilarning hujjatlarini rasmiylashtiradi.
Kafedralar, professor-o‘qituvchilarning yillik hisobotlarini ko‘rib chiqadi, qabul qiladi va universitetning yillik umumiy hisobotini tayyorlashda qatnashadi.
Universitet shtatidagi va soatbay professor-o‘qituvchilarning o‘zaro tajriba almashishlarini ta’minlash maqsadida ochiq darslar tashkil qiladi.
Universitet Kengashi va O‘quv-uslubiy kengashi qarorlarini o‘quv jarayoniga joriy etish yuzasidan chora-tadbirlarni amalga oshiradi.
Bitiruv ishlari, magistrlik dissertatsiyalari himoyasi bo‘yicha barcha tashkiliy ishlarni rejalashtiradi. Davlat attestatsiya komissiyasi ishini tashkil etish (DAK) bo‘yicha zaruriy hujjatlarni tayyorlaydi va ularni universitet bo‘linmalari, dekanatlar va kafedralarga yetkazadi, DAK ishini nazorat qiladi, DAK hisobotlarini o‘z vaqtida bajarilishini va O‘quv-metodik boshqarmaga topshirilishini talab qiladi.
Universitet kafedralarining kabinet mudirlari, dekanatlar kotibalarining o‘quv-uslubiy faoliyatini boshqaradi, ularning ish hujjatlarini yuritishlari va mehnat intizomiga rioya etishlarini nazorat qiladi.
Kafedra professor-o‘qituvchilarining zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalar hamda chet tillar bo‘yicha malakasini oshirish maqsadida seminarlar tashkil etadi.

Universitet kafedralari, fakultet dekanatlari o‘quv-uslubiy faoliyatini doimiy nazorat qilib boradi, o‘quv-uslubiy ishlarini yaxshilash bo‘yicha takliflar beradi va universitet O‘quv-uslubiy hamda Kengashlari muhokamasiga kiritadi.
Talabalarning dekanatdagi shaxsiy hujjatlari, reytingi qaydnomalarini va shu kabi boshqa hujjatlarni to‘g‘ri rasmiylashtirilishini doimiy nazorat qilib boradi.
O‘quv-metodik boshqarma ta’lim jarayonini o‘rnatilgan tartibda tasdiqlangan davlat talim standartlari, o‘quv va ishchi o‘quv rejalari, fanlar bo‘yicha namunaviy va ishchi o‘quv dasturlariga muvofiq tashkil etadi, ular asosida dars jadvallarini tuzadi va uni barcha fakultetlar, kafedralar tomonidan to‘liq bajarilishini ta’minlaydi.
Fakultetlar, kafedralar va o‘quv jarayoniga daxldor boshqa tarkibiy tuzilmalar faoliyatini o‘zaro muvofiqlashtiradi.
Muntazam ravishda har bir ta’lim yo‘nalishi va magistratura mutaxassisligi bo‘yicha davlat ta’lim standartlari, o‘quv rejalar, fanlar dasturlarini rivojlangan davlatlar tajribasi va zamon talablari asosida takomillashtirish bo‘yicha ish olib boradi. Shuningdek, me’yoriy hujjatlarni o‘quv jarayoniga tatbiq etish davrida ulardagi yaxshi ishlamayotgan me’yorlarni aniqlaydi va ularni yanada takomillashtirish bo‘yicha tegishli tavsiya hamda takliflar tayyorlaydi.
Kafedra, dekanat bilan birgalikda baholashning amaldagi reyting tizimini amalda qo‘llash, o‘qitish sifatini nazorat qilish, talabalar o‘zlashtirishi monitoringini olib boradi.
Mamlakatda va xorijda qo‘llanilayotgan zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalar va amaliy tajribalarni o‘rganadi, umumlashtiradi va o‘quv jarayoniga joriy etadi.
Kurs ishi, bitiruv ishi, magistrlik dissertatsiya mavzularini iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish, jamiyatni demokratlashtirish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish, korxonalar faoliyati samaradorligini oshirish va shu kabi mamlakatimizning rivojlanish strategiyasini dolzarb muammolarga bag‘ishlanishini ta’minlaydi hamda muayyan korxona misolida yozilishini nazorat qiladi.
Fakultetlar va kafedralar bilan birgalikda kafedralar ishchi o‘quv rejalari, fanlarning o‘quv va ishchi dasturlari, darsliklar, qo‘llanmalar, boshqa turdagi o‘quv-uslubiy hujjatlarni ko‘rib chiqadi va tavsiya etish yoki tasdiqlash uchun O‘quv-uslubiy kengashi hamda universitet Kengashiga taqdim etadi.
Talabalarni kafedralar tomonidan o‘quv dasturlari va boshqa o‘quv-uslubiy hujjatlar bilan ta’minlanishini nazorat qiladi.
Universitet professor-o‘qituvchilari tomonidan bajariladigan o‘quv yuklamalari taqsimoti, professor-o‘qituvchilarning shtat jadvalini o‘rganib chiqadi va rejalashtiradi.
Vaqt me’yorlari asosida universitetning shtatdagi professor-o‘qituvchilari, kafedra mudirlari va fakultet dekanlari o‘quv yili davomida bajarishi shart bo‘lgan o‘quv yuklamalari, o‘quv-uslubiy, ilmiy-tadqiqot va tashkiliy-uslubiy ishlar hajmini va tarkibini aniqlaydi hamda tasdiqlash uchun universitet Kengashiga olib chiqadi.
Kafedralarda rejalashtirilgan o‘quv yuklamalarining bajarilishi monitoringini olib boradi va soatbay ishlaydigan professor-o‘qituvchilarning hujjatlarini rasmiylashtiradi.
Kafedralar, professor-o‘qituvchilarning yillik hisobotlarini ko‘rib chiqadi, qabul qiladi va universitetning yillik umumiy hisobotini tayyorlashda qatnashadi.
Universitet shtatidagi va soatbay professor-o‘qituvchilarning o‘zaro tajriba almashishlarini ta’minlash maqsadida ochiq darslar tashkil qiladi.
Universitet Kengashi va O‘quv-uslubiy kengashi qarorlarini o‘quv jarayoniga joriy etish yuzasidan chora-tadbirlarni amalga oshiradi.
Bitiruv ishlari, magistrlik dissertatsiyalari himoyasi bo‘yicha barcha tashkiliy ishlarni rejalashtiradi. Davlat attestatsiya komissiyasi ishini tashkil etish (DAK) bo‘yicha zaruriy hujjatlarni tayyorlaydi va ularni universitet bo‘linmalari, dekanatlar va kafedralarga yetkazadi, DAK ishini nazorat qiladi, DAK hisobotlarini o‘z vaqtida bajarilishini va O‘quv-metodik boshqarmaga topshirilishini talab qiladi.

Universitet kafedralarining kabinet mudirlari, dekanatlar kotibalarining o‘quv-uslubiy faoliyatini boshqaradi, ularning ish hujjatlarini yuritishlari va mehnat intizomiga rioya etishlarini nazorat qiladi. Kafedra professor-o‘qituvchilarining zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalar hamda chet tillar bo‘yicha malakasini oshirish maqsadida seminarlar tashkil etadi.
Universitet kafedralari, fakultet dekanatlari o‘quv-uslubiy faoliyatini doimiy nazorat qilib boradi, o‘quv-uslubiy ishlarini yaxshilash bo‘yicha takliflar beradi va universitet O‘quv-uslubiy hamda Kengashlari muhokamasiga kiritadi.
Talabalarning dekanatdagi shaxsiy hujjatlari, reytingi qaydnomalarini va shu kabi boshqa hujjatlarni to‘g‘ri rasmiylashtirilishini doimiy nazorat qilib boradi.