Oliy ma’lumotli kadrlarni tayyorlash tizimini takomillashtirish