Monografiya

Олий таълимда касбий-йўналтирилган ўқитиш технологиялари
Компьютерли ўқитиш тизимларида билимлар базасини ташкил этиш
Бошланғич таълимда ўқувчилар ижодий фаолиятини шакллантириш
O`quvchilarda darsga ijobiy munosabatni shakllantirishga konstruktiv ta`sir etish texnologiyalari
Ногирон болаларни тарбиялашда оила ва махсус муассаса ҳамкорлигини таъминлашнинг илмий-педагогик асослари
O`zbekiston axborot-kommunikasiya texnologiyalari sohasi menejmenti masalalari