JDPI 2019-2020 o’quv yili magistratura yo’nalishiga kirish sinovlarining o’tkazilish jadvali

JDPI 2019-2020 o’quv yili magistratura yo’nalishiga kirish sinovlarining o’tkazilish jadvali