(+99872) 226-13-57

(+99872) 226-46-56

Vaksina oling! Vaksina oling! Vaksina oling! Vaksina oling!
Ishchi o’quv rejalari

Fan nomi Dars soati
1 Ўзбек (рус) тили 60
2 Чет тили 244
3 Жисмоний маданият ва спорт * 120
4 Математик анализ 500
5 Ёш физиологияси ва гигиена 64
6 Экология ва табиатни мукофаза килиш 74
7 Алгебра ва сонлар назарияси 500
8 Геометрия 440
9 Ихтисослик фанлари 748
Fan nomi Dars soati
1 кукукшунослик. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 116
2 Ўзбек (рус) тили 56
3 Чет тили 116
4 Жисмоний маданият ва спорт * 116
5 Математик анализ 488
6 Умумий психология ** 274
7 Алгебра ва сонлар назарияси 388
8 Геометрия 392
9 Танлов фанлари 260
Fan nomi Dars soati
1 Фалсафа (етика, эстетика, мантик) 70
2 Маънавият асослари. Диншунослик 92
3 Чет тили 70
4 Умумий педагогика ** 108
5 Математик анализ 247
6 Алгебра ва сонлар назарияси 220
7 Геометрия 140
Fan nomi Dars soati
1 Фалсафа (етика, эстетика, мантик) 78
2 Маданиятшунослик 56
3 Чет тили 65
4 Жисмоний маданият ва спорт * 186
5 Валеология асослари 50
6 Умумий педагогика ** 200
7 Математик анализ 240
8 Алгебра ва сонлар назарияси 200
9 Геометрия 142
Fan nomi Dars soati
1 Иктисодиёт назарияси 116
2 Педагогика. Психология 70
3 Чет тили 200
4 Умумий психология 240
5 Математик анализ 228
6 Алгебра ва сонлар назарияси 410
7 Геометрия 404
8 Математикани ўкитиш технологиялари ва лойикалаш 102
Fan nomi Dars soati
1 Социология 56
2 Педагогика. Психология 60
3 Чет тили 160
4 Физика ва астрономия асослари 378
5 Математика ўкитиш методикаси 412
6 Математик анализ 220
7 Алгебра ва сонлар назарияси 400
8 Геометрия 400
9 Математикани ўкитиш технологиялари ва лойикалаш 100
Fan nomi Dars soati
1 Миллий коя: асосий тушунча ва тамойиллар 60
2 Ўзбекистонда демократик жамият куриш назарияси ва амалиёти 62
3 Физика ва астрономия асослари 94
4 Математика ўкитиш назарияси ва методикаси 94
5 Эктимоллар назарияси ва математик статистика. 64
6 Т.ф.Хаёт фаолияти хавфсизлиги 72
7 Математикадан мисол ва масалалар ечиш методикаси 148
Fan nomi Dars soati
1 Ўзбекистонда демократик жамият куриш назарияси ва амалиёти 50
2 Т.ф. Академик лицей ва КкК да математика дарсликлари билан ишлаш 148
Fan nomi Dars soati
1 Гуманитар ва ижтимоий-иктисодий фанлар 800
2 Ўзбекистон тарихи 116
3 Ўзбек (рус) тили 60
4 Чет тили 244
5 Жисмоний маданият ва спорт * 118
6 Математика ва табиий-илмий фанлар 550
7 Математика 266
8 Кимё. Биология 80
9 Ёш физиологияси ва гигиена 64
10 Экология ва табиатни мукофаза килиш 74
11 Умумий физика 658
12 Астрономия курси 570
Fan nomi Dars soati
1 Гуманитар ва ижтимоий-иктисодий фанлар 789
2 кукукшунослик. 116
3 Ўзбек (рус) тили 56
4 Чет тили 116
5 Жисмоний маданият ва спорт * 118
6 Математика ва табиий-илмий фанлар 534
7 Математика 266
8 Кимё. Биология 60
9 Экология ва табиатни мукофаза килиш 74
10 Умумий физика 658
Fan nomi Dars soati
1 Фалсафа (етика, эстетика, мантик) 70
2 Маънавият асослари. Диншунослик 92
3 Чет тили 70
4 Валеология асослари 50
5 Олий математика 140
6 Информатика ва ахборот техноло- гиялари 174
7 Умумий педагогика 158
8 Умумий физика 330
9 Астрономия курси 440
Fan nomi Dars soati
1 Фалсафа (етика, эстетика, мантик) 78
2 Маданиятшунослик 56
3 Чет тили 65
4 Жисмоний маданият ва спорт * 186
5 Олий математика 130
6 Информатика ва ахборот техноло- гиялари 100
7 Умумий педагогика 150
8 Умумий физика 329
9 Назарий физика 548
10 Астрономия курси 157
Fan nomi Dars soati
1 Иктисодиёт назарияси 116
2 Педагогика. Психология 70
3 Чет тили 200
4 Умумий физика 200
5 Назарий физика 133
6 Астрономия курси 364
Fan nomi Dars soati
1 Социология 56
2 Педагогика. Психология 60
3 Чет тили 160
4 Физика ва астрономия асослари 378
5 Умумий физика 205
6 Назарий физика 130
7 Астрономия курси 200
8 Физикадан масалалар ечиш методикаси 372
9 Танлов фан. Хаёт фаолияти хавфсизлиги 72
Fan nomi Dars soati
1 Миллий коя: асосий тушунча ва тамойиллар 60
2 Ўзбекистонда демократик жамият куриш назарияси ва амалиёти 62
3 Назарий физика 96
4 Астрономия курси 104
5 Физика концепцияси 130
Fan nomi Dars soati
1 Ўзбекистонда демократик жамият куриш назарияси ва амалиёти 50
2 Т.ф.Мактаб физика дарсликлари билан ишлаш (6 сем) 156
Fan nomi Dars soati
1 Гуманитар ва ижтимоий-иктисодий фанлар 800
2 Ўзбекистон тарихи 116
3 кукукшунослик. 116
4 Ўзбек (рус) тили 60
5 Чет тили 244
6 Жисмоний маданият ва спорт * 118
7 Биология 66
8 Экология ва табиатни мухофаза килиш 130
9 Ёш физиологияси ва гигиена 66
10 Умумий кимё 130
11 Органик кимё 378
12 Танлов фанлари 115
Fan nomi Dars soati
1 Гуманитар ва ижтимоий-иктисодий фанлар 789
2 Ўзбек (рус) тили 56
3 Чет тили 116
4 Жисмоний маданият ва спорт * 118
5 Математика 130
6 Информатика ва ахборот технологиялари 270
7 Физика 62
8 Умумий психология ** 274
9 Умумий кимё 130
10 Анорганик кимё 260
11 Танлов фанлари 115
Fan nomi Dars soati
1 Фалсафа (етика, эстетика, мантик) 70
2 Маънавият асослари. Диншунослик 92
3 Чет тили 70
4 Валеология асослари 50
5 Умумий педагогика ** 200
6 Аналитик кимё 156
7 Органик кимё 200
Fan nomi Dars soati
1 Фалсафа (етика, эстетика, мантик) 78
2 Маданиятшунослик 56
3 Чет тили 65
4 Жисмоний маданият ва спорт * 186
5 Умумий педагогика ** 108
6 Ноорганик кимё 600
7 Аналитик кимё 150
8 Органик кимё 200
9 Танлов фанлари 208
Fan nomi Dars soati
1 Иктисодиёт назарияси 116
2 Педагогика. Психология 70
3 Чет тили 200
4 Умумий психология 240
5 Кимё ўкитиш методикаси 330
6 Физикавий ва коллоид кимё 218
Fan nomi Dars soati
1 Социология 56
2 Педагогика. Психология 60
3 Чет тили 160
4 Физика ва астрономия асослари 378
5 Биология 68
6 Кимё ўкитиш методикаси 300
7 Физикавий ва коллоид кимё 100
8 Полимерлар кимёси 180
9 Анорганик ва органик моддаларни номлаш методикаси 40
10 Органик моддаларнинг реакцион кобилиятларини ўрганиш методикаси 100
Fan nomi Dars soati
1 Миллий коя: асосий тушунча ва тамойиллар 60
2 Ўзбекистонда демократик жамият куриш назарияси ва амалиёти 62
3 Кимёвий технология 50
4 Саноат экологияси 35
5 Т.ф.Ўрта мактаб дарсликлари билан ишлаш 90
6 Кимёдан масалалар ечиш мтеодикаси 112
7 Анорганик кимёни ўкитиш методикаси 212
8 Органик кимёни ўкитиш методикаси 36
9 Махаллий хом ашё кимёси 174
Fan nomi Dars soati
1 Ўзбекистонда демократик жамият куриш назарияси ва амалиёти 50
2 Кимёвий технология 54
3 Саноат экологияси 35
4 Кимёдан масалалар ечиш мтеодикаси 100
5 Органик кимёни ўкитиш методикаси 36
Fan nomi Dars soati
1 Гуманитар ва ижтимоий-иктисодий фанлар 800
2 Ўзбекистон тарихи 116
3 кукукшунослик. 116
4 Ўзбек (рус) тили 60
5 Чет тили 244
6 Жисмоний маданият ва спорт * 118
7 Биология 66
8 Экология ва табиатни мухофаза килиш 130
9 Ёш физиологияси ва гигиена 66
10 Ривожланиш биологияси 84
11 Ботаника 318
12 Зоология 210
13 Танлов фанлари 80
14 кўшимча фанлар 414
Fan nomi Dars soati
1 Гуманитар ва ижтимоий-иктисодий фанлар 789
2 Ўзбек (рус) тили 56
3 Чет тили 116
4 Жисмоний маданият ва спорт * 118
5 Математика 130
6 Информатика ва ахборот технологиялари 270
7 Физика 62
8 Умумий психология 274
9 Умумий педагогика 308
10 Ривожланиш биологияси 84
11 Ботаника 318
12 Зоология 210
Fan nomi Dars soati
1 Фалсафа (етика, эстетика, мантик) 70
2 Маънавият асослари. Диншунослик 92
3 Чет тили 70
4 Валеология асослари 50
5 Умумий педагогика * 200
6 Ботаника 390
7 Зоология 220
Fan nomi Dars soati
1 Фалсафа (етика, эстетика, мантик) 78
2 Маданиятшунослик 56
3 Чет тили 65
4 Жисмоний маданият ва спорт * 186
5 Умумий педагогика * 108
6 Ботаника 200
7 Зоология 200
Fan nomi Dars soati
1 Иктисодиёт назарияси 116
2 Педагогика. Психология 70
3 Чет тили 200
4 Биология ўкитиш методикаси 214
5 Ботаника 656
6 Одам анатомияси ва физиологияси 218
7 Микробиология ва биотехнология асослари 146
8 Иктисодиёт назарияси 116
Fan nomi Dars soati
1 Социология 56
2 Педагогика. Психология 60
3 Чет тили 160
4 Физика ва астрономия асослари 378
5 кишлок хўжалигининг биологик асослари 172
6 Биология ўкитиш методикаси 200
7 Одам анатомияси ва физиологияси 200
8 Генетика ва эволюцион таълимот 306
9 Биологияни ўкитиш технологиялари ва лойикалаштириш 216
Fan nomi Dars soati
1 Миллий коя: асосий тушунча ва тамойиллар 60
2 Ўзбекистонда демократик жамият куриш назарияси ва амалиёти 62
3 Биология курси 15
4 Одам анатомияси ва физиологияси 15
5 Генетика ва эволюцион таълимот 72
6 Биологик кимё ва молекуляр биология 313
7 Т.ф. Мактаб дарслиги билан ишлаш (7 сем)Энтомология (8 сем) 44
8 Биологиядан масалалар ва машклар ечиш 76
9 Ўзбекистон ўсимликлар коплами 153
Fan nomi Dars soati
1 Ўзбекистонда демократик жамият куриш назарияси ва амалиёти 50
2 Биология курси 15
3 Одам анатомияси ва физиологияси 18
4 Т.ф. Мактаб дарслиги билан ишлаш (7 сем)Энтомология (8 сем) 55
5 Т.ф.Геоботаника 62
Fan nomi Dars soati
1 Гуманитар ва ижтимоий-иктисодий фанлар 800
2 Ўзбекистон тарихи 116
3 кукукшунослик. 116
4 Ўзбек (рус) тили 60
5 Чет тили 244
6 Жисмоний маданият ва спорт * 118
7 Биология 66
8 Экология ва табиатни мухофаза килиш 130
9 Ёш физиологияси ва гигиена 66
10 Умумий ер билими 154
11 Геология 53
12 Тупроклар географияси 112
Fan nomi Dars soati
1 Гуманитар ва ижтимоий-иктисодий фанлар 789
2 Ўзбек (рус) тили 56
3 Чет тили 116
4 Жисмоний маданият ва спорт * 118
5 Математика 130
6 Информатика ва ахборот технологиялари 270
7 Физика 62
8 Умумий психология 274
9 Умумий педагогика 308
10 Умумий ер билими 154
11 Геология 53
12 Танлов фанлари 140
Fan nomi Dars soati
1 Фалсафа (етика, эстетика, мантик) 70
2 Маънавият асослари. Диншунослик 92
3 Чет тили 70
4 Валеология асослари 50
5 Умумий педагогика * 200
6 Информатика ва ахборот технологиялари 206
7 Биогеография 68
8 Екология ва табиатни мукофаза килиш 136
9 Материклар ва океанлар табиий географияси 200
10 Жахон мамлакатлари иктисодий ва ижтимоий географияси 454
11 Танлов фанлари 274
Fan nomi Dars soati
1 Фалсафа (етика, эстетика, мантик) 78
2 Маданиятшунослик 56
3 Чет тили 65
4 Жисмоний маданият ва спорт * 186
5 Умумий педагогика * 108
6 Материклар ва океанлар табиий географияси 143
7 Ихтисослик фанлари 734
Fan nomi Dars soati
1 Педагогика. Психология 70
2 Чет тили 200
3 Табиий география 452
4 Иктисодий ва ижтимоий география 66
5 Географияни ўкитишда инновацион технологиялар 146
6 Танлов фанлари. Хаёт фаолияти хавфсизлиги 84
Fan nomi Dars soati
1 Социология 56
2 Педагогика. Психология 60
3 Чет тили 160
4 Физика ва астрономия асослари 378
5 География ўкитиш методикаси 222
6 Табиий география 400
7 Иктисодий ва ижтимоий география 120
Fan nomi Dars soati
1 Миллий коя: асосий тушунча ва тамойиллар 60
2 Ўзбекистонда демократик жамият куриш назарияси ва амалиёти 62
3 Психология- педагогика фанлар 135
4 География ўкитиш назарияси ва методикаси 51
5 Географиянинг асосий курси 256
6 Иктисодий ва ижтимоий география 798
7 Хаёт фаолияти хавфсизлиги 50
8 Топономика 136
Fan nomi Dars soati
1 Ўзбекистонда демократик жамият куриш назарияси ва амалиёти 50
2 Ўлкашунослик 136
3 Т.ф.Худудий ишлаб чикариш мажмуалари 56
Fan nomi Dars soati
1 Гуманитар ва ижтимоий-иктисодий фанлар 800
2 Ўзбекистон тарихи 116
3 кукукшунослик. 116
4 Ўзбек (рус) тили 60
5 Чет тили 244
6 Жисмоний маданият ва спорт * 118
7 Биология 66
8 Экология ва табиатни мухофаза килиш 130
9 Ёш физиологияси ва гигиена 66
10 Жакон тарихи 464
11 Ўзбекистон тарихи 350
12 Этнология 136
13 Архившунослик 126
14 Танлов фанлари 66
Fan nomi Dars soati
1 Гуманитар ва ижтимоий-иктисодий фанлар 789
2 Ўзбек (рус) тили 56
3 Чет тили 116
4 Жисмоний маданият ва спорт * 118
5 Математика 130
6 Информатика ва ахборот технологиялари 270
7 Физика 62
8 Умумий психология 274
9 Умумий педагогика 308
10 Жакон тарихи 462
11 Ўзбекистон тарихи 135
Fan nomi Dars soati
1 Фалсафа (етика, эстетика, мантик) 70
2 Маънавият асослари. Диншунослик 92
3 Чет тили 70
4 Умумий педагогика ** 108
5 Информатика ва ахборот технологиялари 342
6 Жахон тарихи 230
7 Ўзбекистон тарихи 220
Fan nomi Dars soati
1 Фалсафа (етика, эстетика, мантик) 78
2 Маданиятшунослик 56
3 Чет тили 65
4 Жисмоний маданият ва спорт * 186
5 Валеология асослари 50
6 Умумий педагогика ** 200
7 Тарих ўкитиш методикаси 304
8 Жахон тарихи 232
9 Ўзбекистон тарихи 163
Fan nomi Dars soati
1 Иктисодиёт назарияси 116
2 Педагогика. Психология 70
3 Чет тили 200
4 Тарих ўкитиш методикаси 72
5 Жакон тарихи 95
6 Ўзбекистон тарихи 136
7 Тарихшунослик. 142
8 Манбашунослик 142
Fan nomi Dars soati
1 Социология 56
2 Педагогика. Психология 60
3 Чет тили 160
4 Физика ва астрономия асослари 378
5 Тарих ўкитиш методикаси 52
6 Жакон тарихи 68
7 Ўзбекистон тарихи 125
8 Археология 132
9 Музейшунослик 132
10 Т.ф.Ўзбек адабиёти тарихи 60
Fan nomi Dars soati
1 Миллий коя: асосий тушунча ва тамойиллар 60
2 Ўзбекистонда демократик жамият куриш назарияси ва амалиёти 62
3 Тарих ўкитишнинг асосий курси 196
4 Тарих ўкитиш назарияси ва методикаси 60
5 Шарк тиллари (Форс ва араб тиллари) 90
6 Тарих фани методологияси 60
7 Ўзбек давлатчилиги тарихи 66
8 Т.ф.Ўзбекистоннинг жамоат иншоатлари ва мукаддас кадамжолари тарихи 48
9 Археология 60
Fan nomi Dars soati
1 Ўзбекистонда демократик жамият куриш назарияси ва амалиёти 50
2 Ўрта Осиё шакарсозлик тарихи 242
Fan nomi Dars soati
1 Гуманитар ва ижтимоий-иктисодий фанлар 800
2 Ўзбекистон тарихи 116
3 кукукшунослик. 116
4 Ўзбек (рус) тили 60
5 Чет тили 244
6 Жисмоний маданият ва спорт * 118
7 Биология 66
8 Экология ва табиатни мухофаза килиш 130
9 Ёш физиологияси ва гигиена 66
10 Алгоритмлар 102
11 Информатика 210
12 Компьютер таъминоти 220
13 Танлов фанлари 154
Fan nomi Dars soati
1 Гуманитар ва ижтимоий-иктисодий фанлар 789
2 Ўзбек (рус) тили 56
3 Чет тили 116
4 Жисмоний маданият ва спорт * 118
5 Математика 130
6 Информатика ва ахборот технологиялари 270
7 Физика 62
8 Умумий психология 274
9 Умумий педагогика 308
10 Алгоритмлар 100
11 Информатика 210
12 Компьютер таъминоти 224
Fan nomi Dars soati
1 Фалсафа (етика, эстетика, мантик) 70
2 Маънавият асослари. Диншунослик 92
3 Чет тили 70
4 Умумий педагогика ** 108
5 Информатика ва ахборот технологиялари 342
6 Олий математика 452
7 Алгоритмлаш ва дастурлаш тиллари 232
8 Информатика 444
9 Компютернинг замонавий техник ва дастурий таъминоти 224
Fan nomi Dars soati
1 Фалсафа (етика, эстетика, мантик) 78
2 Маданиятшунослик 56
3 Чет тили 65
4 Жисмоний маданият ва спорт * 186
5 Валеология асослари 50
6 Умумий педагогика ** 200
7 Алгоритмлаш ва дастурлаш тиллари 200
8 Компютер тармоклари 146
9 Компютернинг замонавий техник ва дастурий таъминоти 200
10 Маълумотлар ва билимлар базаси, уларни бошкариш тизимлари 318
11 Компютер графикаси ва Wеб-дизайн 354
Fan nomi Dars soati
1 Иктисодиёт назарияси 116
2 Педагогика. Психология 70
3 Чет тили 200
4 Информатика ва ахборот технологияларини ўкитиш методикаси 412
5 Компьютер графикаси ва Web-дизайн 354
6 Информатикани ўкитиш технологиялари ва лойикалаштириш 100
Fan nomi Dars soati
1 Социология 56
2 Педагогика. Психология 60
3 Чет тили 160
4 Физика ва астрономия асослари 378
5 Ахборот тизимлари ва технологиялари 284
6 Маълумотлар ва билимлар базаси, уларни бошкариш тизимлари 284
7 Математик ва компьютерли моделлаштириш асослари 152
8 Информатикани ўкитиш технологиялари ва лойикалаштириш 96
Fan nomi Dars soati
1 Миллий коя: асосий тушунча ва тамойиллар 60
2 Ўзбекистонда демократик жамият куриш назарияси ва амалиёти 62
3 Информатика ва ахборот технологияларини ўкитиш назарияси ва методикаси 412
4 Ахборот тизимлари ва технологиялари 284
5 Маълумотлар ва билимлар базаси, уларни бошкариш тизимлари 284
6 Компьютер графикаси ва Web-дизайн 34
7 Педагогик дастурий воситалар ва уларни яратиш технологиялари 114
Fan nomi Dars soati
1 Ўзбекистонда демократик жамият куриш назарияси ва амалиёти 50
2 Компьютер графикаси ва Web-дизайн 20
Fan nomi Dars soati
1 Гуманитар ва ижтимоий-иктисодий фанлар 800
2 Ўзбекистон тарихи 116
3 кукукшунослик. 116
4 Ўзбек (рус) тили 60
5 Чет тили 244
6 Жисмоний маданият ва спорт * 118
7 Биология 66
8 Экология ва табиатни мухофаза килиш 130
9 Ёш физиологияси ва гигиена 66
10 Тасвирий санъат тарихи 276
11 каламтасвир 70
12 Рангтасвир 290
13 Чизма геометрия 100
14 Чизмачилик 150
15 кўшимча фанлар 88
Fan nomi Dars soati
1 Гуманитар ва ижтимоий-иктисодий фанлар 789
2 Ўзбек (рус) тили 56
3 Чет тили 116
4 Жисмоний маданият ва спорт * 118
5 Математика 130
6 Информатика ва ахборот технологиялари 270
7 Физика 62
8 Умумий психология 274
9 Умумий педагогика 308
10 каламтасвир 74
11 Рангтасвир 300
12 Чизма геометрия 44
13 Чизмачилик 102
Fan nomi Dars soati
1 Фалсафа (етика, эстетика, мантик) 70
2 Маънавият асослари. Диншунослик 92
3 Чет тили 70
4 Умумий педагогика ** 108
5 Информатика ва ахборот технологиялари 342
6 Тасвирий санъат тарихи 144
7 Каламтасвир 260
8 Чизма геометрия 252
Fan nomi Dars soati
1 Фалсафа (етика, эстетика, мантик) 78
2 Маданиятшунослик 56
3 Чет тили 65
4 Жисмоний маданият ва спорт * 186
5 Валеология асослари 50
6 Умумий педагогика ** 200
7 Каламтасвир 300
8 Чизмачилик 386
Fan nomi Dars soati
1 Иктисодиёт назарияси 116
2 Педагогика. Психология 70
3 Чет тили 200
4 Тасвирий санъат ва мукандислик графикасини ўкитиш методикаси 200
5 Тасвирий санъат тарихи 144
6 Рангтасвир ва композиция 684
7 Чизмачилик 386
8 Тасвирий санъат ва мукандислик графикасини ўкитишда технологиялар ва лойихалаштириш 158
Fan nomi Dars soati
1 Социология 56
2 Педагогика. Психология 60
3 Чет тили 160
4 Физика ва астрономия асослари 378
5 Тасвирий санъат ва мукандислик графикасини ўкитиш методикаси 76
6 Тасвирий санъат технологияси ва нусха кўчириш 144
7 Амалий ва бадиий безак санъати 144
8 Компьютер графикаси 140
9 Танлов фанлари 222
10 Дизайн асослари 102
11 Дастгокли академик рангтасвир ва композиция 158
12 Меъморчилик асослари 224
Fan nomi Dars soati
1 Миллий коя: асосий тушунча ва тамойиллар 60
2 Ўзбекистонда демократик жамият куриш назарияси ва амалиёти 62
3 Рангтасвир. Композиция 68
4 Тасвирий санъат технологияси ва нусха кўчириш 68
5 Мукандислик графикаси фанлари 82
6 Т.ф. Дизайн асослари 35
7 Академик калам тасвир асослари 100
8 Дастгокли академик ранг тасвир ва композиция 60
9 Тасвирий санъат ва мукандислик графикасини ўкитишнинг иннаватцио педагагик технологиялари 68
10 График тасвирлаш асослари 64
Fan nomi Dars soati
1 Ўзбекистонда демократик жамият куриш назарияси ва амалиёти 50
2 Т.ф. Дизайн асослари 30
3 Академик калам тасвир асослари 102
4 Мутахассисликка кириш ва графика тарихи 64
5 Хаёт фаолияти хавфсизлиги 40
Fan nomi Dars soati
1 Гуманитар ва ижтимоий-иктисодий фанлар 800
2 Ўзбекистон тарихи 116
3 кукукшунослик. 116
4 Ўзбек (рус) тили 60
5 Чет тили 244
6 Жисмоний маданият ва спорт * 118
7 Биология 66
8 Экология ва табиатни мухофаза килиш 130
9 Ёш физиологияси ва гигиена 66
10 Педагогика назарияси ва тарихи 2000
11 Умумий психология 156
Fan nomi Dars soati
1 Гуманитар ва ижтимоий-иктисодий фанлар 789
2 Ўзбек (рус) тили 56
3 Чет тили 116
4 Жисмоний маданият ва спорт * 118
5 Математика 130
6 Информатика ва ахборот технологиялари 270
7 Физика 62
8 Педагогика назарияси ва тарихи 1712
9 Умумий психология 156
10 Ривожланиш психологияси. Педагогик психология 288
Fan nomi Dars soati
1 Фалсафа (етика, эстетика, мантик) 70
2 Маънавият асослари. Диншунослик 92
3 Чет тили 70
4 Умумий педагогика ** 108
5 Информатика ва ахборот технологиялари 342
6 Ижтимоий педагогикаси 158
7 Оила психологияси 186
8 Педагогик конфликтология 68
Fan nomi Dars soati
1 Фалсафа (етика, эстетика, мантик) 78
2 Маданиятшунослик 56
3 Чет тили 65
4 Жисмоний маданият ва спорт * 186
5 Валеология асослари 50
6 Умумий педагогика ** 200
7 Ижтимоий педагогикаси 100
8 Оила педагогикаси 192
9 Психодиагностика ва экспериментал психология 258
10 Педагогик конфликтология 80
Fan nomi Dars soati
1 Иктисодиёт назарияси 116
2 Педагогика. Психология 70
3 Чет тили 200
4 Педагогик макорат 136
5 Тарбиявий ишлар методикаси 204
6 Халк педагогикаси. киёсий педагогика 200
7 Оила психологияси 75
8 Т.ф. Инновацион педагогика 84
Fan nomi Dars soati
1 Социология 56
2 Педагогика. Психология 60
3 Чет тили 160
4 Физика ва астрономия асослари 378
5 Халк педагогикаси. киёсий педагогика 168
6 Педагогик ва психологик фанларни ўкитиш методикаси 272
7 Оила психологияси 78
8 Педагогик этика 140
9 Педагогик конфликтология 136
10 Ижтимойи иш ва унинг психологик асослари 150
11 Махсус курс 38
Fan nomi Dars soati
1 Миллий коя: асосий тушунча ва тамойиллар 60
2 Ўзбекистонда демократик жамият куриш назарияси ва амалиёти 62
3 Педагогик махорат 128
4 Психология курси 1638
5 Психология фанларини ўкитиш методикаси 60
6 Умумтаълим курси 41
7 Т.ф.Психологик конфликтология 28
8 Педагогик аксиология 136
9 Педагогик конфликтология 136
10 Т.ф. Педагогик этика 26
11 Педагогик валеология 184
Fan nomi Dars soati
1 Ўзбекистонда демократик жамият куриш назарияси ва амалиёти 50
2 Т.ф.Психологик конфликтология 20
3 Психологик тренинг асослари 76
Fan nomi Dars soati
1 Гуманитар ва ижтимоий-иктисодий фанлар 800
2 Ўзбекистон тарихи 116
3 кукукшунослик. 116
4 Ўзбек (рус) тили 60
5 Чет тили 244
6 Жисмоний маданият ва спорт * 118
7 Биология 66
8 Экология ва табиатни мухофаза килиш 130
9 Ёш физиологияси ва гигиена 66
10 Экология ва табиатни мукофаза килиш 68
11 Мусика назарияси (сольфеджио, гармония, мусикий асарлар таклили) 156
12 Вокал ва замонавий мусика 151
13 Чолку ижрочилиги ва ансамбли 500
Fan nomi Dars soati
1 Гуманитар ва ижтимоий-иктисодий фанлар 789
2 Ўзбек (рус) тили 56
3 Чет тили 116
4 Жисмоний маданият ва спорт * 118
5 Математика 130
6 Информатика ва ахборот технологиялари 270
7 Физика 62
8 Ёш физиологияси ва гигиена 456
9 Умумий психология ** 3850
10 Мусика назарияси (сольфеджио, гармония, мусикий асарлар таклили) 148
11 Вокал ва замонавий мусика 128
12 Чолку ижрочилиги ва ансамбли 236
13 Танлов фанлари 536
Fan nomi Dars soati
1 Фалсафа (етика, эстетика, мантик) 70
2 Маънавият асослари. Диншунослик 92
3 Чет тили 70
4 Умумий педагогика ** 108
5 Информатика ва ахборот технологиялари 342
6 Мусика назарияси 216
7 Хор ва хоршунослик 243
8 Чолгу ижрочилиги ва ансамбли 382
Fan nomi Dars soati
1 Фалсафа (етика, эстетика, мантик) 78
2 Маданиятшунослик 56
3 Чет тили 65
4 Жисмоний маданият ва спорт * 186
5 Валеология асослари 50
6 Умумий педагогика ** 200
7 Мусика назарияси 300
8 Хор ва хоршунослик 100
9 Чолгу ижрочилиги ва ансамбли 200
Fan nomi Dars soati
1 Иктисодиёт назарияси 116
2 Педагогика. Психология 70
3 Чет тили 200
4 Мусика ўкитиш методикаси ва мактаб репертуари. 412
5 Мусика тарихи 122
6 Мусика назарияси 246
7 Анъанавий ва халк кўшикчилиги 194
8 Дирижёрлик 142
9 Оркестр синфи 66
Fan nomi Dars soati
1 Социология 56
2 Педагогика. Психология 60
3 Чет тили 160
4 Физика ва астрономия асослари 378
5 Мусика тарихи 106
6 Мусика назарияси 200
7 Анъанавий ва халк кўшикчилиги 100
8 Дирижёрлик 200
9 Мусика ўкитиш технологиялари ва лойихалаш 180
Fan nomi Dars soati
1 Миллий коя: асосий тушунча ва тамойиллар 60
2 Ўзбекистонда демократик жамият куриш назарияси ва амалиёти 62
3 Мусика ўкитиш назарияси, методикаси ва мактаб репертуари 92
4 Т.ф.Чолкушунослик 22
5 Мусикани ўкитишда инновацион педагогик технологиялари 76
6 Мусика тўгаракларини ташкил этиш 132
7 Т.ф.Чолку ижро техникаси (гамма, этюд) 200
Fan nomi Dars soati
1 Ўзбекистонда демократик жамият куриш назарияси ва амалиёти 50
2 Т.ф.Чолкушунослик 18
3 Оркестр синфи 188
Fan nomi Dars soati
1 Гуманитар ва ижтимоий-иктисодий фанлар 800
2 Ўзбекистон тарихи 116
3 кукукшунослик. 116
4 Ўзбек (рус) тили 60
5 Чет тили 244
6 Жисмоний маданият ва спорт * 118
7 Биология 66
8 Экология ва табиатни мухофаза килиш 130
9 Ёш физиологияси ва гигиена 66
10 Ёш физиологияси ва гигиена 100
11 Ўзбек тили тарихи ва ёзуви 122
12 Адабиёт назарияси 384
13 Ўзбек халк окзаки ижоди 202
Fan nomi Dars soati
1 Гуманитар ва ижтимоий-иктисодий фанлар 789
2 Ўзбек (рус) тили 56
3 Чет тили 116
4 Жисмоний маданият ва спорт * 118
5 Математика 130
6 Информатика ва ахборот технологиялари 270
7 Физика 62
8 Математик лингвистика 276
9 Умумий психология ** 3668
10 Тилшунослик назарияси 180
11 Ўзбек диалектологияси 578
12 Танлов фанлар 214
Fan nomi Dars soati
1 Фалсафа (етика, эстетика, мантик) 70
2 Маънавият асослари. Диншунослик 92
3 Чет тили 70
4 Умумий педагогика ** 108
5 Информатика ва ахборот технологиялари 342
6 Умумий тилшунослик 42
7 Ўзбек тили тарихи 132
Fan nomi Dars soati
1 Фалсафа (етика, эстетика, мантик) 78
2 Маданиятшунослик 56
3 Чет тили 65
4 Жисмоний маданият ва спорт * 186
5 Валеология асослари 50
6 Умумий педагогика ** 200
7 Умумий тилшунослик 100
8 Ўзбек тили тарихи 100
Fan nomi Dars soati
1 Иктисодиёт назарияси 116
2 Педагогика. Психология 70
3 Чет тили 200
4 козирги ўзбек адабий тили 316
5 Ўзбек адабиёти тарихи 47
6 Жакон адабиёти 156
7 Семасиология 156
8 Шарк адабиётида хамсачилик анъаналари 168
Fan nomi Dars soati
1 Социология 56
2 Педагогика. Психология 60
3 Чет тили 160
4 Физика ва астрономия асослари 378
5 Ўзбек тили ва адабиётини ўкитиш методикаси 84
6 козирги ўзбек адабий тили 300
7 Эски ўзбек ёзуви практикуми ва шарк тиллари 353
8 Ўзбек тили тарихи 216
9 Ўзбек адабиёти тарихи 120
10 Матн лингвистикаси 152
Fan nomi Dars soati
1 Миллий коя: асосий тушунча ва тамойиллар 60
2 Ўзбекистонда демократик жамият куриш назарияси ва амалиёти 62
3 Ўзбек диалектологияси 78
4 Ўзбек халк окзаки ижоди ва болалар адабиёти 32
5 Ўзбек тили ва адабиёти ўкитишда инноватцион педагогик техналогиялар 68
6 Т.ф. Проза ва поэзия 68
Fan nomi Dars soati
1 Ўзбекистонда демократик жамият куриш назарияси ва амалиёти 50
2 Тасаввур ва мумтоз поэтика 66
3 Шарк адабиётида хамсачилик анъаналари 202
Fan nomi Dars soati
1 Гуманитар ва ижтимоий-иктисодий фанлар 800
2 Ўзбекистон тарихи 116
3 кукукшунослик. 116
4 Ўзбек (рус) тили 60
5 Чет тили 244
6 Жисмоний маданият ва спорт * 118
7 Биология 66
8 Экология ва табиатни мухофаза килиш 130
9 Ёш физиологияси ва гигиена 66
10 Умумий тилшунослик 106
11 Хозирги адабий тил 86
12 Адабиётшунослик асослари 288
13 Адабиёт тарихи 80
14 Она тили практикуми 226
15 Танлов фанлари 128
Fan nomi Dars soati
1 Гуманитар ва ижтимоий-иктисодий фанлар 789
2 Ўзбек (рус) тили 56
3 Чет тили 116
4 Жисмоний маданият ва спорт * 118
5 Математика 130
6 Информатика ва ахборот технологиялари 270
7 Физика 62
8 Умумий психология ** 3784
9 Хозирги адабий тил 100
10 Адабиёт тарихи 56
11 Жахон адабиёти тарихи 882
Fan nomi Dars soati
1 Фалсафа (етика, эстетика, мантик) 70
2 Маънавият асослари. Диншунослик 92
3 Чет тили 70
4 Умумий педагогика ** 108
5 Информатика ва ахборот технологиялари 342
6 Чет тили амапий курси 350
7 Тили урганилаётган мамлакатлар тил ва адабиёти тарихи 154
8 Фалсафа (етика, эстетика, мантик) 70
9 Маънавият асослари. Диншунослик 92
10 Чет тили 70
11 Умумий педагогика ** 108
12 Информатика ва ахборот технологиялари 342
13 Марказий Осиё географияси 104
14 козирги рус тили 330
15 Рус тили тарихи 140
16 Чет эл адабиёти тарихи 294
Fan nomi Dars soati
1 Фалсафа (етика, эстетика, мантик) 78
2 Маданиятшунослик 56
3 Чет тили 65
4 Жисмоний маданият ва спорт * 186
5 Валеология асослари 50
6 Умумий педагогика ** 200
7 Екология ва табиатни мукофаза килиш 104
8 Чет тили амапий курси 355
9 Тили урганилаётган мамлакатлар тил ва адабиёти тарихи 150
10 Танлов фанлари 192
11 Фалсафа (етика, эстетика, мантик) 78
12 Маданиятшунослик 56
13 Чет тили 65
14 Жисмоний маданият ва спорт * 186
15 Валеология асослари 50
16 Умумий педагогика ** 200
17 Ёш физиологияси ва гигиена. 70
18 козирги рус тили 330
19 Рус тили тарихи 100
Fan nomi Dars soati
1 Иктисодиёт назарияси 116
2 Педагогика. Психология 70
3 Чет тили 200
4 Рус тили ва адабиётини ўкитиш методикаси 46
5 козирги рус тили 158
6 Рус ва ўзбек тилларининг киёсий типологияси 128
7 Адабиётшуносликка кириш ва адабиёт назарияси 60
8 Рус адабиёти тарихи 68
9 Рус тили стилистикаси ва нутк маъданияти 284
10 Иктисодиёт назарияси 116
11 Педагогика. Психология 70
12 Чет тили 200
13 Рус тили ва адабиётини ўкитиш методикаси 184
14 козирги рус тили 100
15 Рус тили тарихи 240
16 Адабиётшуносликка кириш ва адабиёт назарияси 128
17 Рус адабиёти тарихи 60
18 Чет эл адабиётида хозирги адабий жараён 128
19 Ўкитувчининг нутк 146
Fan nomi Dars soati
1 Социология 56
2 Педагогика. Психология 60
3 Чет тили 160
4 Физика ва астрономия асослари 378
5 козирги рус тили 100
6 Рус адабиёти тарихи 606
7 МДк халклари адабиёти 94
8 Т.ф. Болалар адабиёти 92
9 Рус тили стилистикаси ва нутк маъданияти 200
10 Социология 56
11 Педагогика. Психология 60
12 Чет тили 160
13 Физика ва астрономия асослари 378
14 козирги рус тили 52
15 Рус адабиёти тарихи 68
16 Ўкитувчининг нутк 100
17 Хозирги адабий жараён 338
Fan nomi Dars soati
1 Миллий коя: асосий тушунча ва тамойиллар 60
2 Ўзбекистонда демократик жамият куриш назарияси ва амалиёти 62
3 Болалар адабиёти 32
4 Грамматик изланишлар тарихи 44
5 Рус тили ва адабиётини ўкитиш назарияси ва методикаси 54
6 козирги рус тили 44
7 Умумий тилшунослик 36
8 Рус ва ўзбек тилларининг киёсий 16
9 Адабиётшунослик асослари ва назарияси 32
10 Рус адабиёти тарихи 96
11 Илмий ижод 72
12 Миллий коя: асосий тушунча ва тамойиллар 60
13 Ўзбекистонда демократик жамият куриш назарияси ва амалиёти 62
14 козирги рус тили 42
15 Умумий тилшунослик 70
16 Адабиётшуносликка асослари ва назарияси 18
17 Хозирги адабий жараён 116
18 козирги рус морфемикаси ва сўз ясалиши 54
19 Рус тили стилистикаси ва тилшунослик матни таклили 72
20 Мамлакатшунослик 76
21 Рус тили ва адабиётини ўкитишнинг замонaвий педагогик технологиялари 74
Fan nomi Dars soati
1 Ўзбекистонда демократик жамият куриш назарияси ва амалиёти 50
2 Т.ф. Бадиий асарнинг адабий таклили 56
3 Ўзбекистонда демократик жамият куриш назарияси ва амалиёти 50
4 Т.ф. Бадиий асарнинг адабий таклили 38
Fan nomi Dars soati
1 Гуманитар ва ижтимоий-иктисодий фанлар 800
2 Ўзбекистон тарихи 116
3 кукукшунослик. 116
4 Ўзбек (рус) тили 60
5 Чет тили 244
6 Жисмоний маданият ва спорт * 118
7 Биология 66
8 Экология ва табиатни мухофаза килиш 130
9 Ёш физиологияси ва гигиена 66
10 Тил кўникмалари интеграцияси 100
11 Ўкиш ва ёзиш амалиёти 334
12 Тил аспектлари амалиёти 200
13 Мустакил таълим кўникмалари 152
Fan nomi Dars soati
1 Гуманитар ва ижтимоий-иктисодий фанлар 789
2 Ўзбек (рус) тили 56
3 Чет тили 116
4 Жисмоний маданият ва спорт * 118
5 Математика 130
6 Информатика ва ахборот технологиялари 270
7 Физика 62
8 Умумий психология ** 3784
9 Тил кўникмалари интеграцияси 152
10 Ўкиш ва ёзиш амалиёти 200
11 Тил аспектлари амалиёти 168
12 Тилшунослик 496
13 Танлов фанлари 58
Fan nomi Dars soati
1 Миллий коя: асосий тушунча ва тамойиллар 60
2 Ўзбекистонда демократик жамият куриш назарияси ва амалиёти 62
3 Умумий тилшунослик 33
4 Инглиз тили амалий курси (Окзаки ва ёзма нутки. Инглиз тили амалий фонетикаси. Инглиз тили амалий грамматикаси) 34
5 Ихтисослик фанлари 12
6 Инглиз тилининг назарий фонетика 62
7 Инглиз тилининг лексикологияси 62
8 Инглиз тилининг назарий грамматикаси 62
Fan nomi Dars soati
1 Ўзбекистонда демократик жамият куриш назарияси ва амалиёти 50
2 Т.ф.Мактаб дарслиги билан ишлаш 46
Fan nomi Dars soati
1 Гуманитар ва ижтимоий-иктисодий фанлар 800
2 Ўзбекистон тарихи 116
3 кукукшунослик. 116
4 Ўзбек (рус) тили 60
5 Чет тили 244
6 Жисмоний маданият ва спорт * 118
7 Биология 66
8 Экология ва табиатни мухофаза килиш 130
9 Ёш физиологияси ва гигиена 66
10 Давлат ва кукук назарияси ва тарихи 128
Fan nomi Dars soati
1 Гуманитар ва ижтимоий-иктисодий фанлар 789
2 Ўзбек (рус) тили 56
3 Чет тили 116
4 Жисмоний маданият ва спорт * 118
5 Математика 130
6 Информатика ва ахборот технологиялари 270
7 Физика 62
8 Умумий психология ** 3784
9 Давлат ва кукук назарияси ва тарихи 123
10 кукук сокалари** 267
11 Танлов фанлар 1036
Fan nomi Dars soati
1 Фалсафа (етика, эстетика, мантик) 70
2 Маънавият асослари. Диншунослик 92
3 Чет тили 70
4 Умумий педагогика ** 108
5 Информатика ва ахборот технологиялари 342
6 Миллий гоя тарихи ва назарияси 200
7 Етномаданият 136
8 Диншунослик** 70
Fan nomi Dars soati
1 Фалсафа (етика, эстетика, мантик) 78
2 Маданиятшунослик 56
3 Чет тили 65
4 Жисмоний маданият ва спорт * 186
5 Валеология асослари 50
6 Умумий педагогика ** 200
7 Миллий гоя тарихи ва назарияси 200
8 Диншунослик** 100
9 Глобаллашув асослари 136
10 кукук сохалари** 1036
Fan nomi Dars soati
1 Иктисодиёт назарияси 116
2 Педагогика. Психология 70
3 Чет тили 200
4 Миллий коя, маънавият асослари ва кукук таълими фанларини ўкитиш методикаси 172
5 Ижтимоий фалсафа 200
6 Маънавиятшунослик 200
7 Дунё динлари тарихи 136
8 кукук сокалари 450
Fan nomi Dars soati
1 Социология 56
2 Педагогика. Психология 60
3 Чет тили 160
4 Физика ва астрономия асослари 378
5 Миллий коя, маънавият асослари ва кукук таълими фанларини ўкитиш методикаси 100
6 Миллий коя таркиботи технологиялари 140
7 Маънавиятшунослик 174
8 кукук сокалари 450
9 Т. ф.Миллий коя,маънавият асослари ва хукук таълимининг назарий асос-лари(6сем) Жахон сиёсий мафкура-вий таълимотлар тарихи (7сем) 255
10 кукукий тарбия назарияси ва амалиёти 182
11 Миллий коя, маънавият асослари ва кукук таълими фанларини ўкитишда инновацион педагогик технологиялар 170
Fan nomi Dars soati
1 Миллий коя: асосий тушунча ва тамойиллар 60
2 Ўзбекистонда демократик жамият куриш назарияси ва амалиёти 62
3 Хозирги замон табиий фанлар концепцияси 68
4 Т.ф.Мультимедия технологиялари (4 сем) 72
5 кўшимча фанлар 69
6 Жиноят кукуки 72
7 Т.ф. Молия хукуки.Солик хукуки 37
8 Инсон кукуклари 54
Fan nomi Dars soati
1 Ўзбекистонда демократик жамият куриш назарияси ва амалиёти 50
2 Фукаролик кукуки. Оила кукуки 0
3 Геосиёсат асослари 95
4 Миллий коя, маънавият асослари ва кукук таълими фанларини ўкитишда инновацион педагогик технологиялар 38
Fan nomi Dars soati
1 Гуманитар ва ижтимоий-иктисодий фанлар 800
2 Ўзбекистон тарихи 116
3 кукукшунослик. 116
4 Ўзбек (рус) тили 60
5 Чет тили 244
6 Жисмоний маданият ва спорт * 118
7 Биология 66
8 Экология ва табиатни мухофаза килиш 130
9 Ёш физиологияси ва гигиена 66
10 Она тили ва адабиёт 200
11 Бошланкич математика курси назарияси 500
Fan nomi Dars soati
1 Гуманитар ва ижтимоий-иктисодий фанлар 789
2 Ўзбек (рус) тили 56
3 Чет тили 116
4 Жисмоний маданият ва спорт * 118
5 Математика 130
6 Информатика ва ахборот технологиялари 270
7 Физика 62
8 Умумий психология ** 3784
9 Она тили ва адабиёт 108
Fan nomi Dars soati
1 Фалсафа (етика, эстетика, мантик) 70
2 Маънавият асослари. Диншунослик 92
3 Чет тили 70
4 Умумий педагогика ** 108
5 Информатика ва ахборот технологиялари 342
6 Она тили ўкитиш методикаси 370
7 Математика ўкитиш методикаси 294
Fan nomi Dars soati
1 Фалсафа (етика, эстетика, мантик) 78
2 Маданиятшунослик 56
3 Чет тили 65
4 Жисмоний маданият ва спорт * 186
5 Валеология асослари 50
6 Умумий педагогика ** 200
7 Она тили ўкитиш методикаси 200
8 Математика ўкитиш методикаси 200
9 Жисмоний тарбия назарияси ва методика­си* 352
10 Тарбиявий ишлар методикаси 248
Fan nomi Dars soati
1 Иктисодиёт назарияси 116
2 Педагогика. Психология 70
3 Чет тили 200
4 Она тили ва адабиёт 384
5 Математика 608
6 Она тили ўкитиш методикаси 54
7 Математика ўкитиш методикаси 294
8 Мекнат ва уни ўкитиш методикаси 128
9 Бошланкия синфларда харакатли ўйинлар 60
Fan nomi Dars soati
1 Социология 56
2 Педагогика. Психология 60
3 Чет тили 160
4 Физика ва астрономия асослари 378
5 Она тили ва адабиёт 300
6 Она тили ўкитиш методикаси 60
7 Математика ўкитиш методикаси 200
8 Мекнат ва уни ўкитиш методикаси 100
9 Бошланкия синфларда харакатли ўйинлар 68
Fan nomi Dars soati
1 Миллий коя: асосий тушунча ва тамойиллар 60
2 Ўзбекистонда демократик жамият куриш назарияси ва амалиёти 62
3 Она тили ўкитиш методикаси 380
4 Математика ўкитиш методикаси 380
5 Хуснихат ўкитиш методикаси 152
6 Жисмоний маданият асослари ва методикаси 146
7 Т.Ф.Бошланкич синфларда математика ўкитишни такомиллаштириш. 98
8 Дарслик билан ишлаш (математика ) 86
9 Бошланкич синфларда миллий каракатли ўйинлар 74
Fan nomi Dars soati
1 Ўзбекистонда демократик жамият куриш назарияси ва амалиёти 50
2 Бошланкич таълимни ўкитишда инновацион педагогик технологиялар 74
3 Дарслик билан ишлаш (она тили ) 130
4 Хаёт фаолияти хавфсизлиги 130
Fan nomi Dars soati
1 Гуманитар ва ижтимоий-иктисодий фанлар 800
2 Ўзбекистон тарихи 116
3 кукукшунослик. 116
4 Ўзбек (рус) тили 60
5 Чет тили 244
6 Жисмоний маданият ва спорт * 118
7 Педиатирия ва болалар гигенаси 174
8 Экология ва табиатни мукофаза килиш 140
9 Болалар анатомияси ва физологияси 136
10 Она тили ва болалар адабиёти 222
11 Танлов фанлари 420
Fan nomi Dars soati
1 Гуманитар ва ижтимоий-иктисодий фанлар 789
2 Ўзбек (рус) тили 56
3 Чет тили 116
4 Жисмоний маданият ва спорт * 118
5 Математика 850
6 Педиатирия ва болалар гигенаси 100
7 Болалар анатомияси ва физологияси 0
8 Умумий психология ** 3750
9 Жисмоний тарбия назарияси ва методикаси 304
Fan nomi Dars soati
1 Фалсафа (етика, эстетика, мантик) 70
2 Маънавият асослари. Диншунослик 92
3 Чет тили 70
4 Умумий педагогика ** 108
5 Информатика ва ахборот технологиялари 342
6 Мактабгача педагогика 228
7 Оила ва ижтимоий педагогика 300
8 Мактабгача таълимда жисмоний тарбия методикаси 254
Fan nomi Dars soati
1 Фалсафа (етика, эстетика, мантик) 78
2 Маданиятшунослик 56
3 Чет тили 65
4 Жисмоний маданият ва спорт * 186
5 Валеология асослари 50
6 Умумий педагогика ** 200
7 Мактабгача педагогика 200
8 Болалар психологияси ва психодиагностикаси 224
Fan nomi Dars soati
1 Иктисодиёт назарияси 116
2 Педагогика. Психология 70
3 Чет тили 200
4 Мактабгача педагогика 428
5 Она тили ва болалар адабиёти 400
6 Мактабгача таълимда болаларни табиат билан таништириш методикаси 200
7 Мактабгача таълимда тасвирий фаолиятга ўргатиш методикаси 160
Fan nomi Dars soati
1 Социология 56
2 Педагогика. Психология 60
3 Чет тили 160
4 Физика ва астрономия асослари 378
5 Болалар психологияси ва психодиагностикаси 200
6 Мактабгача таълимда педагогика фанларини ўкитиш методикаси 200
7 Мактабгача таълимда тасвирий фаолиятга ўргатиш методикаси 100
8 Мактабгача таълимни ташкил этиш ва бошкариш 220
Fan nomi Dars soati
1 Миллий коя: асосий тушунча ва тамойиллар 60
2 Ўзбекистонда демократик жамият куриш назарияси ва амалиёти 62
3 Болалар адабиёти 60
4 Болаларни табиат билан таништириш методикаси 62
5 Устахона 54
6 Педагогик махорат 70
7 Ўзга тилга ўргатиш методикаси 62
8 Мактабгача таълимни ахборотлаштириш 62
Fan nomi Dars soati
1 Ўзбекистонда демократик жамият куриш назарияси ва амалиёти 50
2 Мактабгача таълимни ўкитишда иннаввацион педагогик техналогиялар 38
Fan nomi Dars soati
1 Гуманитар ва ижтимоий-иктисодий фанлар 800
2 Ўзбекистон тарихи 116
3 кукукшунослик. 116
4 Ўзбек (рус) тили 60
5 Чет тили 244
6 Жисмоний маданият ва спорт * 118
7 Экология ва табиатни мукофаза килиш 70
8 Анатомия. Одам генетикаси 136
9 Умумий психология** 3672
10 Болалар ривожланишидаги нуксонларнинг клиник асослари 200
11 Тасвирий санъат ва кўл мекнатини ўкитиш махсус методикаси 106
12 Танлов фанлари 156
Fan nomi Dars soati
1 Гуманитар ва ижтимоий-иктисодий фанлар 789
2 Ўзбек (рус) тили 56
3 Чет тили 116
4 Жисмоний маданият ва спорт * 118
5 Математика 850
6 Махсус психология 482
7 Болалар ривожланишидаги нуксонларнинг клиник асослари 122
8 Тасвирий санъат ва кўл мекнатини ўкитиш махсус методикаси 100
Fan nomi Dars soati
1 Фалсафа (етика, эстетика, мантик) 70
2 Маънавият асослари. Диншунослик 92
3 Чет тили 70
4 Умумий педагогика ** 108
5 Информатика ва ахборот технологиялари 342
6 Математика ва табиий-илмий фанлар 858
7 Махсус педагогика 560
8 Ривожланишида нуксони булган болалар диагностика™ 144
9 Она тили ўкитиш махсус методикаси 356
Fan nomi Dars soati
1 Фалсафа (етика, эстетика, мантик) 78
2 Маданиятшунослик 56
3 Чет тили 65
4 Жисмоний маданият ва спорт * 186
5 Валеология асослари 50
6 Умумий педагогика ** 200
7 Махсус психология 354
8 Дефектологиянинг клиник асослари 316
9 Логопедия 390
10 Математика ўкитиш махсус методикаси 356
11 Дактилология ва талаффуз мапакаларини шакллантириш методикаси 190
Fan nomi Dars soati
1 Иктисодиёт назарияси 116
2 Педагогика. Психология 70
3 Чет тили 200
4 Махсус психология 374
5 Логопедия 284
6 Ривожланишида нуксони булган болалар диагностикаси 144
Fan nomi Dars soati
1 Социология 56
2 Педагогика. Психология 60
3 Чет тили 160
4 Физика ва астрономия асослари 378
5 Логопедия 100
6 Математика ўкитиш махсус методикаси 356
7 Она тили ўкитиш махсус методикаси 356
8 Дактилология ва талаффуз малакаларини шакллантириш методикаси 160
Fan nomi Dars soati
1 Миллий коя: асосий тушунча ва тамойиллар 60
2 Ўзбекистонда демократик жамият куриш назарияси ва амалиёти 62
3 Дефектологиянинг клиник асослари 278
4 Она тили ва болалар адабиёти 136
5 Ривожланишда нуксони бўлган болалар диагностикаси 144
6 Она тили ўкитиш махсус методикаси 356
7 Табиатшуносликни ўкитиш махсус методикаси 180
8 Мактабгача педагогика: 460
Fan nomi Dars soati
1 Ўзбекистонда демократик жамият куриш назарияси ва амалиёти 50
2 Математика ўкитиш махсус методикаси 356
3 Т.ф.Валеология (1-2 сем) 272
4 Олигофренопедагогика: 460
5 Мактабгача сурдопедагогика: 460
Fan nomi Dars soati
1 Гуманитар ва ижтимоий-иктисодий фанлар 800
2 Ўзбекистон тарихи 116
3 кукукшунослик. 116
4 Ўзбек (рус) тили 60
5 Чет тили 244
6 Жисмоний маданият ва спорт * 118
7 Биология 66
8 Экология ва табиатни мухофаза килиш 130
9 Ёш физиологияси ва гигиена 66
10 Жисмоний маданият назарияси ва методикаси 200
11 Гимнастика ва уни ўкитиш методикаси 486
Fan nomi Dars soati
1 Гуманитар ва ижтимоий-иктисодий фанлар 789
2 Ўзбек (рус) тили 56
3 Чет тили 116
4 Жисмоний маданият ва спорт * 118
5 Математика 130
6 Информатика ва ахборот технологиялари 270
7 Физика 62
8 Умумий психология ** 3784
9 Жисмоний маданият назарияси ва методикаси 108
10 Гимнастика ва уни ўкитиш методикаси 400
11 Жисмоний тарбия гигиенаси ва спортнинг табиий-физиологик асослари 734
Fan nomi Dars soati
1 Фалсафа (етика, эстетика, мантик) 70
2 Маънавият асослари. Диншунослик 92
3 Чет тили 70
4 Умумий педагогика ** 108
5 Информатика ва ахборот технологиялари 342
6 Одам анатомияси ва физиологияси.Биокимё 408
7 Жисмоний маданият назарияси ва методикаси 550
8 Гимнастика ва уни ўкитиш методикаси 430
9 Енгил атлетика ва уни ўкитиш методикаси 418
10 Жисмоний маданиятни ўкитиш технологиялари ва лойикалаштириш 108
Fan nomi Dars soati
1 Фалсафа (етика, эстетика, мантик) 78
2 Маданиятшунослик 56
3 Чет тили 65
4 Жисмоний маданият ва спорт * 186
5 Валеология асослари 50
6 Умумий педагогика ** 200
7 Екология ва табиатни мукофаза килиш 136
8 Жисмоний тарбия гигиенаси ва спорт тиббиёти 240
9 Жисмоний машклар физиологияси ва биомеханикаси 194
10 Миллий кураш турлари ва уни ўкитиш методикаси 220
Fan nomi Dars soati
1 Иктисодиёт назарияси 116
2 Педагогика. Психология 70
3 Чет тили 200
4 Жисмоний маданият назарияси ва методикаси 250
5 Гимнастика ва уни ўкитиш методикаси 410
6 Енгил атлетика ва уни ўкитиш методикаси 124
7 Миллий кураш турлари ва уни ўкитиш методикаси 100
8 Спорт ўйинлари ва уни ўкитиш методикаси 194
9 Спорт макоратини ошириш 268
Fan nomi Dars soati
1 Социология 56
2 Педагогика. Психология 60
3 Чет тили 160
4 Физика ва астрономия асослари 378
5 Жисмоний маданият назарияси ва методикаси 255
6 Жисмоний тарбия гигиенаси ва спорт тиббиёти 240
7 Енгил атлетика ва уни ўкитиш методикаси 200
8 Миллий кураш турлари ва уни ўкитиш методикаси 100
9 Спорт ўйинлари ва уни ўкитиш методикаси 200
10 Спорт макоратини ошириш 200
Fan nomi Dars soati
1 Миллий коя: асосий тушунча ва тамойиллар 60
2 Ўзбекистонда демократик жамият куриш назарияси ва амалиёти 62
3 Жисмоний маданият назарияси ва методикаси 562
4 Спорт тиббиёти- ДЖМ ва ЖТ гигиенаси 284
5 Жисмоний машклар физиологияси ва биомеханикаси 180
6 Спорт психологияси 126
7 Туризм ва уни ўкитиш методикаси 140
8 Ихтисослик фанлари 656
9 Спорт махоратини ошириш назарияси ва методикаси 136
10 Жисмоний маданиятда миллий анъаналардан фойдаланиш (2 сем) 328
Fan nomi Dars soati
1 Ўзбекистонда демократик жамият куриш назарияси ва амалиёти 50
2 Мактабгача ва бошланкич таълимда спорт турлари 152
Fan nomi Dars soati
1 Гуманитар ва ижтимоий-иктисодий фанлар 800
2 Ўзбекистон тарихи 116
3 кукукшунослик. 116
4 Ўзбек (рус) тили 60
5 Чет тили 244
6 Жисмоний маданият ва спорт * 118
7 Биология 66
8 Экология ва табиатни мухофаза килиш 130
9 Ёш физиологияси ва гигиена 66
10 Мекнат таълими ўкитиш методикаси 308
Fan nomi Dars soati
1 Гуманитар ва ижтимоий-иктисодий фанлар 789
2 Ўзбек (рус) тили 56
3 Чет тили 116
4 Жисмоний маданият ва спорт * 118
5 Математика 130
6 Информатика ва ахборот технологиялари 270
7 Физика 62
8 Умумий психология ** 3784
9 Касб кунарга йўналтириш 340
Fan nomi Dars soati
1 Фалсафа (етика, эстетика, мантик) 70
2 Маънавият асослари. Диншунослик 92
3 Чет тили 70
4 Умумий педагогика ** 108
5 Информатика ва ахборот технологиялари 342
6 Мехнат таълими ўкитиш мегодикаси 340
7 Чизма геометрия ва мухандислик графикаси 192
8 Техник механика 334
9 Уй-рузгор асослари 194
Fan nomi Dars soati
1 Фалсафа (етика, эстетика, мантик) 78
2 Маданиятшунослик 56
3 Чет тили 65
4 Жисмоний маданият ва спорт * 186
5 Валеология асослари 50
6 Умумий педагогика ** 200
7 Касб хунарга юналтириш 192
8 Хапк хунармандчилиги 70
9 Гидравлика ва иссиклик техникаси 126
10 Електротехника, радиотехника ва электроника 234
Fan nomi Dars soati
1 Иктисодиёт назарияси 116
2 Педагогика. Психология 70
3 Чет тили 200
4 Материаллар каршилиги 116
5 Техник ижодкорлик ва дизайн 136
6 кишлок хўжалиги асослари 146
7 каётда электромонтаж ишлари 152
Fan nomi Dars soati
1 Социология 56
2 Педагогика. Психология 60
3 Чет тили 160
4 Физика ва астрономия асослари 378
5 Мекнат таълими ўкитиш методикаси 292
6 Гидравлика ва иссиклик техникаси 116
7 Электротехника, радиотехника ва электроника 274
8 Метрология, стандартлаш ва сертификация 116
9 Техник ижодкорлик ва дизайн 130
Fan nomi Dars soati
1 Миллий коя: асосий тушунча ва тамойиллар 60
2 Ўзбекистонда демократик жамият куриш назарияси ва амалиёти 62
3 Назарий механика 142
4 Механизм ва машиналар назарияси 142
5 Механизациялаш ва автоматлаштириш асослари 142
6 Ихтисослик фанлари 648
7 кишлок хўжалиги асослари 188
8 Хаётда электромонтаж ишлари 0
9 Мактаб дарсликлари билан ишлаш 110
Fan nomi Dars soati
1 Ўзбекистонда демократик жамият куриш назарияси ва амалиёти 50
2 Озик-овкат товаршунослиги, овкат тайёрлаш жараёни 188
3 Автомобил тузилиши 266

Xizmat reglamenti(pdf, 638kb)