Institutda 2017 yil amalga oshirilgan ilmiy ishlar bo`yicha

Ilmiy-tadqiqot ishlarining samaradorligi

So‘nggi 3 yil davomida  professor-o‘kituvchilar  tomonidan 7 ta darslik, 11 ta o‘quv qo‘llanma, 19 ta uslubiy qo‘llanma, 6 ta uslubiy ko‘rsatma, 7 ta monografiya, 140 OAK e’tirof etgan jurnallarda, 267 ta OAK e’tirof etmagan jurnallarda, 720 ta ilmiy anjumanlar to‘plamlarida, 160 ta xorijiy jurnallarda, 469 ta Respublika ilmiy anjumanlardagi tezislar, 160 ta xorijiy ilmiy anjumanlardagi tezislar chop etildi.

Institut professor-o‘qituvchilar tomonidan  5 ta ixtiro patenti olindi:

– Onlayn dars taqsimoti elektron qo‘llanmasi // O‘zbekiston Respublikasi Intellektual mulk agentligi RASMIY AXBOROTNOMA. – Toshkent: – 2016. – № 2 (166). – B. 151. 08.06.2016 (Guvohnoma № DGU 03776)

– Informatika 5-sinf uchun elktron darslik  // O‘zbekiston Respublikasi Intellektual mulk agentligi RASMIY AXBOROTNOMA. – Toshkent: – 2016. – № 5 (169). – B. 311-312. 21.06.2016 (Guvohnoma № DGU 03813)

– Windows -7 operatsion tizimi bo‘yicha elektron video darslik // O‘zbekiston Respublikasi Intellektual mulk agentligi RASMIY AXBOROTNOMA. – Toshkent: – 2016. – № 5 (169). – B. 306-307. 05.04.2016 (Guvohnoma № DGU 03638)

– Integrativ yondoshuv asosida matematikani o‘qitishning dasturiy ta’limrti // O‘zbekiston Respublikasi Intellektual mulk agentligi RASMIY AXBOROTNOMA. – Toshkent: – 2017. – № 2 (166).- B.331. 28.02.2017 (Guvohnoma № DGU 04195)

– Kompyuter grafikasi (elektron o‘quv-uslubiy majmua) // O‘zbekiston Respublikasi Intellektual mulk agentligi RASMIY AXBOROTNOMA. – Toshkent: – 2017.- № 7 (195). –B. 234-235. 31.07.2017 (Guvohnoma № DGU 04513)

Innovatsion loyihalar

          O‘zbekiston Respublikasining «Ta’lim to‘g‘risida»gi qonuni va Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”da belgilangan vazifalardan kelib chiqib hamda hozirgi davr talablari asosida institutda bajarilayotgan ilmiy-tadqiqot ishlarini rivojlantirish, ilmiy salohiyatni oshirish, ta’lim muassasalari uchun Oliy pedagogik ta’limning Davlat ta’lim standartlari talablariga javob beradigan, yuksak axloqiy, ma’naviy fazilatlarga yega bo‘lgan pedagog kadrlar tayyorlash jamoaning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Institut jamoasi so‘nggi yillarda ilmiy-tadqiqot ishlarini rivojlantirish, uning amaliy samadorligini oshirish, ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlashishini jadallashtirish orqali o‘quv jarayonini takomillashtirish va ta’lim sifatini oshirish bilan yangicha dunyoqarashga yega, jahon andozalariga javob beradigan mutaxassislar tayyorlab yetishtirishga ye’tiborni kuchaytirmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti va Vazirlar Maxkamasining «Fan va texnologiyalar rivojlanishini muvofiqlashtirish va boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi qarorlari ilmiy-tadqiqot ishlarimizda muhim dastur ulamal bo‘lib xizmat qiladi.