OTM rekvizitlari

SH.Rashidov shox ko’chasi-4
O’zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi g’aznachiligi
X/r:23402000300100001010
Markaziy bank BB XKKM Toshkent shaxri
INN: 201122919;MFO-00014
SHXV: 400910860084017950100075001
INN: 200343003

sitemap

.