Devonxona va arxiv

Devonxona va arxiv bo’limi
1. Jizzax davlat pedagogika instituti devonxonasi (keyinchalik matnda Devonxona deb yuritiladi) institute tashkiliy tuzilmasiga kiradi va bevosita institut rektorga bo’ysunadi.
2. Devonxonaning faoliyati – institutda ish yuritish va ijro intizomini ta’minlashga hamda hujjatlarni tayyorlash jarayonlari va o’z vaqtida mas’ullarga yetkazishni tashkil etishga qaratilgan.
3. Devonxona o’z faoliyatida O’zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi va qonunlari, O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining qarorlari va boshqa hujjatlari, O’zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari va farmoyishlari, O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari va farmoyishlari, Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligining Hay’at qarorlari, buyruqlari va boshqa me’yoriy hujjatlari, shuningdek institut Ustaviga hamda mazkur Nizomga muvofiq ish olib boradi.
4. Devonxonaning mansab jadvali mudir, ish yurituvchilar, kuryer va arxivariusdan iborat.
Devonxonaning har bir xodimi o’ziga biriktirilgan vazifa uchun mas’ul va lavozim yo’riqnomasi asosida faoliyat yuritadi.
5. Devonxonaning mansablari tarkibi institutga ajratilayotgan mablag’ va ish haqining umumiy fondi chegarasida belgilanadi. Devonxona mudiri institut rektori tomonidan tayinlanadi va vazifasidan bo’shatiladi.
6. Devonxona o’z nomi ko’rsatilgan muhr, institut burchak shtampi uchun moddiy javobgar hisoblanadi va mudirga ularni temir seyfda saqlash mas’uliyati yuklatiladi.
II. Devonxonaning vazifa va funksiyalari
7. Quyidagilar devonxonaning asosiy vazifalari hisoblanadi:
institutda ish yuritish va hujjatlar bilan ishlash tizimini takomillashtirish, hujjatlar aylanishi tizimini optimallashtirish, ish yuritish va hujjatlar bilan ishlash, shuningdek arxiv ishi masalalari bo’yicha institutning tarkibiy bo’linmalari faoliyati yuzasidan tashkiliy-uslubiy, muvofiqlashtirish va nazorat qilish ishlarini amalga oshirish, amaldagi standartlar va qoidalarga muvofiq hujjatlarni tayyorlash va rasmiylashtirish, institutda hujjatlar bilan ishlashni nazorat qilish, zamonaviy axborot kommunikasion texnologiyalarni qo’llagan holda hujjatlar bilan ishlash va ish yuritishni tashkil etishning yangi uslublarini joriy etish,
8. Devonxona o’ziga yuklatilgan vazifalarini bajarish uchun quyidagi funksiyalarni amalga oshiradi: institutda hujjatlar bilan ishlash va ish yuritish jarayonini ta’minlash, kirish va chiqish hujjatlarini o’z vaqtida rasmiylashtirish, dastlabki ishlov berish hamda taalluqliligi bo’yicha ijrochilarga yetkazish, hujjatlarning ijro muddatlarini to’g’ri rasmiylashtirish va nazoratini olib borish, joriy ish yuritish hujjatlari, shu jumladan institut rektorining buyruqlari va boshqa yo’riq hujjatlarini ro’yxatga olish, saqlash va tegishli ijrochi bo’linmalarga yetkazish, hujjatlar yig’majildini shakllantirish hamda ularni saqlovga tayyorlash va topshirish, institutda hujjatlar bilan ishlash va ish yuritish bo’yicha yo’riqnoma va boshqa me’yoriy-huquqiy hujjatlarni ishlab chiqish va amalda tatbiq etish, institut bo’linmalarida ish yuritishni tashkil etish, hujjatlarni saqlash va yig’majildlarni o’z vaqtida arxivga topshirilishini nazorat qilish bo’yicha uslubiy rahbarlik qilish, hujjatlarning o’z muddatida bajarilishi yoki bajarilmasligi bo’yicha rahbariyatga ma’lumotlar tayyorlash, xizmat hujjatlarini tayyorlash, chiqarish, ko’paytirish va tarqatish, institut rahbariyati tomonidan o’tkaziladigan ishlab chiqarish, tezkor, apparat va boshqa yig’ilishlarini tashkil etishda qatnashish, ushbu yig’ilishlarni tashkil etishda texnik xizmat ko’rsatish, xizmat safarlari hujjatlarini rasmiylashtirish, institut faoliyatini hujjatlashtirishni rivojlantirish, shuningdek ijro intizomini takomillashtirish yuzasidan mavjud va istiqbol holat bo’yicha axboriy-tahliliy ma’lumlotlarni tayyorlash va kiritish, diplom haqiqiyligi to’g’risidagi so’rovnoma (elektron so’rovnoma) larga javob xati yuborish, jismoniy va yuridik shaxslardan kelib tushgan murojaatlarni (mas’ul bilan hamkorlikda) maxsus daftarga qayd etish, rektorning izosidan so’ng mas’ullarga tarqatish hamda ijrosini nazorat qilish, institut rahbariyatining boshqaruv va yo’riq qarorlari, topshiriqlari va boshqalarni tayyorlash va bajarishda o’z vakolati doirasida ishtirok etish, devonxona o’z vakolati doirasida institutning oldiga qo’ygan maqsad va vazifalaridan kelib chiqib boshqa funksiyalarni ham bajarish.
III. Devonxonaning xuquqlari
9. Devonxona o’ziga yuklatilgan vazifalarni bajarish uchun quyidagi huquqlarga ega: o’z vakolati doirasida institutga kelayotgan hujjatlar va boshqa axborot materiallari bilan tanishish, tizimli ro’yxatga olish va ishda foydalanish uchun qabul qilish, o’ziga yuklatilgan vazifa va funksiyalarni bajarish uchun institut rahbariyati va bo’limlardan tegishli axborot va ma’lumotni so’rab olish, o’z vakolati doirasida institut bo’linmalarida hujjatlar bilan ishlash va ish yuritish holatini o’rganish hamda bu borada ularning faoliyatini muvofiqlashtirish, belgilangan tartibda tayyorlanmagan me’yoriy-huquqiy hujjatlarning loyiha shakllarini kamchiliklarni bartaraf etish uchun ijrochilarga qaytarish, shuningdek kamchiliklarni bartaraf etish bo’yicha maslahat berish, institutda hujjatlar bilan ishlash va ish yuritish tizimini takomillashtirish bo’yicha rahbariyatga takliflar kiritish hamda bajarilgan ishlar bo’yicha ma’lumotlar berish, o’z faoliyati doirasida devonxonaga kerakli mutaxassislarni ishga olish va lavozimini o’zgartirish, o’z faoliyati doirasida devonxona xodimlari malakasini oshirish, moddiy va ma’naviy rag’batlantirish, intizom choralarini ko’rish bo’yicha institut rahbariyatiga takliflar kiritish, institutda bo’ladigan yig’ilishlarda ishtirok etish.