Maktabgacha ta’lim fakulteti

Maktabgacha ta’lim fakulteti dekani


Kushvaqtov NematKushvaqtov Ne`mat Husanovich


Faoliyati: 2016 yil 12 sentyabrdan
Telefon: 0(372) 226-68-09
Faks: 0(372) 226-59-94
Email:


              O’zbekiston kelajakda buyuk davlatga aylanishi, mustaqilligimizning taqdiri milliy istiqlolimiz posbonlari bo’lgan yosh avlodlarimizning kuch-g’ayratlari, aql-idroklari, yetuk bilimlari, amaliy tayyorgarliklari, aqliy jismoniy, ma’naviy-madaniy kamolotlariga bog’liqdir. Yoshlar-Vatanimiz, millatimiz kelajagi. Ular o’z zimmalariga yuklanayotgan ma’suliyatni anglab yetishlari, chuqur his qilishlari, unga munosib bo’lishlari shart va zarurdir. Prezidentimizning Vatan manfaatini, mustaqillik manfaatini hamma narsadan yuqori qo’yadigan, qalbida o’ti va erk tuyg’usi jo’shib turgan, g’ayratli, bilimdon yosh kadrlarga alohida e’tibor berib kelayotganligi, ularga katta umid va ishonch bilan qarashi, qo’llab-quvvatlashi bejiz emas. Irodasi mustahkam yosh avlodga xayotga xar tomonlama yo’l ochib berish orqali ularni xarakatchan, yurtparvar, jonkuyar kishi kilib voyaga yetkazish kerak. Prezidentimiz I.A.Karimovning asarlaridagi bebaho nazariy koidalar, dastur, yo’l-yo’riqlar xalqimizning, ayniqsa yosh avlodning g’oyaviy, siyosiy, ma’naviy-ma’rifiy dunyoqarashini shakllantirish va faollashtirishda ahamiyati katta bo’lgan donishmandlik namunasidir.

Buyuk ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan kashfiyotlar inson dunyoqarashi, ayniksa, yoshlar dunyokarashini shakllantirish va rivojlantirishda katta axamiyatga ega. Yosh avlodda insoniy merosimizdan foydalanmog’imiz kerak, chunki ajdodlarimiz merosida ta’lim-tarbiya, ahloqqa doir masalalar chuqur ishlab chiqilgan. Qadimgi ajdodlarimiz komil inson xaqida butun bir axlokiy talablar majmuasini, zamonaviy tilda aytsak, sharqona ahlok kodeksini ishlab chiqqanlar.

Oldimizga qo’ygan buyuk vazifalarni yechishning asosiy omili, ularni xal qilishning yagona sharti – tom ma’nodagi barkamol shaxsni, xar tomonlama yetuk avlodni tarbiyalab voyaga yetkazishdan iborat. Yurtimizning yorug’ kelajagini, xalqimizning xech kimdan kam bo’lmasdan farovon yashashini ta’minlashga qaratilgan bu vazifalarni ado etish-barchamizning insoniy burchimizdir.

Bugun Vatanimizga nafakat yukori malakali mutaxassislari, balki umumbashariy meros va kadriyatlarni zamonaviy bilim va tafakkur bilan boyitishga kodir, xuquqiy-demokratik jamiyatda odamlarning ozod va erkin yashashini, mustaqil fikr yuritib xar tomonlama asoslangan karorlar kabul kilishni xayotiy zarurat deb biladigan barkamol yoshlar kerak».

             Yurtboshimiz belgilagan vazifalardan kelib chikib yangi 2011-2012 o’quv yiliga tayyorgarlik keng ko’lamda olib borish va ta’lim sifatini oshirishga qaratilgan tadbirlarni kuchaytirish maqsadida qator ishlar amalga oshirilmokda:

1. «Ta’lim to’g’risida»gi (1997 yil) «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» to’g’risidagi va amaldagi boshka qonunlarni, Prezident farmonlari, Vazirlar Maxkamasining Qarorlari, Oliy va O’rta kasb-xunar ta’limi vazirligi, XTVni, institut, fakultet ilmiy kengash qarorlarini bajarilishini ta’minlash.
2. O’zbekiston Respublikasi Oliy majlisi palatasi va senatining qushma majlisida O’zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimovning «Bizning bosh maqsadimiz – jamiyatni demokratlashtirish va yangilash, mamlakati modernizasiya va islox etishdir» mavzusidagi ma’ruzasidan kelib chiqib, tadbirlar ishlab chiqish.

3.DTS va XTV tomonidan tasdiqlangan mutaxassislik yo’nalishlari buyicha bakalavr o’quv rejasini to’lik bajarish:

4.Reyting tizimini to’liq o’quv-tarbiya prosessiga qo’llash va takomillashtirish.
5.Jizzax DPIning «Nizomi»ga asosan xamma ishlarni tashkil qilish.
6.Oliy o’quv yurtlari fakultetlari dekanlariga eslatmalarga amal qilish.
7.2015-2016 o’quv yilidagi hamma ish rejalarini bajarishni ta’minlashdan iboratdir.
Fakultet dastlab «Pedagogika-psixologiya» fakulteti sifatida faoliyat yuritgan bo’lib, uning tarkibida «Pedagogika-psixologiya», «Maktabgacha ta’lim», «Defektologiya», «Musiqiy ta’lim» kabi ta’lim yo’nalishlar mavjud edi. Pedagogika fakultetining talabalar kontingenti oshib ketganligini inobatga olgan institut rahbariyati tomonidan 04.06.2011 yildagi Ilmiy Kengashi qaroriga asosan institutning ichki strukturaviy o’zgarishiga ko’ra fakultet tarkibidagi «Pedagogika-psixologiya» bo’limi o’z ichiga «Pedagogika-psixologiya», «Maktabgacha ta’lim», «Defektologiya», «Musiqiy ta’lim» kabi ta’lim yo’nalishlari bilan ajralib chiqib, alohida «Pedagogika-psixologiya» fakulteti deb nomlandi. Fakultetning tarkibidagi kafedralar esa yangi o’quv yilidan boshlab «Pedagogika-psixologiya», «Defektologiya», «Maktabgacha ta’lim» va «Musiqiy ta’lim» kafedralaridan iborat bo’ldi.

O’zbekiston Respublikasi XTV 2015 yildagi institut tuzilmasiga o’zgartirish to’g’risidagi buyrug’iga asosan fakul’tet nomi  Pedagogika deb o’zgartirildi va fakul’tetda Pedagogika-psixologiya», «Defektologiya» va «Musiqiy ta’lim» kafedralari faoliyat ko’rsatib kelmoqda.

            Hozirgi kunda Pedagogika fakultetida jami 650 nafar talaba, (shu jumladan; qizlar 429 ta (66 %)); fakultet talabalarining to’liq hammasi bakalavriaturada tahsil olishadi. Fakultet tarkibida magistratura bosqichi mavjud emas. Respublikaning boshqa viloyatlaridan kelib o’qiyotganlar soni 152 nafar, oxirgi o’quv yili bitiruvchilari soni 230 nafarni tashkil qilib, bitiruvchilarning hammasi bakalavr bosqichida tahsil olishadi. Hozirda fakultet tarkibida 3 ta kafedra mavjud.