Moliyaviy hisobot

Moliyaviy faoliyat bo’yicha hisobot

2022 yil 1-chorak  

Budjet

Shartnoma

Ko’shma-ta’lim

Innovatsiya

Musey

Konpensatsiya

Binolar boyicha

Avtomashinalar

Birja va auksion

Birjadan sotib olingan asosiy vositalar

2022 yil 1-chorak  ko’rilish

Yotoqxona

Bosh bino

Buston

Kadastr

Forish kadastr

Kuyoboshi kadastr

Ravot kadastr

Suloqli kadastr

2022 yil 1-chorak  kommunal

gpuppa

ilova

Smeta

gpuppa

ilova

smeta

 

 

Balans 2021- 1 kvartal

forma 2.1

forma 2.2

forma 2.3

forma 2.4

forma 2.5

forma 2.6

forma 2.7

forma 2.8

forma 2.9

forma 2.10

forma 2.11

forma 2.12

 

Баланс 1-кварт

Баланс 2-кварт

дебитор кредитор 1-кварт

Дебитор кредитор 2-кварт

Форма 2 Бюджет

Форма 2 инова

Форма 2 Кушма таълим

Форма 2 музей

Форма 2 Наука

Форма 2 РЖ

Жиззах ДПИ 2+2 контракт смета – 2020

Жиззах ДПИ Бюджет смета – 2020

Жиззах ДПИ Контракт смета – 2020

 

 2018 yilda JDPI extiyojlari uchun byudjetdan jami 17 001 016,0 ming sо‘m mablag‘ ajratildi. Shundan 7 139 050,0 ming sо‘m ish haqi va ajratmaga, 9 305 301,0 ming sо‘m stipendiyaga, 556 665,0 ming sо‘m boshqa xarajatlar uchun.

Yil davomida ish xaki va stipendiya uchun ajratilgan mablag‘lar oyma-oy о‘z vaqtida hisoblanib tо‘lab berildi.

Boshqa xarajatlar (4 gurux) xisobidan 180394,0 ming sо‘mga 54 dona zamonaviy kompyuterlar sotib olindi. Qolgan mablag‘lar kommmunal tо‘lovlar, telefon va internet xizmati, kog‘oz, xizmat kо‘rsatish va tovar moddiy boyliklar sotib olish uchun sarflandi.

Tо‘lov shartnoma mablag‘lari xisobidan jami 46 132 506 ming sо‘m rejalashtirilgan bо‘lib, shundan 18 220 770,0 ming sо‘m ish xaqi va ajratmaga, 22 974 469,0 ming sо‘m stipendiyaga, 4 789 321,0 ming sо‘m boshqa xarajatlarga rejalashtirildi.

Yil davomida ish xaqi va stipendiya tо‘lovlari uchun ajratilgan mablag‘lar oyma-oy о‘z vaqtida hisoblanib tо‘lab berildi.

Boshka xarajatlar (4 gurux) hisobidan 148 332,0 ming sо‘mga 3 turdagi 806 dona mebel, 142 029,0 ming sо‘mga 76 dona zamonaviy kompyuterlar va 10 dona zamonaviy printerlar sotib olindi. Bundan tashqari, 1 213 628,7 ming sо‘mga joriy va kapital ta’mirlash ishlari amalga oshirildi.

 Qolgan mablag’lar kommmunal tо‘lovlar, telefon va internet xizmati, xizmat safari xarajatlari, kog‘oz, xizmat kо‘rsatish va tovar moddiy boyliklar sotib olish va boshqa xarajatlar uchun sarflandi.

Institutning maxsus rivojlantirish xisob raqamida 2018 yil yil boshiga 14 496,2 ming sо‘m mablag‘ qoldig‘i bor bо‘lib 724 124,0 ming sо‘m mablag‘ qayta tayyorlov, metallom, ijara, obuna, va xomiylik mablag‘lari tushum qilinib yil davomida 653345,8 sо‘m mablag‘ xarajat qilingan:

 Shundan  323 858,2 ming sо‘m ish xaqi va ajratmaga, 329 487,7 ming sо‘m boshqa xarajatlar uchun.

Yil davomida ish xaki uchun ajratilgan mablaglar oyma-oy о‘z vaqtida hisoblanib tо‘lab berildi.

Qolgan mablag‘lar kommmunal tо‘lovlar, telefon va internet xizmati, kog‘oz, xizmat kо‘rsatish va tovar moddiy boyliklar sotib olish va boshqa xarajatlar uchun sarflandi. 

2018 yil moliyaviy faoliyat bo’yicha hisobot

 2018 yilda Institutning maxsus rivojlantirish hisob raqamida 2018 yil yil boshiga 14 496,2 ming sо‘m mablag‘ qoldig‘i bor bо‘lib 720 385,6 ming sо‘m mablag‘ qayta tayyorlov, metallom, ijara, obuna, va xomiylik mablag‘lari tushum qilinib yil davomida 700132,1 sо‘m mablag‘ xarajat qilingan:

 Shundan  323 848,6 ming sо‘m ish xaqi va ajratmaga, 376 283,4 ming sо‘m boshqa xarajatlar uchun. Jumladan:

Elektr energiyasi tо‘lovlari uchun 47866,5 ming sо‘m, tabiiy gaz tо‘lovi uchun 22537,2 ming sо‘m, asosiy vositalarni saqlash va ta’mirlash xarajatlari uchun 16325,7 ming sо‘m, tovar moddiy zahiralari sotibyu olish uchun 13443,1 ming sо‘m, О‘qitish xarajatlariga 12850,0 ming sо‘m, ish-xizmatlar uchun 235692,4 ming sо‘m, kitob sotib olish uchun 4140,2 ming sо‘m va boshqa xarajatlar uchun 23153,4 ming sо‘m xarajatlar amalga oshirildi.

 Yil yakuniga xisob raqamda 33664,7 ming sо‘m mablag‘ qoldig‘i mavjud. 

                               

2019 yil moliyaviy foliyat buyicha xisobot

 

2019 yilda JDPI extiyojlari uchun byudjetdan jami       23 175 115,0 ming so’m mablag’ ajratildi. Shundan 11550203,0 ming so’m ish xaqi va ajratmaga, 10987773,0 ming so’m stipendiyaga, 637139,0 ming so’m boshqa xarajatlar uchun.

Yil davomida ish xaki va stipendiya uchun ajratilgan mablag’lar oyma-oy o’z vaqtida hisoblanib to’lab berildi.

Boshqa xarajatlar (4 gurux) xisobidan 230490,0 ming so’mga 40 dona zamonaviy kompyuterlar sotib olindi. Qolgan mablag’lar kommmunal to’lovlar, telefon va internet xizmati, kog’oz, xizmat ko’rsatish va tovar moddiy boyliklar sotib olish uchun sarflandi.

To’lov shartnoma xisob raqamda yil boshiga 28499492,0 ming so’m mab lag’ qoldig’i mavjud bo’lib shartnoma to’lovlari uchun talabalardan xisob rakamga 77702351,0 ming so’m tushum bo’lgan shartnoma mablag’lari xisobidan jami 64000993,9 ming so’m rejalashtirilgan bo’lib, shundan 32802720,7 ming so’m ish xaqi va ajratmaga, 21646735,7 ming so’m stipendiyaga, 8 583 338,6 ming so’m boshqa xarajatlarga rejalashtirildi.

Yil davomida ish xaqi va stipendiya to’lovlari uchun ajratilgan mablag’lar oyma-oy o’z vaqtida hisoblanib to’lab berildi.

Boshka xarajatlar (4 gurux) hisobidan 119515,9 ming so’mga 3 turdagi 806 dona mebel, 428 600,0 ming so’mga 80 dona zamonaviy kompyuterlar va 10 dona zamonaviy printerlar xamda 480 150,8 ming so’mga bosmaxona apparatlari va sovutgichlar sotib olindi. Bundan tashqari, 4 768 283,3 ming so’mga joriy va kapital ta’mirlash ishlari amalga oshirildi.

Qolgan mablaglar kommmunal to’lovlar, telefon va internet xizmati, xizmat safari xarajatlari, kog’oz, xizmat ko’rsatish va tovar moddiy boyliklar sotib olish va boshqa xarajatlar uchun sarflandi.

Institutning maxsus rivojlantirish xisob raqamida 2019 yil yil boshiga 33 664,7 ming so’m mablag’ qoldig’i bor bo’lib 819 504,1 ming so’m mablag’ qayta tayyorlov, metallom, ijara, obuna, va xomiylik mablag’lari tushum qilinib yil davomida 623619,8 so’m mablag’ xarajat qilingan:

Shundan  98 837,6 ming so’m ish xaqi va ajratmaga, 524 469,3 ming so’m boshqa xarajatlar uchun.

Yil davomida ish xaki uchun ajratilgan mablaglar oyma-oy o’z vaqtida hisoblanib to’lab berildi.

Qolgan mablag’lar kommmunal to’lovlar, telefon va internet xizmati, kog’oz, xizmat ko’rsatish va tovar moddiy boyliklar sotib olish va boshqa xarajatlar uchun sarflandi.

 

2021 yil 3 -chorak moliyaviy foliyat buyicha xisobot

400910860084017950100079007

400910860084017950100079002

400910860084017094100079004

400910860084017094100079003

400210860084017950100079002

400210860084017094100079002

400110860084017950100079004

400110860084017950100079007

400110860084017950100079002

400110860084017094100079005

400110860084017094100079004

400110840084017950100079001

400110860084017094100079003

400110840084017094100079001

100010860084017094100079002

100010860084017015400254001

3-chorak

Бинолар-тўғрисида-маълумот

2021 йил харажатлар сметаси

Товар моддий захиралари

Хизмат ва техник ишлар

Авто машиналар маълумоти

Асосий возиталар

Ma’lumot

21.12.2021

 

Budjet

kontrakt

ta’lim

Innovatsiya

Muzey

Kompensatsiya

Binolar

Birjadan oligan tovarlar

Birjadan oligan vositalar

Avtomashinalar

2021 yil smeta

2021 yil 1-chorak 

2022 yil 1-chorak kontrakt

339U

3354627559SS

Buyruq