Filologiya ilmiy kengash

Jizzax davlat pedagogika instituti huzuridagi PhD.03/04.06.2020.Fil.113.02 raqamli ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash

TARKIBI

 

T/r Familiyasi, ismi, otasining ismi Tug‘ilgan yili Ixtisos-lik shifri Ish joyi, lavozimi, ilmiy darajasi, ilmiy unvoni
1

Mamatov Abdug‘afur Eshonqulovich

(rais)

1955 10.00.01 Jizzax davlat pedagogika instituti, xorijiy tillar fakulteti dekani, filologiya fanlari doktori, professor
2

Jumanazarov Umrzoq Abdurazzoqovich

(rais o‘rinbosari)

1956 10.00.02 Jizzax davlat pedagogika instituti, kafedra professori, filologiya fanlari doktori,
3

Ibragimova Fazilat Erkinovna

(ilmiy kotib)

1981 10.00.01 Jizzax davlat pedagogika instituti, fakultet dekani, dotsent, filologiya fanlari nomzodi
4 Abdiev Murodqosim Bolbekovich 1963 10.00.01 Samarqand davlat universiteti, kafedra professori, filologiyafanlari doktori
5

 

Jumanazarova Guljahon Umrzoqovna

1980 10.00.01 Jizzax davlat pedagogika instituti, kafedra mudiri, dotsent, filologiya fanlari doktori
6 O‘rinboeva Dilbar Bozorovna 1968 10.00.01. Samarqand viloyati xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti, ilmiy ishla bo‘yicha prorektor, filologiya fanlari doktori, professor vazifasini bajaruvchi
7

Almamatov Tursunqul

 

1940 10.00.01. Jizzax davlat pedagogika instituti, kafedra dotsenti, filologiya fanlari nomzodi
8 Qobilov Usmon 1967 10.00.02.

Samarqand davlat universiteti,

kafedra dotsenti, filologiya fanlari doktori

9 Nosirov Azmiddin 1969 10.00.02

Samarqand davlat universiteti,

kafedra dotsenti, filologiya fanlari doktori

10

 

Pardaeva Zulfiya Jo‘raevna

1959 10.00.02 Jizzax davlat pedagogika instituti, kafedra dotsenti, filologiya fanlari doktori
11 Umurova Go‘zal Xotamovna 1975 10.00.02. Samarqand davlat chet tillari instituti kafedra dotsenti, filologiya fanlari doktori
12 Qosimov Usmonjon 1948 10.00.02 Jizzax davlat pedagogika instituti, kafedra dotsenti, filologiya fanlari nomzodi
13 Tursunqulov Abbos 1954 10.00.02 Jizzax davlat pedagogika instituti, kafedra dotsenti, filologiya fanlari nomzodi

 

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosatining 2017-yil 31 maydagi 239/3-son qaroriga Ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash to‘g‘risida nizomi

ЖДПИ Дастур-10.00.01-Ўзбек тили

ЖДПИ дастур -13.00.02.

ЖДПИ Дастур -10.00.02

Жиззах_давлат_педагогика_институти_малакавий_имтихон