Skip to main content

Admission process for applicants

Admission process for applicants

Structure


Talabalar orasida ijtimoiy – ma’naviy muhit barqarorligini ta’minlashga mas’ul bo’lgan rektor maslahatchisi

Korrupsiyaga qarshi kurashish «komplaens-mazorat» tizimini boshqarish bo’limi