Skip to main content

Admission process for applicants

Admission process for applicants

“Flash texnologiyasida boshqaruvchi obyektlar yaratish. So‘rov shaklidagi obyektlarni yaratish. Animatsiyalar hosil qilish”

“Flash texnologiyasida boshqaruvchi obyektlar yaratish So‘rov shaklidagi obyektlarni yaratish Animatsiyalar hosil..