Nomli stipendiantlar va grantlar

Nomdor stipendiyalar

Vazirlar Mahkamasining 2008 yil 13 oktyabrdagi 226-son qaroriga 1-ilova
Aspirantlar uchun O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining davlat stipendiyalari va ularni tayinlash tartibi to‘g‘risida nizom

Vazirlar Mahkamasining 2008 yil 13 oktyabrdagi 226-son qaroriga 2-ilova
Talabalar uchun O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining davlat stipendiyalari va ularni tayinlash tartibi to‘g‘risida nizom

Vazirlar Mahkamasining 2008 yil 13 oktyabrdagi 226-son qaroriga 3-ilova
Nomli davlat stipendiyalari va ularni tayinlash tartibi to‘g‘risida nizom

Nomdor stipendiyant talabalarimiz

Ko'rishlar soni(1 847)