Stipendiya narxlari

 

Talabalartoifasi

(horijiytalabalardantashqari)

Oylikmiqdori

(so’m)

1. O’zbekistonRespublikasiPrezidentiningDavlatstipendiyasi 1398928
2. Beruniy, Ibn-Sino, Navoiy, Ulug’bekvaImom al-Buxoriy nomidagi Davlat stipendiyalari 932618
3. Reyting nazorati natijalariga egatalabalar:  
86-100% 621745
71-85% 466309
55-70% 310873

 

Ko'rishlar soni(216)