Vakant lavozimlar

Xizmat reglamenti(pdf, 657kb)
Kasb Bo'lim Ish o'rn soni Sana Murojaat
1 (O`zbek) ўқитувчи

1 25.11.2016
2 (O`zbek) ўқитувчи

1 25.11.2016
3 (O`zbek) ўқитувчи

1 25.11.2016
4 (O`zbek) ўқитувчи

1 25.11.2016
5 (O`zbek) катта ўқитувчи

1 25.11.2016
6 (O`zbek) ўқитувчи

1 25.11.2016
7 (O`zbek) ўқитувчи

1 25.11.2016
8 (O`zbek) кафедра мудири

1 25.11.2016
9 (O`zbek) кафедра мудири

1 25.11.2016
10 (O`zbek) ўқитувчи

1 25.11.2016
11 (O`zbek) ўқитувчи

1 25.11.2016
12 (O`zbek) ўқитувчи

1 25.11.2016
13 (O`zbek) кафедра мудири

1 25.11.2016
14 (O`zbek) ўқитувчи

1 25.11.2016
15 (O`zbek) катта ўқитувчи

1 25.11.2016
16 (O`zbek) ўқитиувчи

1 25.11.2016
17 (O`zbek) ўқитиувчи

1 25.11.2016
18 (O`zbek) доцент

1 25.11.2016
19 (O`zbek) ўқитувчи

1 25.11.2016
20 (O`zbek) Катта ўқитувчи

1 25.11.2016
21 (O`zbek) ўқитувчи

1 25.11.2016
22 (O`zbek) ўқитувчи

1 25.11.2016
23 (O`zbek) кафедра мудири

1 25.11.2016
24 (O`zbek) ўқитувчи

1 25.11.2016
25 (O`zbek) кафедра мудири

1 25.11.2016