Lug`atlar

Миллий ғоя тарғиботи технологиялари ва атамалар луғати

Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiatdan foydalanish bo`yicha atama va tushunchalarning izohli lug`ati