Lug`atlar

Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiatdan foydalanish bo`yicha atama va tushunchalarning izohli lug`ati