INSTITUTDA FUNDAMENTAL VA AMALIY ILMIY-TADQIQOT DASTURLARI DOIRASI BAJARILAYOTGAN GRANT LOYIHALARI HAQIDA MA’LUMOT

Loyiha raqami va nomi

Loyiha rahbarining FIO

Loyiha summasi,

ming so’mda

(2009, 2010 va 2011 yillarda)

Amaliy loyihalar

1.

ITD-4-52 – “Umumiy o’rta ta’lim maktablari 5-7 sinflari uchun mehnat ta’limining barcha yo’nalishlariga oid Davlat ta’limi standartlari asosida milliylik bilan sug’orilgan o’quv darsliklari   (5 tadan iborat) tayyorlash”

Dots. M.Z. Murtazaev

14,0

19,040

22,457

2.

ITD – I – 31

“Uzluksiz matematik ta’lim turlari uzviyligini ta’minlash modeli va uning didaktik ta’minoti”

dots. Alimov N.A.

7,0

8,583

12,0

Innovatsion loyihalar

3.

ITD – I – 32 “Talabalarga ma’naviy –axloqiy tarbiya

berishning axborot-kommunikatsion texnologiyalari”

prof. To’raqulov X.A.

2009 -16,428

2010 -22,178

JAMI

2009 y. – 37, 428

2010 y. – 27, 623

2011 y. –34,4570

A1-XT-0-30670

Aydar-Arnasoy ko’llar tizimining shakllanishi, dinamikasi va atrof muhitga ta’sirini tadqiq qilish

Jizzax DPI, dots. N.Ismatov

      84.670.000

Ko'rishlar soni(155)