Buxgalteriya

2018 yil moliyaviy faoliyat bo’yicha hisobot

 2018 yilda JDPI extiyojlari uchun byudjetdan jami 17 001 016,0 ming sо‘m mablag‘ ajratildi. Shundan 7 139 050,0 ming sо‘m ish haqi va ajratmaga, 9 305 301,0 ming sо‘m stipendiyaga, 556 665,0 ming sо‘m boshqa xarajatlar uchun.

Yil davomida ish xaki va stipendiya uchun ajratilgan mablag‘lar oyma-oy о‘z vaqtida hisoblanib tо‘lab berildi.

Boshqa xarajatlar (4 gurux) xisobidan 180394,0 ming sо‘mga 54 dona zamonaviy kompyuterlar sotib olindi. Qolgan mablag‘lar kommmunal tо‘lovlar, telefon va internet xizmati, kog‘oz, xizmat kо‘rsatish va tovar moddiy boyliklar sotib olish uchun sarflandi.

Tо‘lov shartnoma mablag‘lari xisobidan jami 46 132 506 ming sо‘m rejalashtirilgan bо‘lib, shundan 18 220 770,0 ming sо‘m ish xaqi va ajratmaga, 22 974 469,0 ming sо‘m stipendiyaga, 4 789 321,0 ming sо‘m boshqa xarajatlarga rejalashtirildi.

Yil davomida ish xaqi va stipendiya tо‘lovlari uchun ajratilgan mablag‘lar oyma-oy о‘z vaqtida hisoblanib tо‘lab berildi.

Boshka xarajatlar (4 gurux) hisobidan 148 332,0 ming sо‘mga 3 turdagi 806 dona mebel, 142 029,0 ming sо‘mga 76 dona zamonaviy kompyuterlar va 10 dona zamonaviy printerlar sotib olindi. Bundan tashqari, 1 213 628,7 ming sо‘mga joriy va kapital ta’mirlash ishlari amalga oshirildi.

 Qolgan mablag’lar kommmunal tо‘lovlar, telefon va internet xizmati, xizmat safari xarajatlari, kog‘oz, xizmat kо‘rsatish va tovar moddiy boyliklar sotib olish va boshqa xarajatlar uchun sarflandi.

Institutning maxsus rivojlantirish xisob raqamida 2018 yil yil boshiga 14 496,2 ming sо‘m mablag‘ qoldig‘i bor bо‘lib 724 124,0 ming sо‘m mablag‘ qayta tayyorlov, metallom, ijara, obuna, va xomiylik mablag‘lari tushum qilinib yil davomida 653345,8 sо‘m mablag‘ xarajat qilingan:

 Shundan  323 858,2 ming sо‘m ish xaqi va ajratmaga, 329 487,7 ming sо‘m boshqa xarajatlar uchun.

Yil davomida ish xaki uchun ajratilgan mablaglar oyma-oy о‘z vaqtida hisoblanib tо‘lab berildi.

Qolgan mablag‘lar kommmunal tо‘lovlar, telefon va internet xizmati, kog‘oz, xizmat kо‘rsatish va tovar moddiy boyliklar sotib olish va boshqa xarajatlar uchun sarflandi. 

2018 yil moliyaviy faoliyat bo’yicha hisobot

 2018 yilda Institutning maxsus rivojlantirish hisob raqamida 2018 yil yil boshiga 14 496,2 ming sо‘m mablag‘ qoldig‘i bor bо‘lib 720 385,6 ming sо‘m mablag‘ qayta tayyorlov, metallom, ijara, obuna, va xomiylik mablag‘lari tushum qilinib yil davomida 700132,1 sо‘m mablag‘ xarajat qilingan:

 Shundan  323 848,6 ming sо‘m ish xaqi va ajratmaga, 376 283,4 ming sо‘m boshqa xarajatlar uchun. Jumladan:

Elektr energiyasi tо‘lovlari uchun 47866,5 ming sо‘m, tabiiy gaz tо‘lovi uchun 22537,2 ming sо‘m, asosiy vositalarni saqlash va ta’mirlash xarajatlari uchun 16325,7 ming sо‘m, tovar moddiy zahiralari sotibyu olish uchun 13443,1 ming sо‘m, О‘qitish xarajatlariga 12850,0 ming sо‘m, ish-xizmatlar uchun 235692,4 ming sо‘m, kitob sotib olish uchun 4140,2 ming sо‘m va boshqa xarajatlar uchun 23153,4 ming sо‘m xarajatlar amalga oshirildi.

 Yil yakuniga xisob raqamda 33664,7 ming sо‘m mablag‘ qoldig‘i mavjud. 

Ko'rishlar soni(117)