Worker training plans


Fan nomi Dars soati
1 Ўзбек (рус) тили 60
2 Чет тили 244
3 Жисмоний маданият ва спорт * 120
4 Математик анализ 500
5 Ёш физиологияси ва гигиена 64
6 Экология ва табиатни мукофаза килиш 74
7 Алгебра ва сонлар назарияси 500
8 Геометрия 440
9 Ихтисослик фанлари 748
Fan nomi Dars soati
1 кукукшунослик. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 116
2 Ўзбек (рус) тили 56
3 Чет тили 116
4 Жисмоний маданият ва спорт * 116
5 Математик анализ 488
6 Умумий психология ** 274
7 Алгебра ва сонлар назарияси 388
8 Геометрия 392
9 Танлов фанлари 260
Fan nomi Dars soati
1 Фалсафа (етика, эстетика, мантик) 70
2 Маънавият асослари. Диншунослик 92
3 Чет тили 70
4 Умумий педагогика ** 108
5 Математик анализ 247
6 Алгебра ва сонлар назарияси 220
7 Геометрия 140
Fan nomi Dars soati
1 Фалсафа (етика, эстетика, мантик) 78
2 Маданиятшунослик 56
3 Чет тили 65
4 Жисмоний маданият ва спорт * 186
5 Валеология асослари 50
6 Умумий педагогика ** 200
7 Математик анализ 240
8 Алгебра ва сонлар назарияси 200
9 Геометрия 142
Fan nomi Dars soati
1 Иктисодиёт назарияси 116
2 Педагогика. Психология 70
3 Чет тили 200
4 Умумий психология 240
5 Математик анализ 228
6 Алгебра ва сонлар назарияси 410
7 Геометрия 404
8 Математикани ўкитиш технологиялари ва лойикалаш 102
Fan nomi Dars soati
1 Социология 56
2 Педагогика. Психология 60
3 Чет тили 160
4 Физика ва астрономия асослари 378
5 Математика ўкитиш методикаси 412
6 Математик анализ 220
7 Алгебра ва сонлар назарияси 400
8 Геометрия 400
9 Математикани ўкитиш технологиялари ва лойикалаш 100
Fan nomi Dars soati
1 Миллий коя: асосий тушунча ва тамойиллар 60
2 Ўзбекистонда демократик жамият куриш назарияси ва амалиёти 62
3 Физика ва астрономия асослари 94
4 Математика ўкитиш назарияси ва методикаси 94
5 Эктимоллар назарияси ва математик статистика. 64
6 Т.ф.Хаёт фаолияти хавфсизлиги 72
7 Математикадан мисол ва масалалар ечиш методикаси 148
Fan nomi Dars soati
1 Ўзбекистонда демократик жамият куриш назарияси ва амалиёти 50
2 Т.ф. Академик лицей ва КкК да математика дарсликлари билан ишлаш 148
Fan nomi Dars soati
1 Гуманитар ва ижтимоий-иктисодий фанлар 800
2 Ўзбекистон тарихи 116
3 Ўзбек (рус) тили 60
4 Чет тили 244
5 Жисмоний маданият ва спорт * 118
6 Математика ва табиий-илмий фанлар 550
7 Математика 266
8 Кимё. Биология 80
9 Ёш физиологияси ва гигиена 64
10 Экология ва табиатни мукофаза килиш 74
11 Умумий физика 658
12 Астрономия курси 570
Fan nomi Dars soati
1 Гуманитар ва ижтимоий-иктисодий фанлар 789
2 кукукшунослик. 116
3 Ўзбек (рус) тили 56
4 Чет тили 116
5 Жисмоний маданият ва спорт * 118
6 Математика ва табиий-илмий фанлар 534
7 Математика 266
8 Кимё. Биология 60
9 Экология ва табиатни мукофаза килиш 74
10 Умумий физика 658
Fan nomi Dars soati
1 Фалсафа (етика, эстетика, мантик) 70
2 Маънавият асослари. Диншунослик 92
3 Чет тили 70
4 Валеология асослари 50
5 Олий математика 140
6 Информатика ва ахборот техноло- гиялари 174
7 Умумий педагогика 158
8 Умумий физика 330
9 Астрономия курси 440
Fan nomi Dars soati
1 Фалсафа (етика, эстетика, мантик) 78
2 Маданиятшунослик 56
3 Чет тили 65
4 Жисмоний маданият ва спорт * 186
5 Олий математика 130
6 Информатика ва ахборот техноло- гиялари 100
7 Умумий педагогика 150
8 Умумий физика 329
9 Назарий физика 548
10 Астрономия курси 157
Fan nomi Dars soati
1 Иктисодиёт назарияси 116
2 Педагогика. Психология 70
3 Чет тили 200
4 Умумий физика 200
5 Назарий физика 133
6 Астрономия курси 364
Fan nomi Dars soati
1 Социология 56
2 Педагогика. Психология 60
3 Чет тили 160
4 Физика ва астрономия асослари 378
5 Умумий физика 205
6 Назарий физика 130
7 Астрономия курси 200
8 Физикадан масалалар ечиш методикаси 372
9 Танлов фан. Хаёт фаолияти хавфсизлиги 72
Fan nomi Dars soati
1 Миллий коя: асосий тушунча ва тамойиллар 60
2 Ўзбекистонда демократик жамият куриш назарияси ва амалиёти 62
3 Назарий физика 96
4 Астрономия курси 104
5 Физика концепцияси 130
Fan nomi Dars soati
1 Ўзбекистонда демократик жамият куриш назарияси ва амалиёти 50
2 Т.ф.Мактаб физика дарсликлари билан ишлаш (6 сем) 156
Fan nomi Dars soati
1 Гуманитар ва ижтимоий-иктисодий фанлар 800
2 Ўзбекистон тарихи 116
3 кукукшунослик. 116
4 Ўзбек (рус) тили 60
5 Чет тили 244
6 Жисмоний маданият ва спорт * 118
7 Биология 66
8 Экология ва табиатни мухофаза килиш 130
9 Ёш физиологияси ва гигиена 66
10 Умумий кимё 130
11 Органик кимё 378
12 Танлов фанлари 115
Fan nomi Dars soati
1 Гуманитар ва ижтимоий-иктисодий фанлар 789
2 Ўзбек (рус) тили 56
3 Чет тили 116
4 Жисмоний маданият ва спорт * 118
5 Математика 130
6 Информатика ва ахборот технологиялари 270
7 Физика 62
8 Умумий психология ** 274
9 Умумий кимё 130
10 Анорганик кимё 260
11 Танлов фанлари 115
Fan nomi Dars soati
1 Фалсафа (етика, эстетика, мантик) 70
2 Маънавият асослари. Диншунослик 92
3 Чет тили 70
4 Валеология асослари 50
5 Умумий педагогика ** 200
6 Аналитик кимё 156
7 Органик кимё 200
Fan nomi Dars soati
1 Фалсафа (етика, эстетика, мантик) 78
2 Маданиятшунослик 56
3 Чет тили 65
4 Жисмоний маданият ва спорт * 186
5 Умумий педагогика ** 108
6 Ноорганик кимё 600
7 Аналитик кимё 150
8 Органик кимё 200
9 Танлов фанлари 208
Fan nomi Dars soati
1 Иктисодиёт назарияси 116
2 Педагогика. Психология 70
3 Чет тили 200
4 Умумий психология 240
5 Кимё ўкитиш методикаси 330
6 Физикавий ва коллоид кимё 218
Fan nomi Dars soati
1 Социология 56
2 Педагогика. Психология 60
3 Чет тили 160
4 Физика ва астрономия асослари 378
5 Биология 68
6 Кимё ўкитиш методикаси 300
7 Физикавий ва коллоид кимё 100
8 Полимерлар кимёси 180
9 Анорганик ва органик моддаларни номлаш методикаси 40
10 Органик моддаларнинг реакцион кобилиятларини ўрганиш методикаси 100
Fan nomi Dars soati
1 Миллий коя: асосий тушунча ва тамойиллар 60
2 Ўзбекистонда демократик жамият куриш назарияси ва амалиёти 62
3 Кимёвий технология 50
4 Саноат экологияси 35
5 Т.ф.Ўрта мактаб дарсликлари билан ишлаш 90
6 Кимёдан масалалар ечиш мтеодикаси 112
7 Анорганик кимёни ўкитиш методикаси 212
8 Органик кимёни ўкитиш методикаси 36
9 Махаллий хом ашё кимёси 174
Fan nomi Dars soati
1 Ўзбекистонда демократик жамият куриш назарияси ва амалиёти 50
2 Кимёвий технология 54
3 Саноат экологияси 35
4 Кимёдан масалалар ечиш мтеодикаси 100
5 Органик кимёни ўкитиш методикаси 36
Fan nomi Dars soati
1 Гуманитар ва ижтимоий-иктисодий фанлар 800
2 Ўзбекистон тарихи 116
3 кукукшунослик. 116
4 Ўзбек (рус) тили 60
5 Чет тили 244
6 Жисмоний маданият ва спорт * 118
7 Биология 66
8 Экология ва табиатни мухофаза килиш 130
9 Ёш физиологияси ва гигиена 66
10 Ривожланиш биологияси 84
11 Ботаника 318
12 Зоология 210
13 Танлов фанлари 80
14 кўшимча фанлар 414
Fan nomi Dars soati
1 Гуманитар ва ижтимоий-иктисодий фанлар 789
2 Ўзбек (рус) тили 56
3 Чет тили 116
4 Жисмоний маданият ва спорт * 118
5 Математика 130
6 Информатика ва ахборот технологиялари 270
7 Физика 62
8 Умумий психология 274
9 Умумий педагогика 308
10 Ривожланиш биологияси 84
11 Ботаника 318
12 Зоология 210
Fan nomi Dars soati
1 Фалсафа (етика, эстетика, мантик) 70
2 Маънавият асослари. Диншунослик 92
3 Чет тили 70
4 Валеология асослари 50
5 Умумий педагогика * 200
6 Ботаника 390
7 Зоология 220
Fan nomi Dars soati
1 Фалсафа (етика, эстетика, мантик) 78
2 Маданиятшунослик 56
3 Чет тили 65
4 Жисмоний маданият ва спорт * 186
5 Умумий педагогика * 108
6 Ботаника 200
7 Зоология 200
Fan nomi Dars soati
1 Иктисодиёт назарияси 116
2 Педагогика. Психология 70
3 Чет тили 200
4 Биология ўкитиш методикаси 214
5 Ботаника 656
6 Одам анатомияси ва физиологияси 218
7 Микробиология ва биотехнология асослари 146
8 Иктисодиёт назарияси 116
Fan nomi Dars soati
1 Социология 56
2 Педагогика. Психология 60
3 Чет тили 160
4 Физика ва астрономия асослари 378
5 кишлок хўжалигининг биологик асослари 172
6 Биология ўкитиш методикаси 200
7 Одам анатомияси ва физиологияси 200
8 Генетика ва эволюцион таълимот 306
9 Биологияни ўкитиш технологиялари ва лойикалаштириш 216
Fan nomi Dars soati
1 Миллий коя: асосий тушунча ва тамойиллар 60
2 Ўзбекистонда демократик жамият куриш назарияси ва амалиёти 62
3 Биология курси 15
4 Одам анатомияси ва физиологияси 15
5 Генетика ва эволюцион таълимот 72
6 Биологик кимё ва молекуляр биология 313
7 Т.ф. Мактаб дарслиги билан ишлаш (7 сем)Энтомология (8 сем) 44
8 Биологиядан масалалар ва машклар ечиш 76
9 Ўзбекистон ўсимликлар коплами 153
Fan nomi Dars soati
1 Ўзбекистонда демократик жамият куриш назарияси ва амалиёти 50
2 Биология курси 15
3 Одам анатомияси ва физиологияси 18
4 Т.ф. Мактаб дарслиги билан ишлаш (7 сем)Энтомология (8 сем) 55
5 Т.ф.Геоботаника 62
Fan nomi Dars soati
1 Гуманитар ва ижтимоий-иктисодий фанлар 800
2 Ўзбекистон тарихи 116
3 кукукшунослик. 116
4 Ўзбек (рус) тили 60
5 Чет тили 244
6 Жисмоний маданият ва спорт * 118
7 Биология 66
8 Экология ва табиатни мухофаза килиш 130
9 Ёш физиологияси ва гигиена 66
10 Умумий ер билими 154
11 Геология 53
12 Тупроклар географияси 112
Fan nomi Dars soati
1 Гуманитар ва ижтимоий-иктисодий фанлар 789
2 Ўзбек (рус) тили 56
3 Чет тили 116
4 Жисмоний маданият ва спорт * 118
5 Математика 130
6 Информатика ва ахборот технологиялари 270
7 Физика 62
8 Умумий психология 274
9 Умумий педагогика 308
10 Умумий ер билими 154
11 Геология 53
12 Танлов фанлари 140
Fan nomi Dars soati
1 Фалсафа (етика, эстетика, мантик) 70
2 Маънавият асослари. Диншунослик 92
3 Чет тили 70
4 Валеология асослари 50
5 Умумий педагогика * 200
6 Информатика ва ахборот технологиялари 206
7 Биогеография 68
8 Екология ва табиатни мукофаза килиш 136
9 Материклар ва океанлар табиий географияси 200
10 Жахон мамлакатлари иктисодий ва ижтимоий географияси 454
11 Танлов фанлари 274
Fan nomi Dars soati
1 Фалсафа (етика, эстетика, мантик) 78
2 Маданиятшунослик 56
3 Чет тили 65
4 Жисмоний маданият ва спорт * 186
5 Умумий педагогика * 108
6 Материклар ва океанлар табиий географияси 143
7 Ихтисослик фанлари 734
Fan nomi Dars soati
1 Педагогика. Психология 70
2 Чет тили 200
3 Табиий география 452
4 Иктисодий ва ижтимоий география 66
5 Географияни ўкитишда инновацион технологиялар 146
6 Танлов фанлари. Хаёт фаолияти хавфсизлиги 84
Fan nomi Dars soati
1 Социология 56
2 Педагогика. Психология 60
3 Чет тили 160
4 Физика ва астрономия асослари 378
5 География ўкитиш методикаси 222
6 Табиий география 400
7 Иктисодий ва ижтимоий география 120
Fan nomi Dars soati
1 Миллий коя: асосий тушунча ва тамойиллар 60
2 Ўзбекистонда демократик жамият куриш назарияси ва амалиёти 62
3 Психология- педагогика фанлар 135
4 География ўкитиш назарияси ва методикаси 51
5 Географиянинг асосий курси 256
6 Иктисодий ва ижтимоий география 798
7 Хаёт фаолияти хавфсизлиги 50
8 Топономика 136
Fan nomi Dars soati
1 Ўзбекистонда демократик жамият куриш назарияси ва амалиёти 50
2 Ўлкашунослик 136
3 Т.ф.Худудий ишлаб чикариш мажмуалари 56
Fan nomi Dars soati
1 Гуманитар ва ижтимоий-иктисодий фанлар 800
2 Ўзбекистон тарихи 116
3 кукукшунослик. 116
4 Ўзбек (рус) тили 60
5 Чет тили 244
6 Жисмоний маданият ва спорт * 118
7 Биология 66
8 Экология ва табиатни мухофаза килиш 130
9 Ёш физиологияси ва гигиена 66
10 Жакон тарихи 464
11 Ўзбекистон тарихи 350
12 Этнология 136
13 Архившунослик 126
14 Танлов фанлари 66
Fan nomi Dars soati
1 Гуманитар ва ижтимоий-иктисодий фанлар 789
2 Ўзбек (рус) тили 56
3 Чет тили 116
4 Жисмоний маданият ва спорт * 118
5 Математика 130
6 Информатика ва ахборот технологиялари 270
7 Физика 62
8 Умумий психология 274
9 Умумий педагогика 308
10 Жакон тарихи 462
11 Ўзбекистон тарихи 135
Fan nomi Dars soati
1 Фалсафа (етика, эстетика, мантик) 70
2 Маънавият асослари. Диншунослик 92
3 Чет тили 70
4 Умумий педагогика ** 108
5 Информатика ва ахборот технологиялари 342
6 Жахон тарихи 230
7 Ўзбекистон тарихи 220
Fan nomi Dars soati
1 Фалсафа (етика, эстетика, мантик) 78
2 Маданиятшунослик 56
3 Чет тили 65
4 Жисмоний маданият ва спорт * 186
5 Валеология асослари 50
6 Умумий педагогика ** 200
7 Тарих ўкитиш методикаси 304
8 Жахон тарихи 232
9 Ўзбекистон тарихи 163