Boshlang‘ich ta’lim metodikasi kafedrasi

«Boshlang‘ich ta’lim metodikasi» kafedrasi 

Jizzaxdagi to‘ng‘ich oliy o‘quv yurti – Abdulla Qodiriy nomidagi Jizzax davlat pedagogika instituti 1974 yilning sentyabridan o‘z faoliyatini boshlagan bo‘lsa, bir yildan so‘ng Boshlang‘ich ta’lim uslubiyati kafedrasi tashkil etilgan. Yangi ochilgan bu kafedra dastlab «Boshlang‘ich ta’lim uslubiyati», «Pedagogika» va “Boshlang‘ich ta’lim pedagogikasi” fakultetining asosiy kafedralaridan biri sifatida faoliyat ko‘rsatib kelgan.

Kafedraga 1975-80 yillarda dotsent O.Jo‘rayev rahbarlik qilgan: unda 2 nafar fan nomzodlari, dotsentlar, 1 nafar katta o‘qituvchi va 6 nafar o‘qituvchilar ilmiy-pedagogik faoliyat ko‘rsatganlar. Kafedra a’zolaridan X.Jo‘rayev, O.Jo‘rayev, G‘.Sattarov, T.Qulmurodov, D.Akbarova, E.G‘aniyev, S.Hamdamova, N.Suvonqulova va boshqalar shu yillarda samarali mehnat qilganlar. Keyinchalik kafedradagi o‘quv-pedagogik jarayonni yanada rivojlantirish, ayniqsa, uni yuqori malakali mutaxassislar bilan ta’minlash maqsadida B.Toshmurodov, M.Mamayusupov kabi fan nomzodlari, dotsentlar Boshlang‘ich ta’lim uslubiyati fakulteti va kafedrasiga ishga jalb etilganlar.

Kafedrani 1980-1999 yillarda dotsent M.Mamayusupov boshqargan. Shu yillarda kafedra a’zolaridan 7 nafari o‘zlarining fan nomzodligi ilmiy darajalarini muvaffaqiyatli himoya qilganlar, kafedraning o‘quv-tarbiyaviy va ilmiy-uslubiy ishlarining saviyasini yanada oshirishga asosiy e’tiborni qaratganlar. Dotsentlardan U.Jumanazarov va A.Hasanovlar ishga qabul qilinganlar, ular 1990-1991 yillarda doktorlik dissertatsiyalarini muvaffaqiyatli himoya qilishib, institutda va kafedrada o‘zlarining ilmiy-pedagogik faoliyatlarini qizg‘in va barakali davom ettirdilar. Shu yillarda kafedrada 4 nafar dotsent, 8 nafar fan nomzodi, 3 nafar katta o‘qituvchi, 4 nafar o‘qituvchi va 1 nafar laborant ilmiy-pedagogik faoliyat ko‘rsatganlar; kafedraning uslubchi olimlari va o‘qituvchilaridan B.Toshmurodov, T.Qulmurodov, A.Sattarov, E.G‘aniyev, M.Rustamov, A.Asadov, Sh.Xidirov, H.Husanov, S.Hamdamova, N.Suvonqulova, D.Nusratova, O.Sa’dullayev, P.Hudoyberdiyev, J.Soliyev, X.Kenjayeva va boshqalar o‘zlarining ilmiy-pedagogik faoliyatlari bilan samarali mehnat qilganlar. Ta’kidlangan yillar mobaynida kafedra olimlari mehnatlarining samaralari sifatida 1 ta monografiya, 3 ta o‘quv-metodik qo‘llanma, 3 ta metodik tavsiyanoma, 320 ga yaqin ilmiy-metodik maqolalar chop etilgan.

1999-2005 yillarda kafedraga pedagogika fanlari nomzodi, dotsent A.K.Suvonqulov rahbarlik qilgan. Bu yillarda 1 nafar fan doktori,professor (X.To‘raqulov), fan nomzodlari, dotsentlardan Mamayusupov M., Qulmurodov T.F., Asadov N., M.Rustamov, katta o‘qituvchilardan Mahammatov A., Husanov H., Suvonqulova N., Nusratova D., Shukurova H., o‘qituvchilardan Mamayusupova S., Hamzayev H. va boshqalar ilmiy-pedagogik sohasida samarali faoliyat ko‘rsatganlar, talaba yoshlarga mutaxassislikka oid bilim sirlarini o‘rgatganlar. Ta’kidlangan ushbu davrlar mobaynida kafedra professor-o‘qituvchilarining ilmiy-uslubiy mehnati samarasi sifatida 4 ta monografiya, 10 ta o‘quv-metodik qo‘llanma, 5 ta metodik tavsiyanoma, 200 ga yaqin ilmiy-metodik va 120 dan ortiq ilmiy ommabop maqolalar chop etilgan. Kafedraning bir nafar a’zosi fan doktorligi (X.A.To‘raqulov) va yana 1 nafar fan nomzodligi (A.Ma