Institut axborot-resurs markazi kitob fondi 32 nomda  364 nusxadagi yangi  adabiyotlar bilan boyitildi

                     Diqqat!  Diqqat!    Diqqat!

Hurmatli professor-o‘qituvchilar va talaba-yoshlar!

Institut axborot-resurs markazi kitob fondi 32 nomda  364 nusxadagi yangi  adabiyotlar bilan boyitildi.Sizlarni barcha ta’lim yo‘nalishlariga oid ushbu o‘quv adabiyotlar bilan tanishishga taklif etamiz. Quyida mazkur adabiyotlar ro‘yxatini e’tiboringizga havola etamiz:

 

 

  65

Yo’-77

          Yo’ldoshev .N.K.

Menejment asoslari va biznes reja.Darslik./-T.;O’zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti.2017. 252-b. Adadi;300.

 

  78

G’-21

              G’aniyev.B.I.

Axborot-kutubxona katalogi va fondi.O’quv qo’llanma./- T.;O’zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashryoti.2017. 212-b. Adadi:200.

  57

M-23

          Mamatqulov.D.A.

Bolalar anatomiyasi va fiziologiyasi asoslari.Darslik./ – T.;O’zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti.2017. 188-b. Adadi:300

  22

T-98

          To’xtasinov.Mo’minjon.

Jarayonlar tadqiqoti. Darslik./ – T.;O’zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti.2017. 572-b. Adadi:400

  75

K-70

            Korbut.V.M, Islamov.I.S.

Suzish nazariyasi va uslubiyati.O’quv qo’llanma./-T.;”Sano-standart”.2017.192-b.Adadi:300.

  65

X-18

           Xamdamova.G. i dr.

Marketing.(Uchebnik posobiye)/-T.;”Fan va texnologiya”.

2017.460-str. Tiraj:300.

 75

A-15

       Abdurasulova/B.G. va boshqalar.

Sport pedagogik mahoratini oshirish.(Qilichbozlik).Darslik

/-T.;”Fan va texnologiya”.2017. 424-b. Adadi:200.

 

 75

B-33

       Basketbol nazariyasi va uslubiyati.Darslik. ./-T.;”Sano-standart”.2017. 348-b. Adadi:300.

 74

A-13

    Obщaya pedagogika. .(Uchebnik posobiye)/-T.;”Sano-standart”.2017. 364-str.Tiraj:200.

 32

G’-19

       G’aniyev.S.K. va boshqalar.

Axborot xavfsizligi. Darslik/-T.;”Fan va texnologiya”.

2017. 372-b. Adadi:1500.

 

 30

F-20

       Fayziyev.R.R.

O’zaro almashinuvchanlik, standartlashtirish, texnikaviy o’lchashlar va sertifekatlashtirish. . Darslik/-T.;”Fan va texnologiya”. 2017. 432-b. Adadi:400.

 

 28

SH-32

       Shaxmurodova.G. va boshqalar.

Biologiyadan masalalar va mashqlar yechish.O’quv qo’llanma. ./-T.;”Sano-standart”.2017. 260-b. Adadi:350.

 22

Z-67

       Ziyaxanov.R.F. va boshqalar.

Amaliy va umumiy astrofizika.Darslik.1-qism. /-T.;”Fan va texnologiya”. 2017. 244-b. Adadi:300.

 

  75

P-92

        Pulatov.A.A. va boshqalar.

Badminton nazariyasi va uslubiyati.O’quv qo’llanma. /-T.;”Fan va texnologiya”. 2017. 300-b. Adadi:200.

 

  75

B-23

        Bayturayev.E.I. va boshqalar.

Sambo bo’yicha sport pedagogik mahoratini oshirish. Darslik. ./-T.;”Sano-standart”.2017. 348-b. Adadi:300.

  28

T-81

        Tuychibayev.M.

Bioximiya i bioximiya sporta.Uchebnik./-T.:Izdatelstva

Natsionalnogo obщestva filosofov Uzbekistana.2017.

480 str. Tiraj:300.

 75

O-49

        Olimov.M.S/

Sport pedagogik mahoratini oshirish (Engil atletika) Darslik./ – T.;O’zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti.2017. 320-b. Adadi:400

 75

T-61

        Taymuratova A. R.

Sport pedagogik mahoratini oshirish.(Kurash). O’quv qo’llanma. /-T.;”Fan va texnologiya”. 2017. 272-b. Adadi:200.

 

 24

Sh-77

        Shomurodova.Sh.X.

Kimyo. O’quv qo’llanma./- T.;O’zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashryoti.2017. 216-b. Adadi:200.

 75

P-13

       Pavlov.K.Sh.

Gangbol nazariyasi va uslubiyati. Darslik/-T.;”Fan va texnologiya”. 2017. 448-b. Adadi:300.

 

 75

A-79

       Arslanov.Sh.A.

Sport pedagogik mahoratini oshirish (Dzyudo). Darslik./ – T.;O’zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti. 2017. 188-b. Adadi:300

 81

M-52

       Being a teacher.(Trainess course book) /-T.;”Fan va texnologiya”. 2017. 204-b. Adadi:300.

 

 75

A-15

       Abdullayev.M.

Libro de estudiante.Manuel espanol. /-T.;”Fan va texnologiya”. 2017. 204-b. Adadi:300.

 

  75

A-15

       Abdullayev.M.

Libro de ejercicion. Manuel espanol. /-T.;”Fan va texnologiya”. 2017. 316-b. Adadi:300

 

  37

K-73

       Komilova .X.X. va boshqalar.

Kostyum kreativ grafikasi. . Darslik/-T.;”Fan va texnologiya”. 2017. 240-b. Adadi:200.

 

  75

E-99

 

       Kosbut.V.M.

Eshkak eshish nazariyasi va uslubiyati.O’quv qo’llanma.

Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi./-T.;Cho’lpon nomidagi NMIU. 2017. 172-b. Adadi:300.

  75

S-85

       Sport harakatli o’yinlar.(Futbol). Darslik. ./-T.; “Sano-standart”.2017. 320-b. Adadi:300

  30

G’-95

       G’ulomov.N.X.

Chizmachilik.(Mashinasozlik chizmachiligi).O’quv qo’llanma. /-T.; “Fan va texnologiya”. 2017. 188-b. Adadi:200.

 

  75

O-49

       Olimov.M.S.

Sport pedagogik mahoratini oshirish. O’quv qo’llanma./- T.;O’zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti.2017. 232-b. Adadi:300.

  32

K-37

       Kenjaboyev.M.S.

Axborot kommunikatsiya texnologiyalari. O’quv qo’llanma./- T.;O’zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti.2017. 408-b. Adadi:1000.

  81

M-41

        Alimov.K. va boshqalar.

Becoming a teacher.(Trainess course book) /-T.;”Fan va texnologiya”. 2017. 292-b. Adadi:500

  75

T-61

        Sport pedagogik mahoratini oshirish.(Yunon-rim va erkin kurash bo’yicha).O’quv qo’llanma. /-T.;”Fan va texnologiya”. 2017. 264-b. Adadi:300

 

 

Axborot-resurs markazi ma’muriyati